kilo (žymima k) – SI sistemos priešdėlis, reiškiantis daugiklį 103 arba 1000. Pvz.:

  • 1 kilometras = 1000 metrų (arba 1 km = 1000 m)
  • 1 kilovatas = 1000 vatų (arba 1 kW = 1000 W)
  • 1 kilobaitas = 1000 baitų (ne 1024). SI sistemos pagrindas yra 10, ne 2. Visgi žodis „kilobaitas“ dažnai naudojamas ir 1024 baitų prasme nors oficialus pavadinimas turėtų būti angl. kibibyte – kibibaitas.[1]

Priešdėlis kilo- kilęs iš graikų kalbos žodžio χίλιοι (khilioi) 'tūkstantis'.

Kai dydis yra kėliamas laipsniu, bet koks daugiklį reiškiantis priešdėlis yra laikomas dydžio dalimi, todėl taip pat turi būti keliamas laipsniu. Pvz., (10 km)2 = 100 km², kur 1 km² reiškia vieną kvadratinį kilometrą. Kadangi viename kilometre yra 1000 m, 1 km² = (1000 m)2 = 1 000 000 m² = 106 m², o ne 103 m². Panašiai yra ir su kubiniais kilometrais: 1 km³ = (1000 m)3 = 1 000 000 000 m³ = 109 m³.

SI sistemos priešdėliai
1000m 10n Priešdėlis Simbolis Naudojamas nuo[1] Trumpoji skalė
(naudojama Lietuvoje, Rusijoje, Brazilijoje ir daugelyje angliškai kalbančių valstybių)
Ilgoji skalė
(naudojama daugelyje Europos ir P.Amerikos valstybių)
Skaičius dešimtainėje skaičiavimo sistemoje
10008 1024 jota Y 1991 m. Septilijonas Kvadrilijonas 1 000 000 000 000 000 000 000 000
10007 1021 zeta Z 1991 m. Sekstilijonas Trialijardas 1 000 000 000 000 000 000 000
10006 1018 eksa E 1975 m. Kvintilijonas Trilijonas 1 000 000 000 000 000 000
10005 1015 peta P 1975 m. Kvadrilijonas Bilijardas 1 000 000 000 000 000
10004 1012 tera T 1960 m. Trilijonas Bilijonas 1 000 000 000 000
10003 109 giga G 1960 m. Bilijonas/Milijardas Milijardas 1 000 000 000
10002 106 mega M 1960 m. Milijonas 1 000 000
10001 103 kilo k 1795 m. Tūkstantis 1 000
100023 102 hekto h 1795 m. Šimtas 100
100013 101 deka da 1795 m. Dešimt 10
10000 100 - - - Vienas 1
100013 10−1 deci d 1795 m. dešimtoji dalis (arba dešimtadalis) 0,1
100023 10−2 centi c 1795 m. Šimtoji dalis 0,01
1000−1 10−3 mili m 1795 m. Tūkstantoji dalis 0,001
1000−2 10−6 mikro µ 1960 m. Milijonoji dalis 0,000 001
1000−3 10−9 nano n 1960 m. Bilijonoji dalis Milijardoji dalis 0,000 000 001
1000−4 10−12 piko p 1960 m. Trilijonoji dalis Bilijonoji dalis 0,000 000 000 001
1000−5 10−15 femto f 1964 m. Kvadrilijonoji dalis Biliardoji dalis 0,000 000 000 000 001
1000−6 10−18 ato a 1964 m. Kvintilijonoji dalis Trilijonoji dalis 0,000 000 000 000 000 001
1000−7 10−21 zepto z 1991 m. Sekstilijonoji dalis Triliardoji dalis 0,000 000 000 000 000 000 001
1000−8 10−24 jokto y 1991 m. Septilijonoji dalis Kvadrilijonoji dalis 0,000 000 000 000 000 000 000 001

* Metrinė sistema buvo įvesta 1795 m. su šešiais priešdėliais. Kitos datos rodo, kada priešdėlius pripažino Generalinė svarsčių ir matų konferencija.

Šaltiniai

redaguoti
  1. The NIST reference on constants, units and uncertainty. Iternational system of units (SI). https://physics.nist.gov/cuu/Units/prefixes.html