Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

(Nukreipta iš puslapio Pasvalio gimnazija)

56°03′43″š. pl. 24°24′19″r. ilg. / 56.062013°š. pl. 24.405238°r. ilg. / 56.062013; 24.405238

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija herbas
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija herbas
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Adresas P. Vileišio g. 7, Pasvalys
Direktorius(-ė) Gitana Kruopienė
Mokinių skaičius Apie 500
Įkūrimo data 1922 m.
Uždarymo data
Išleista laidų
Pedagogų skaičius 50
Prie gimnazijos – Petro Vileišio paminklas (pastatytas 1935 m.), skulptorius V. Grybas

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija – keturklasė (9-12 klasių) bendrojo ugdymo mokykla Pasvalyje (P. Vileišio g. 7). Nuo 1922 m. mokyklos statusas ir pavadinimas keitėsi 11 kartų. Dabar tai vienintelė mokykla, Pasvalio mieste teikianti vidurinį išsilavinimą.

Istorija

redaguoti

1922 m. pasvaliečiai sumanė įkurti gimnaziją. Kunigo Petro Remiazo iniciatyva buvo suburtas komitetas tokiai - aukštesniojo tipo - mokyklai įkurti. Steigimo darbo ėmėsi pedagogas pasvalietis Juozas Avižonis. 1922 m. gegužės mėn. Švietimo ministras sutiko leisti įkurti ne gimnaziją, o vidurinę mokyklą, kurią išlaikytų Pasvalio valsčiaus visuomenė. Pirmuoju mokyklos direktoriumi tapo jos įkūrėjas J. Avižonis. Keturklasė vidurinė mokykla su amatų ir komercijos kryptimis įsikūrė direktoriaus brolio Antano Avižonio namuose. 1922 m. rugsėjo 1 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas. Kadangi materialinė padėtis buvo sunki, J. Avižonis ir valsčiaus savivaldybė įkūrė visuomeninę organizaciją – "Šviesos" draugiją, kuri rinko lėšas mokyklai išlaikyti. Po metų mokyklą perėmė Švietimo ministerija. Kasmet buvo atidaroma vis nauja klasė - penktoji, šeštoji.

1926 m. Pasvalio krašto visuomenei kilo sumanymas pertvarkyti vidurinę mokyklą į aukštesniąją komercinę. Sudarytas komitetas tokiai mokyklai kurti. 1931 m. mokykla pavadinta Pasvalio valdžios aukštesniąja komercijos mokykla. Joje tuo metu mokėsi apie 200 mokinių, dirbo 14 mokytojų. Buvo atidaryta septintoji, o po metų ir aštuntoji klasė. 1933 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą - joje buvo 13 mokinių.

Mokykla patalpas nuomojosi iš miesto gyventojų (Biržų g.), o daugėjant norinčių siekti vidurinio išsilavinimo, sumanyta statyti atskirą mokyklos pastatą. Nupirkus iš gyventojų keletą žemės sklypų, Blėkiškių gatvelėje (dabar P. Vileišio) pradėti statyti mokyklos rūmai pagal inž. Karolio Reisono projektą.

1934 m. birželio 15 d. švietimo ministro Juozo Tonkūno įsakymu, pageidaujant pasvaliečiams, mokyklai suteiktas daug Lietuvai nusipelniusio kraštiečio Petro Vileišio vardas. 1935 m. rugsėjo 15 d. įvyko iškilmingas naujų mokyklos rūmų atidarymas, atidengtas skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas paminklas Petrui Vileišiui (iškilmėse dalyvavo ir jo sūnus Vytautas Vileišis).

1936 m. mokykla tapo gimnazija ir buvo vadinama Pasvalio inž. Petro Vileišio valstybine gimnazija.

1949 m. P. Vileišio vardas panaikintas, mokykla tapo Pasvalio vidurine mokykla. 19561962 m. buvo plėtojamas gamybinis mokymas, mokykla garsėjo savo laimėjimais ne tik rajone, bet ir visoje respublikoje. 1966 m. pastatytas triaukštis plytinis priestatas, o 1971 m. bendrabutis. 1970–1971 m. m. mokykla pradėjo dirbti pagal kabinetų sistemą. 1973 m. baigta statyti sporto salė, valgyklos priestatas.

Mokyklos auklėtiniui, 26-osios laidos abiturientui, poetui Mykolui Karčiauskui pasiūlius, 1975 m. spalio 18 d. įkurta Mažoji paveikslų galerija. Vėliau pavadinta Dailės galerija. Dabar joje yra 392 meno kūriniai ir 258 mažosios grafikos darbai - ekslibrisai. Galerijoje yra 3 paveikslai (A. Žmuidzinavičiaus, P. Kalpoko, A. Šileikos), kurie įrašyti į kultūros vertybių registrą.

1987 m., atidarius mieste naują mokyklą, senoji pavadinta Pasvalio 1-ąja vidurine mokykla, o 1989 m. grąžintas Petro Vileišio vardas.

Nuo 1992 m. veikia mokyklos istorijos muziejus. 1996 m. įkurta Vileišiečių organizacija, pradėtas leisti mokyklos laikraštis "Mokyklos žinios" (leidžiamas iki šiol), įsteigtas Petro Vileišio fondas.

1996 m. gegužės 30 d. mokyklai suteikta teisė siekti realinio profilio gimnazijos statuso. 2000 m. patvirtintas gimnazijos statusas - nuo tų metų mokykla vadinasi Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. 2024 m. ją baigia 92-oji abiturientų laida.

Direktoriai

redaguoti
 • Juozas Avižonis: 1922–1925 m., 1947–1948 m.
 • Antanas Juška: 1925 m.–1927 m.
 • Jonas Remeika: 1927 m. (6 mėn.)
 • Vladas Klusis: 1927 m.–1940 m.
 • Vilhelmas Gritė: 1940 m.–1941 m.
 • Kazys Akelis: 1941 m.–1942 m.
 • Juozas Povilonis: 1942 m.–1944 m.
 • Liudomiras Nastopka: 1944 m.–1946 m.
 • Leonidas Myško: 1946 m.–1947 m., 1950 m.–1951 m.
 • Balys Čiuplinskas: 1948 m.–1949 m., 1951 m.–1953 m.
 • Bolius Šimas: 1949 m.–1950 m.
 • Juozas Dulskis: 1953 m.–1972 m.
 • Adelė Pladienė: 1972 m.–1975 m.
 • Vytautas Kanapeckas: 1975 m.–1992 m., 1997 m.–1999 m.
 • Paulius Petkevičius: 1993 m.–1994 m.
 • Gediminas Žardeckas: 1999 m.–2001 m.
 • Viktoras Rimša: 1994 m.–1996 m., nuo 2001 m.

Mokytojai

redaguoti

Mokykloje dirbo daug gabių pedagogų: Jonas Laužikas, Antanas Juška, Halina Korsakienė, Benediktas Kazlauskas, Vladas Kulbokas, Antanas Musteikis, Margarita Hofmanienė, Napalys Grigas, Vaclovas Baravykas, Vladas Klusis, Česlovas Kontrimas, Juozas Povilonis, Vytautas Vajega, Kalikstas Šimkevičius, Antanas Vadapalas, Stasys Linkevičius, Romualdas Jacinkevičius, Nijolė Jackūnienė, Katrina Naktinytė, Elena Kuprytė, Aldona Mačiukienė, Ona Macaitė, Juozas Dulskis, Juozas Velžys, Bronius Bagdonavičius, Stasys Vaičekonis, Irena Jasiūnienė, Vytautas Kanapeckas, Romualdas Paškevičius, Janina Šutaitė, Birutė Kazakevičienė, Gintaras Kutkauskas, Rimantas Indrišionis, Elena Ridlauskienė ir kt.

Žymūs mokiniai

redaguoti

Literatūra

redaguoti
 • Pasvalio Petro Vileišio gimnazija atsiminimuose (sud. V. Rimša, J. Aničas, J. Miežianskienė, S. Skardžius). - Pasvalys, 2002. - 156 p.
 • Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos dailės galerija (sud. Janina Miežianskienė). – Pasvalys: Panevėžio spaustuvė, 2005. – 63 p.: iliustr. – ISBN 9955-412-99-2
 • Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, 1922–2002 (sud. Jonas Aničas). – Pasvalys-Vilnius: Danielius, 2008. – 671 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-476-59-7

Nuorodos

redaguoti