Jonas Mačys-Kėkštas

Jonas Mačys-Kėkštas
Gimė 1867 m.
Ingavangis, Klebiškio valsčius
Mirė 1902 m. gruodžio 15 d. (~35 metai)
Niujorkas, JAV
Veikla poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas

Jonas Mačys-Kėkštas (1867 m. Ingavangyje, Klebiškio valsčius – 1902 m. gruodžio 15 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Jono Mačio-Kėkšto kapas Prienų kapinėse

Biografija

redaguoti

Gimė neturtingų valstiečių šeimoje. 18801885 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1884 m. drauge su Kaziu Griniumi redagavo rankraštinį mokinių laikraštuką „Prieszauszris“ (išėjo 12 numerių). Atsisakęs mokytis kunigų seminarijoje, neteko tėvų ir giminaičio kunigo paramos.

18861900 m. dirbo caro valdžios įstaigose Aukštojoje Panemunėje, Virbalyje, Vilkaviškyje. Bendradarbiavo „Aušroje“, padėjo leisti žurnalus „Varpas“, „Ūkininkas“. Pasirašinėdavo Kėkštu, Kėkšto šešėliu ir kt. 1900 m. dėl konflikto tarnyboje ir vengdamas arešto už ryšius su knygnešiais, pasitraukė į Tilžę, o iš ten – pas Martyną Jankų į Bitėnus. Rinko ir redagavo M. Jankaus 1900–1902 m. leistą žurnalą „Saulėteka“. Po 1900 m. išvyko į JAV. 1901–1902 m. redagavo savaitraštį „Vienybė Lietuvninkų“, rašė į leidinius „Lietuviškasis balsas“, „Lietuvis“, „Nauja draugija“. Paskelbė publicistinių straipsnių, eilėraščių, išvertė užsienio poetų eilėraščių. 1910 m. išleistas jo poezijos rinkinys „Eilės“.

Mirė susirgęs džiova. 1938 m. urna su palaikais atvežta į Lietuvą ir buvo saugoma Kauno karo muziejaus seife. Per karą raktas nuo seifo dingo ir ilgai buvo neaišku, kas ten saugoma. Tik atplėšus jį buvo rasta urna ir raštelis. 1974 m. jo palaikai perlaidoti Prienų kapinėse. Ant kapo pastatytas paminklas (skulptorius Arūnas Kazys Kynas, architektas Juozas Valentukonis).[1][2]

Bibliografija

redaguoti

  • Poezija / Jonas Mačys-Kėkštas; paruošė Antanas Vengris. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 217 p.: portr.
  • Jonas Mačys-Kėkštas: eilėraščiai. – Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1956. – 24 p.
  • Eilėraščiai / Jonas Mačys-Kėkštas. – 2-asis leidimas. – Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959. – 24 p.
  • Jonas Mačys-Kėkštas: rinktinė / iliustr. Vytautas Bačėnas. – 3-asis leidimas. – Kaunas, 1960. – 17 p.
  • Raštai / Jonas Mačys-Kėkštas; sud. Antanas Vengris. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. – 359 p.: iliustr.
  • Vargdienių giesmė / parengė Genovaitė Suveizdienė. – Vilnius: Vaga, 1982. – 236 p.: iliustr.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 308 psl.
  2. Knygnešys Jonas Mačys