Pūdas (rus. пуд) – pasenęs senovinis rusiškos matų sistemos masės vienetas. Dabar laikoma, kad pūdas lygus 16 kg, nors originalus pūdas buvo 16,380496 kg.

1 pūdas (пуд) = 40 svarų (фунт) = 1280 lotų (лот) = 3840 zolotnikų (золотник) = 368640 dalių (доля).

O 10 pūdų lygu 1 berkovcui (берковец).

1920 m. Tarybų Rusijoje dekretu „Apie tarptautinės metrinės matų ir svorių sistemos įvedimą“ (О введении международной метрической системы мер и весов) atšauktas nemetrinių matų (ir pūdo) vartojimas Rusijoje (ir vėlesnėje TSRS). Tačiau dar gana ilgai javų derlių ir duonos kiekį matuodavo pūdais.

Nuorodos

redaguoti