Sąrašas:1949 m. Panevėžio apskrities suskirstymas

1949 m. Panevėžio apskritis buvo suskirstyta į 12 valsčių ir 103 apylinkes.[1]

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Valsčius Centras Atstumas iki apskrities centro, km Plotas, km² Apylinkės Valsčiaus sudarymo data
Berčiūnų valsčius Berčiūnai 8 121 5 1947-11-06
Krekenavos valsčius Krekenava 27,5 256 12 1940-08-24
Miežiškių valsčius Miežiškiai 12 167 9 1947-11-06
Naujamiesčio valsčius Naujamiestis 15 148 7 1940-08-24
Panevėžio valsčius Panevėžys 0 235 10 1940-08-24
Piniavos valsčius Piniava 5 251 9 1947-11-06
Raguvos valsčius Raguva 29 256 11 1940-08-24
Ramygalos valsčius Ramygala 28 227 11 1940-08-24
Sidabravo valsčius Sidabravas 31 138 8 1947-11-06
Smilgių valsčius Smilgiai 24 117 7 1940-08-24
Truskavos valsčius Truskava 34 143 7 1947-11-06
Vadoklių valsčius Vadokliai 30 135 7 1940-08-24

Berčiūnų valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Berčiūnų apylinkė Berčiūnai 0
Degionių apylinkė Degioniai 1,5
Gustonių apylinkė Gustoniai 4
Strulionių apylinkė Strulioniai 8
Vyborių apylinkė Vyboriai 9

Krekenavos valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Bartkūnų apylinkė Bartkūnai 9
Butrimonių apylinkė Butrimonys 6
Ibutonių apylinkė Ibutoniai 10
Iciūnų apylinkė Iciūnai 6
Krekenavos apylinkė Krekenava 0
Kurgulų apylinkė Kurgulai 10
Mingelionių apylinkė Mingelioniai 9
Pasodėlės apylinkė Pasodėlė 6
Petriškių apylinkė Petriškiai 2
Šambalionių apylinkė (x) Šambalioniai 6
Šventupių apylinkė Šventupiai 8
Žemontiškių apylinkė Žemontiškiai 6
  • (x) 87 psl. sąraše nurodyta Sambalionių, bet klaidų sąraše 267 psl. pataisyta į Šambalionių.

Miežiškių valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Bajoriškių apylinkė Bajoriškiai 3,5
Klepšių apylinkė Klepšiai 7
Kulbių apylinkė Kulbiai 5
Miežiškių apylinkė Miežiškiai 0
Nainiškių apylinkė Nainiškiai 1
Narbutų apylinkė Narbutai 7
Pučekų apylinkė Pučekai 2
Raguvėlės apylinkė Raguvėlė 10
Rukiškio apylinkė Rukiškis 16

Naujamiesčio valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Mickiemės apylinkė Mickiemė 5
Naujamiesčio apylinkė Naujamiestis 0
Ragaudžių apylinkė Ragaudžiai 7
Sargėnų apylinkė Sargėnai 1
Upytės apylinkė Upytė 7
Vadaktėlių apylinkė Vadaktėliai 7
Vilkelių apylinkė Vilkeliai 5

Panevėžio valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Biliūnų apylinkė Biliūnai 9
Čyplių apylinkė Čypliai 19
Kabelių apylinkė Kabeliai 13
Karūžiškių apylinkė Karūžiškiai 5
Molainių apylinkė Molainiai 5
Nausodės apylinkė Nausodė 6
Pajuodžių apylinkė Pajuodžiai 9
Pažagienių apylinkė Pažagieniai 4
Uliūnų apylinkė Uliūnai 12
Velžio apylinkė Velžys 5

Piniavos valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Bliūdžių apylinkė Bliūdžiai 4,5
Karsakiškio apylinkė Karsakiškis 14
Naujikų apylinkė Naujikai 10
Pakuodžiupių apylinkė Pakuodžiupiai 6
Paliūniškio apylinkė Paliūniškis 7
Piniavos apylinkė Piniava 0
Spirakių apylinkė Spirakiai 12
Stanionių apylinkė Stanioniai 5,5
Vaivadų apylinkė Vaivadai 7

Raguvos valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Alukėnų apylinkė Alukėnai 10
Genėtinių apylinkė Genėtiniai 7
Jačiūnų apylinkė (x) Jačiūnai 8,5
Kirmėlių apylinkė Kirmėliai 4,5
Klaibūnų apylinkė Klaibūnai 13
Krityžės apylinkė Krityžė 3,5
Levaniškių apylinkė Levaniškiai 6
Maženių apylinkė Maženiai 11
Putiliškių apylinkė Putiliškiai 4
Raguvos apylinkė Raguva 0
Užunevėžio apylinkė Užunevėžis 1
  • (x) 89 psl. sąraše nurodyta Jaciūnų, bet klaidų sąraše 267 psl. pataisyta į Jačiūnų.

Ramygalos valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Aukštadvario apylinkė Aukštadvaris 3,5
Barklainių apylinkė Barklainiai 8
Dubarų apylinkė Dubarai 4
Eriškių apylinkė Eriškiai 9
Jotainėlių apylinkė Jotainėliai 9,5
Jotainių apylinkė Jotainiai 9
Lingerio apylinkė Lingeris 2
Papiškių apylinkė Papiškiai 7
Pašilių apylinkė Pašiliai 5
Ramygalos apylinkė Ramygala 0
Žudžių apylinkė Žudžiai 8

Sidabravo valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Birželių apylinkė Birželiai 5,5
Kundrėnų apylinkė Kundrėnai 7
Labos apylinkė Laba 7
Ožaičių apylinkė Ožaičiai 6
Rūkonių apylinkė Rūkoniai 6
Sidabravo apylinkė Sidabravas 0
Vabalių apylinkė Vabaliai 3,5
Vadaktų apylinkė Vadaktai 10

Smilgių valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Ažagų apylinkė Ažagai 11
Beinoravos apylinkė Beinorava 8,5
Kiaužėrių apylinkė Kiaužėriai 2,5
Kūrio apylinkė Kūrys 4
Mondeikių apylinkė Mondeikiai 4,5
Smilgių apylinkė Smilgiai 0
Valdaikių apylinkė Valdaikiai 8

Truskavos valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Kuršių apylinkė Kuršiai 11
Likėnų apylinkė Likėnai 2,5
Pauslojo apylinkė Pauslojis 7
Radviliškio apylinkė Radviliškis 7,5
Stebekių apylinkė Stebekiai 16
Šukionių apylinkė Šukioniai 4,5
Truskavos apylinkė Truskava 0

Vadoklių valsčius redaguoti

Apylinkė Centras Atstumas iki
valsčiaus centro, km
Alančių apylinkė Alančiai 8
Kartanų apylinkė Kartanai 9,5
Kutronių apylinkė Kutronys 2,5
Laukagalių apylinkė Laukagaliai 3
Mikėnų apylinkė Mikėnai 2
Stebėkių apylinkė Stebėkiai 3
Šilų apylinkė Šilai 10

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administratyvinis-teritorinis padalinimas pagal 1949 m. sausio 1 d. padėtį. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo informacijos-statistikos skyrius. – Vilnius, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidinys, 1949. // psl. 86