Dievs, svētī Latviju!
Dieve, laimink Latviją
Nacionalinis šios šalies himnas Latvija
Žodžių autoriusKarlis Baumanis, 1873
KompozitoriusKarlis Baumanis, 1873
Himnas nuo1920

Dievs, svēti Latviju! (Dieve, laimink Latviją!) yra Latvijos himnas. Himno melodijos ir teksto autorius – kompozitorius Karlis Baumanis (Baumaņu Kārlis, 1835–1905). Pirmą kartą ši giesmė sugiedota 1873 m. per I visuotinę latvių dainų šventę Rygoje. K. Baumanis vienas pirmųjų oficialiai pavartojo žodį „Latvija“. Kiek vėliau, pvz., 1895 m. IV dainų šventėje Jelgavoje, paisant carinės cenzūros reikalavimo, žodis „Latvija“ pakeistas žodžiu „Baltija“.

Kaip valstybinis himnas ši giesmė pirmąkart sugiedota 1918 m. lapkričio 18 d. Latvijos Respublikos paskelbimo akto metu. 1920 m. birželio 7 d. “Dievs, svētī Latviju!” oficialiai patvirtintas valstybiniu himnu.

Tekstas redaguoti

I.
Dievs, svētī Latviju!
Mūs' dārgo tēviju
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied
Kur latvju dēli dzied
Laid mums tur laimē diet
Mūs' Latvijā

I.

Dieve, laimink Latviją
Mūs brangiąją tėvynę,
Laimink gi Latviją,
Ak, laimink gi ją!

Kur latvių dukros žydi
Kur latvių sūnūs dainuoja,
Leisk mums ten iš laimės šokti
Mūs Latvijoje!


(Pastaba: Kiekvienas posmelis giedamas po du kartus)


 

Nuorodos redaguoti