Amerikos aušrininkai

Amerikos aušrininkai18861892 m. JAV veikusi lietuvių politinė grupuotė, aušrininkų atšaka.

Organizaciją sudarė daugiausia kairiųjų liberalių ir demokratinių pažiūrų inteligentai pasauliečiai, buvo ir dvasininkų (A. Burba). 18851889 m. aušrininkai leido laikraštį „Lietuviškasis balsas“ ir 18901892 m. „Vienybė lietuvninkų“ (Vienybė Lietuvninku), red. Juozas Andziulaitis-Kalnėnas.

1889 m. Amerikos aušrininkai įkūrė Lietuvių mokslo draugystę – draugiją, kuri veikė iki 1896 m. Pasauliečiai kritikavo kosmopolitizmą, Rusijos ir Vokietijos valdžią, rėmė lietuvių tautinį atgimimą, propagavo lietuvybę, laisvamanybės (Jonas Šliūpas), iš dalies ir radikaliųjų demokratų (J. Andziulaitis-Kalnėnas) idėjas.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Amerikos aušrininkai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 435 psl.