Tomas Venclova
Gimė 1937 m. rugsėjo 11 d. (86 metai)
Klaipėda
Tėvas Antanas Venclova
Motina Eliza Račkauskaitė-Venclovienė
Sutuoktinis (-ė) Nataša Ogaj, Tatjana Milovidova-Venclova
Vaikai Andrius, Marija
Veikla poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas
Alma mater 1960 m. Vilniaus V. Kapsuko universitetas
Žymūs apdovanojimai
 • 1995 m. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius
 • 1999 m. Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius
 • 2017 m. Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas
Vikiteka Tomas Venclova

Tomas Venclova (g. 1937 m. rugsėjo 11 d. Klaipėdoje) – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius.[1] Vienas iš penkių Lietuvos Helsinkio grupės narių steigėjų.

Biografija redaguoti

Tomas Venclova gimė ir užaugo rašytojo Antano Venclovos šeimoje. Motina Eliza Račkauskaitė-Venclovienė, seneliai iš motinos pusės klasikinės filologijos profesorius Merkelis Račkauskas ir bajoraitė Elena Latynska-Račkauskienė, senelio brolis diplomatas, rašytojas Karolis Račkauskas-Vairas. Antro pasaulinio karo pradžioje, žmoną ir sūnų A. Venclova nuvežė į Jeruzalės kaimą prie Vilniaus, pats išvyko į Maskvą. E. Venclovienė, neteisingai apkaltinta esant žydė, buvo suimta. T. Venclova buvo perduotas motinos dėdės Karolio Vairo-Račkausko globai. Motinai grįžus iš kalėjimo jie apsigyveno netoli Kauno, Aukštojoje Fredoje. 1944 metais iš Maskvos grįžo Antanas Venclova. 1946 m. rudenį Venclovų šeima iš Kauno persikėlė gyventi į Vilnių. Nuo 1947 m. mokėsi Vilniaus 1-oje berniukų gimnazijoje. 19541960 m. Vilniaus universiteto Istorijos-Filologijos fakultete studijavo lituanistiką. Lūžiniais metais Tomo pasaulėžiūrai tapo 1956 m. Šiais metais įvyko TSKP XX suvažiavimas, kurio metu buvo pasmerktas J. Stalino kultas, prasidėjo ir buvo nuslopinta Vengrijos revoliucija, po kurios T. Venclovai išsisklaidė iliuzijos, jog galima pagerinti socializmą[2]. Taip pat T. Venclova kartu su kitais studentais Vėlinių naktį KGB buvo pastebėtas Rasų kapinėse. Už tai komjaunimas nubaudė T. Venclovą griežtu papeikimu ir įrašymu į asmens bylą. 19571958 T. Venclova praleido akademinėse atostogose, kurių metu baigė sunkvežimio vairuotojų kursus. Užmezgė kontaktus su maskviečiais bei ten studijavusiais lietuviais (V. Čepaičiu, A. Štromu, P. Morkumi).

19611965 m. gyveno Maskvoje, vėliau Leningrade. 1966 m. Vilniaus universitete įsteigė semiotikų būrelį. 1975 m. įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. 1975 m. Tomas Venclova komunistų partijos Centro Komitetui parašė ,,Atvirą laišką", kuriame teigė ,,Komunistinė ideologija man tolima ir, mano manymu, didele dalimi klaidinga. Jos absoliutus viešpatavimas atnešė mūsų šaliai daug nelaimių. Informaciniai barjerai ir represijos, taikomos kitaip manantiems, stumia visuomenę į stagnaciją, o šalį į atsilikimą. <…> Kitokio darbo, išskyrus literatūrinį ir kultūrinį, nesugebėčiau ir nenorėčiau dirbti. Tačiau kultūrinio darbo galimybės man kasmet siaurėja, ir pati mano egzistencija šioje šalyje darosi beprasmė ir abejotina. <…> Prašau leisti man, <…> išvykti su šeima gyventi į užsienį"[3]. 1977 m. Česlovo Milošo kvietimu išvyko dėstyti į Berklio universitetą (JAV, Kalifornija). Tais pačiais metais jam buvo atimta sovietinė pilietybė.[4][5].

Gyvendamas JAV, 1977 m. dirbo Berklio, vėliau Ohajo universitete. 1980-2012 m. dirbo Jeilio universitete, kur 1985 m. apsigynė doktoratą, gavo filosofijos daktaro (Ph. D.) laipsnį, šiuo metu profesorius emeritas. Specialybė – rusų ir lenkų literatūros, taip pat yra dėstęs lietuvių kalbą ir literatūrą. Gyveno ir dirbo Niu Heivene (JAV), 2019 m. grįžo į Vilnių.

T. Venclova artimai bičiuliavosi su kita Lietuvos kultūrai svarbia figūra – Česlovu Milošu[6] [7]. T. Venclova yra išvertęs nemažai Nobelio literatūros premijos laureato Č. Milošo poezijos darbų. Taip pat vertė daug Vakarų, rusų ir lenkų autorių (W. Shakespeare, A. Jarry, J. Joyce, T. S. Eliot, Dylan Thomas, W. H. Auden, R. Frost, Ch. Baudelaire, Saint-John Perse, B. Pasternak, A. Achmatova, J. Brodsky, Z. Herbert ir kt.).

Tomo Venclovos vaikystės namuose Vilniuje įkurtas muziejus - Venclovų namai-muziejus

Poezija redaguoti

Tomo Venclovos eilėraščio poetinė kalba disciplinuota. Poetas laikosi daugelio klasikinės poezijos normų – ritmo, rimo, metro. Pasaulį lyrinis subjektas tarsi stebi iš šalies ir jį komentuoja. Poetas dažnai atsigręžia į pasaulinę literatūros ir kultūros tradiciją. Taip pat poetui rūpima problema – laiko tėkmė, istorija ir jos poveikis žmogui. Jo kūryboje yra ir pilietinių, net politinių eilėraščių, ir meilės lyrikos. Emigracijoje rašytuose eilėraščiuose dažna tremties, kaip išbandymo, atskleidžiančio žmogaus būties esmę, tema.

T. Venclovos eilėraščiai versti į daugelį kalbų (rinkiniai pasirodė angliškai, vokiškai, itališkai, švediškai, rusiškai, lenkiškai, vengriškai, kiniškai, baltarusiškai ir kitomis kalbomis).

Įvertinimas redaguoti

Antano ir Tomo Venclovų muziejaus ekspozicija Vilniuje
 • 1978 m. V. Krėvės literatūrinė premija, už „98 eilėraščius“
 • 1995 m. Ldk Gedimino ordino Komandoro kryžius
 • 1999 m. Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius
 • 2000 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija
 • 2002 m. Šv. Kristoforo statulėlė
 • 2005 m. „Poetinio Druskininkų rudensJotvingių premija
 • 2009 m. „Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę“ T. Venclovą išrinko Tolerancijos žmogumi[8]
 • 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas [9]
 • tarptautinės Vilenica (1990 m.), Capri (1991 m.), Qinghai (2011 m.), Petrarca (2014 m.) premijos
 • 2012 m. Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas
 • 2013 m. Vilniaus garbės piliečio vardas
 • 2013 m. Lenkijos atgimimo ordino Didysis kryžius[10]
 • 2017 m. Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas[11]
 • 2018 m. Getingeno universiteto garbės daktaro vardas
 • 2023 m. Z. Herberto tarptautinė poezijos premija

Bibliografija redaguoti

Lietuvių kalba parašytos knygos

 • Raketos, planetos ir mes. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
 • Golemas, arba dirbtinis žmogus: pokalbiai apie kibernetiką. Vilnius, 1965.
 • Kalbos ženklas: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1972.
 • 98 eilėraščiai. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1977. 142 p.
 • Lietuva pasaulyje: publicistika. Chicago: Akad. skautijos leidykla, 1981.
 • Tekstai apie tekstus. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1985.
 • Tankėjanti šviesa: eilėraščiai. Chicago: AM&M Publications, 1990.
 • Pašnekesys žiemą: eilėraščiai ir vertimai. Vilnius: Vaga, 1991.
 • Vilties formos: eseistika ir publicistika. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1991.
 • Reginys iš alėjos: eilėraščiai. Vilnius: Baltos lankos, 1998.
 • Rinktinė. Vilnius: Baltos lankos, 1999. – 173 p.
 • Manau, kad… Pokalbiai su Tomu Venclova. Vilnius: Baltos lankos, 2000. – 200 p.
 • Vilnius: Vadovas po miestą. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2001. 216 p.
 • Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų. Vilnius: Baltos lankos, 2003. – 236 p.
 • Sankirta. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
 • Vilniaus vardai. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006. – 333 p. – ISBN 9986-830-96-6.
 • Seinų eilėraščiai/ Cейненские стихи/ Sejny poems/ Wiersze sejnenskie, Sejny: Pogranicze, 2008, 108 p.
 • Visi eilėraščiai: 1956–2010. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. 404 p.
 • Vilnius: asmeninė istorija. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2011. 200 p.
 • Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.
 • Prarasto orumo beieškant: publicistikos straipsnių rinktinė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2016
 • Eumenidžių giraitė. Vilnius: Versus Aureus, 2016, 80 p.
 • Lietuvos istorija visiems, I tomas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2018, 336 p.
 • Lietuvos istorija visiems, II tomas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2019, 380 p.


Anglų kalba parašytos knygos

 • Aleksander Wat: life and art of an iconoclast. – New Haven: Yale University Press, 1996. – ISBN 0-300-06406-3.
 • Magnetic North: Conversations with Tomas Venclova. Rochester, N. Y.: University of Rochester Press, 2017.

Rusų kalba parašytos knygos

 • Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов. – New Haven: YCIAS, 1986.
 • Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
 • Статьи о Бродском. – Москва: Baltrus, Новое издательство, 2005. – 176 с.
 • Собеседники на пиру. Литературные эссе. Москва, НЛО, 2012, 624с.

Vertimai redaguoti

Į anglų kalbą verstos knygos

 • Vilnius. A Guide to Its Names and People'. Vilnius: A. Paknio leidykla, 2009
 • Vilnius. A Personal History. The Sheep Meadow Press, 2009, 276 p
 • The Junction: Selected Poems. Edited by Ellen Hinsey. Bloodaxe Books, 2008.
 • Vilnius. Vilnius. R. Paknio leidykla, 2001. 216 p.
 • Forms of Hope: Essays. The Sheep Meadow Press, 1999 [paperback 2003], 286 p.
 • Winter Dialogue. Northwestern University Press, 1997 [paperback 1999], 148 p.

Į vokiečių kalbą verstos knygos

 • Der magnetische Norden, Gespräche mit Ellen Hinsey. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2017
 • Gespräch im Winter: Gedichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2007
 • Vilnius. Eine Stadt in Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2006
 • Vilnius: Stadtfuehrer. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2002
 • Guenter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova. Die Zukunft der Erinnerung. Goettingen: Steidl, 2001
 • Vor der Tuer das Ende der Welt: Gedichte. Hamburg: Rospo Verlag, 2000

Į rusų kalbą verstos knygos

 • Metalinga, Стихотворения и не только. . Москва: Umka Press, 2017
 • Похвала острову Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2016
 • Пограничье. Публицистика разных лет. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2015
 • Вильнюс: город в Европе. Пер. с лит. Марии Чепайтите. СПб. Изд-во Ивана Лимбаха, 2012
 • Негатив белизны. Стихи разных лет/ На русском языке с параллельным литовским текстом. М.: Новое издательство, 2008
 • Гранёный воздух. Стихотворения. Москва: ОГИ, Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2002
 • Свобода и правда. Москва: Издательская группа «Прогресс», 1999

Į švedų kalbą verstos knygos

 • Former av hopp: Essaer 1976–2001. Kristianstad: Ariel/Ellerstroms, 2001
 • Samtal vintertid: Dikter 1956–2000. Satarod/Malmo: Ariel, 2000
 • Ankomst till Atlantis: Dikter 1958-2014 (Stockholm: Bokförlaget Faethon, 2018)

Į lenkų kalbą verstos knygos

 • Czesław Miłosz, Tomas Venclova, Powroty do Litwy. Returns to Lithuania. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2011
 • Z dzienników podróży. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010
 • Opisać Wilno. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2006.
 • Niezniszczalny rytm – eseje o literaturze. Pogranicze, 2002
 • Wilno: Przewodnik. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2001
 • Rozmowa w zimie. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2001
 • Eseje. Publicystyka. Pogranicze, 2001
 • Aleksander Wat. Obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997
 • Rozmowa w zimie. Paris-Kraków: Zeszyty Literackie-Oficyna Literacka, 1991
 • Sześć wierszy. Lublin: Wydawnictwo FIS, 1991
 • Siedem wierszy. Warszawa: Wydawnictwo S, 1986
 • Czesław Miłosz, Tomas Venclova, Dialog o Wilnie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981

Į vengrų kalbą verstos knygos

 • Vilnius egy város Európában (translated by Tölgyesi Beatrix). Budapest: Európa Könykviadó, 2009
 • Litvánok és… . Budapest: Európa Könyvkiadó, 2003
 • Mondjátok meg Fortinbrasnak. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1992

Į suomių kalbą verstos knygos

 • Vilna: Kaupungin tarina. Tampere: Jagellonica-kulttuuriyhdistys ry, 2012

Į italų kalbą verstos knygos

 • Cinquantuno poesie e una lettera (In forma di parole, 2003, No. 1 Bologna)

Į kinų kalbą verstos knygos

 • Selected Poems. Xining: Qinghai Renmin Press, 2011

Į portugalų kalbą verstos knygos

 • Literatura lituana (Sinopse). New York: Lithuanian National Foundation, Inc., 1979

Į slovėnų kalbą verstos knygos

 • Čistost soli. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 1991

Į albanų kalbą verstos knygos

 • Dialog ne dimer: Poezi te zgjedhura. Tirane: Aleph, 2005

Į čekų kalbą verstos knygos

 • Čas rozpůlil se.. ./ įpusėja para... Edice Routa, 2014

Į baltarusių kalbą verstos knygos

 • Vybranyja vėršy. Minsk: Vydavėc Zmicier Kolas, 2019


Šaltiniai redaguoti

 1. Dalia Satkauskytė. Venclova Tomas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIV (Tolj–Veni). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015. 797-798 psl.
 2. Mitaitė, Donata. Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2002, p. 25,
 3. Mitaitė, Donata. Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2002, p. 89-90,
 4. http://www.vilniausmuziejai.lt/venclova/TV_datos.htm
 5. Tomas Venclova. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4 (Simno-Žvorūnė). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. // psl. - 482-483
 6. T.Venclova atmindamas rašytoją Cz. Miloszą: „Pirmąją jo knygą gavome šokolado pakuotėse“ Archyvuota kopija 2011-01-25 iš Wayback Machine projekto.
 7. T.Venclova: Č.Milošo kūrybos gelmę kiekvienas gali matuoti atskirai
 8. 2009-ųjų Tolerancijos žmogus – Tomas Venclova
 9. Prof. Tomui Venclovai bus įteiktos Garbės daktaro regalijos[neveikianti nuoroda]
 10. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2013 r. poz. 375)
 11. Vilniaus universiteto garbės daktaru inauguruotas Tomas Venclova

Literatūra redaguoti

 • Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai (sud. Donata Mitaitė). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. – 223 p.

Nuorodos redaguoti