Lietuviškasis balsas

„Lietuviškasis balsas“ (Lietuwiszkasis Balsas) – JAV lietuvių liberalios pakraipos laikraštis, ėjęs ėjęs nuo 1885 m. liepos iki 1888 m. Niujorke, 18881889 m. – Šenandoa, platintas ir Lietuvoje. [1]

Antrojo numerio pirmasis puslapis

Istorija redaguoti

Leido „Lietuviškojo balso“ draugija ir Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. 18851886 m. ir nuo 19 nr. ėjo kas savaitę, kitu laikotarpiu – 2 arba 3 kartus per mėnesį. Laikraštis smerkė carizmo politiką, skleidė tautiškumo, demokratiškumo, laisvamanybės, socialinio teisingumo, visuomenės pertvarkymo idėjas. Išėjo 96 numeriai.

Bendradarbiai redaguoti

Laikraštyje bendradarbiavo Amerikos aušrininkai Juozas Adomaitis-Šernas , Motiejus Juozas Andriukaitis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Martynas Jankus, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Antanas Krikščiukaitis, Vincas Kudirka, Petras Leonas, Jonas Mačys-Kėkštas, Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė, Povilas Matulionis, Antanas Vilkutaitis, Andrius Vištelis.

Redaktorius Jonas Šliūpas.[2]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 278 psl.
  2. Dalia KuizinienėLietuviškasis balsas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 205 psl.