Rotary (angl. rotation – sukimasis, kaita) – tarptautinis labdaros klubas, jungiantis aukštos reputacijos verslininkus ir profesionalus. Bendrija, laikydamasi tarnavimo idealo, vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir taiką.

Klubo pavadinimas kilęs nuo tradicijos organizacijos veiklos pradžioje kas savaitę rinktis vis kitoje vietoje.

Klubas jungia daugiau kaip 1,2 mln. rotariečių, susibūrusių į daugiau kaip 32 000 Rotary klubų 200 šalių.

Istorija

redaguoti

Ikurtas 1905 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV, pirmajame Rotary klubo susirinkime, kuriam pirmininkavo advokatas Paul Percy Harris – Rotary klubo įkūrėjas ir pirmasis jo prezidentas.

1917 m. įkurtas Rotary fondas, iš kurio lėšų kasmet daugiau kaip 40 mln. JAV dolerių skiriama humanitariniams tikslams. Šio fondo dėka:

  • žmonija baigia įveikti poliomielitą. Šiai programai jau išleista 240 mln. JAV dolerių;
  • daugiau kaip 7 tūkstančiai 16–18 metų jaunuolių, kasmet siunčiami mokytis į užsienį;
  • apie 1600 jaunuolių – studentų ar jau baigusių universitetus – kasmet gauna tarptautines stipendijas.

Rotary fondas skiria „Ambasadorių stipendijas“ – apie 20 tūkstančių JAV dolerių per metus studijoms užsienyje. Gaunantis šią stipendiją studentas tampa savo šalies ir jį siuntusio klubo „ambasadoriumi“: jis įpareigojamas lankyti vietinį Rotary klubą, papasakoti apie savo šalį, miestą ir jį siuntusį klubą, padėti palaikyti kultūrinius ir kitokius ryšius tarp klubų, o grižęs – papasakoti apie šalį, kurioje studijavo, klubą, kuriame lankėsi, ir apie tai, ką jis nuveikė minėtiesiems ryšiams palaikyti ir stiprinti.

Struktūra

redaguoti

Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai. Paprastai vienoje apygardoje yra iki 45 klubų. Rotary apygardos valdytojas laikomas tarptautinės Rotary organizacijos pareigūnu.

Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus, bet laikosi ir Tarptautinio Rotary konstitucijos. Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Kiekvienas klubas turi savo pavadinimą, turi būti nustatytos jo teritorijos ribos, nuolatinių susitikimų, narystės, lankomumo, stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo taisyklės. Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 d.

Tarptautinį Rotary administruoja 19 narių Direktorių taryba, kurios nariai yra ir Tarptautinio Rotary prezidentas bei būsimasis prezidentas. Taryba kartu su komitetais, atstovaujančiais visas Rotary pasaulio dalis, susitinka kartą per metų ketvirtį. Generalinis sekretorius, kuris vadovauja apie 450 tarnautojų, dirbančių 9 pasaulio Rotary taškuose. Tarptautinio Rotary centras yra Čikagos priemiestyje Evanstone, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Rotariečių žmonos buriasi į Vidinio rato (Inner Wheel) klubus. Jaunimą nuo 18 iki 29 metų jungia Rotarakto klubai.

Narystė

redaguoti

Klubo nariu tampama pakvietus vienam iš tikrųjų narių, neprieštaraujant kitiems klubo nariams bei sumokėjus stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. Kiekvienai profesijai ir verslui klube gali atstovauti tik vienas tikrasis narys. Klubo narys yra pasaulinės Rotary organizacijos – Tarptautinio Rotary (Rotary International) – narys.

Kiekvienas narys nešioja ženklelį, kuriame pavaizduotas auksinis 24 dantų dantratis ir mėlyname fone žodžiai „Rotary International“. Klubo nariai į susirinkimus renkasi kiekvieną savaitę. Privaloma dalyvauti ne mažiau kaip 60 % susirinkimų per metus.

Lietuvos Rotary istorija

redaguoti
 
Rotary paminklinis stulpas Ruoščiuose

Pirmasis Lietuvos Rotary klubas įkurtas 1934 m. spalio 15 d. Kaune. 1935 m. gegužės 5 d. Kauno Rotušėje Tarptautinio Rotary atstovas iš Suomijos F. Torval įteikė Kauno Rotary klubui jo tarptautinio pripažinimo dokumentą – chartiją – ir ritualinį klubo atributą – medinį plaktuką su varpeliu. Dėl to Kauno Rotary klubo gairelę puošia Rotušės siluetas. Iki 1940 m. Lietuvoje dar veikė Šiaulių, Klaipėdos bei Vilniaus Rotary klubai. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Rotary klubų veikla buvo nutraukta, daugelis rotariečių ištremta į Sibirą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vėl pradėti kurti Rotary klubai, bet tik Kauno Rotary klubas galėjo būti atkurtas teisėtai, nes buvo išlikę daug prieškario Kauno Rotary klubo dokumentų, dar buvo gyvas senojo Kauno Rotary klubo narys Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, tapęs atsikūrusio Kauno Rotary klubo garbės nariu.

Rotary Lietuvoje

redaguoti

Lietuvos Rotary klubai yra priskirti Danijos apygardai Nr. 1460. 2001 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje įregistruotas Lietuvos Rotary Komitetas. Vilniuje veikia komiteto sekretoriatas, kuris koordinuoja Lietuvos Rotary klubų veiklą. Sekretoriate teikiama visa reikiama informacija Rotary nariams, taip pat visiems besidomintiems Rotary veikla Lietuvoje. 2006 m. Lietuvoje veikė 32 pasaulyje pripažinti ir inauguruoti Rotary klubai.

1995 m. gruodžio 9 d. įkurtas pirmasis Lietuvoje jaunimo nuo 18 iki 29 metų Kauno Rotarakto – klubas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 Rotaract klubų.

Lietuvos Rotary konferencijos vyko:

Stipendijos

redaguoti

Lietuvoje

redaguoti

2008/2009 m. Lietuvos Rotary Komitetas skyrė 5 stipendijas po 2400 Lt (viso 12 000 Lt) pažangiems, socialiai pažeidžiamiems studentams remti[1].

Nyderlanduose

redaguoti

2010-2011 Rotary metams Apygarda 1570 (Nyderlandai) įsteigė Ambasadorinę stipendiją (angl. Ambassadorial Scholarship) ir ją dovanojo Lietuvos apygardai. Sritis - „Vanduo ir sanitarija“. Stipendija skiriama asmeniui, studijuojančiam aplinkosaugą ir su šia sritimi artimai susijusias kitas mokslines disciplinas. Finansuojamos 1 metų studijos Utrecht universitete Nyderlanduose (2010-2011)[2].

Vokietijoje

redaguoti

Stipendijos (iki 7 000 eurų) skiriamos teisės, ekonomikos arba inžinerijos studentams iš Rytų Europos (įskaitant ir Lietuvą) 1-2 semestrų trukmės studijoms Pietų Vokietijoje (pageidautina Badene-Viurtemberge).

Išnašos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti