Žemaičių vyskupas

Žemaičių vyskupasŽemaičių vyskupijos, veikusios 14171926 m. Žemaitijoje valdytojas.

Vyskupijos herbas

Istorija redaguoti

 
Žemaitijos vyskupijos kapitulos herbas, 1738 m.

Žemaičių vyskupijos istorijos pradžia – 1413 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Jogaila su lenkų kunigais atvyko krikštyti žemaičių. Iškilus nesusipratimams su Kryžiuočių ordinu vyskupija įsteigta nebuvo. 1417 m. vasarą Konstanco susirinkimas nutarė pakartotinai kartu su Vytautu į Žemaitiją pasiųsti delegaciją. Ji turėjo baigti žemaičių krikštą ir įsteigti vyskupiją. 1417 m. spalio 23 d. Vytauto aktu patvirtintas vyskupijos įsteigimo faktas, o spalio 24 d. Konstanco susirinkimo atstovas Vilniaus katedros kleboną Motiejų Vilnietį (Trakiškį) konsekravo vyskupu ir paskyrė į Žemaitiją. Vyskupijos centru buvo pasirinkti Medininkai (dab. Varniai), vyskupijai suteiktas Medininkų vardas. Vėliau ji pavadinta Žemaičių vyskupija. Rusijos caro valdžia 1840 m. Žemaičių vyskupiją pavadino Telšių vyskupija, bet pavadinimas neprigijo. Po 1863 m. sukilimo caro patvirtintu nutarimu, nesuderinus su popiežiumi, Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių 1864 m. iškeltas į Kauną, bet tik 1883 m. popiežius Leonas XIII įteisino Žemaičių vyskupijos centro perkėlimą, oficialiai tai atlikta 1895 m. 1926 m. įsteigta Kauno arkivyskupija.

Žemaitijos vyskupijos istorija traukia daugelio istorikų dėmesį. Vis dėlto klausimų, į kuriuos neatsakyta, lieka dar nemažai, nes trūksta dokumentų, kurie paaiškintų atskirus faktus, įvykius ilgoje Žemaičių vyskupijos gyvavimo istorijoje. Tas pats ir kalbant apie Žemaitijos vyskupus. Jų sąrašą yra pateikęs Motiejus Valančius, tačiau vėlesni istorikų tyrinėjimai parodė, kad jame išspausdinta vyskupų eilė nėra visai teisinga, ypač supainiota XV a. ir iš dalies XVI a. vyskupų eilė ir vyskupavimo datos. Žemaičių vyskupų sąrašo sudarymui, dirbdamas Vatikano archyvuose, daug dėmesio yra skyręs istorikas Zenonas Ivinskis. Jo surinkti faktai apie Žemaičių vyskupus iki XVIII a. išspausdinti 1987 m. Romoje išleistoje Z. Ivinskio knygoje „Krikščionybė Lietuvoje“. Čia, kaip yra nurodęs Z. Ivinskis, visos pavardės dokumentuotos autentiškai pagal Vatikano archyvų šaltinius.

Žemaičių vyskupų charakteristiką, rašydamas habilitacinį darbą „Žemaičių vyskupija nuo XV iki XVII a. pradžios: sandara ir aprūpinimas“ yra tyrinėjęs ir lenkų istorikas G. Blaščikas (Blaszczyk). Konkretų XV–XVI a. Žemaičių vyskupų sąrašą pateikia ir 1984 m. Romoje išleisto „Codex mednicensis seu Samogitiae dioecesis” I dalis (sudarė Paulius Jatulis). Remiantis juo bei Z. Ivinskio ir G. Blaščiko pateiktais faktais, sudarytas šis Žemaičių vyskupų sąrašas.

Vieną naujausių, šiuo metu labiausiai vertinamų Žemaičių vyskupų sąrašų, išspausdintą 1996 m. Vilniuje, Lietuvos katalikų mokslo akademijos „Metraštyje“, t. 10. parengė akademikas, profesorius, kunigas Paulius Rabikauskas SJ.[1]

Žemaičių vyskupai redaguoti

Nuo Iki Asmuo Paveikslas Svarbi veikla
1417 m.
spalio 24 d.
1422 m.
gegužės 4 d.
Motiejus I Vilnietis  
1423 m.
liepos 25 d.
1434 m. Mikalojus I Trakiškis–Dziržgavičius (Romedanas)
1434 m.
rugsėjo 20 d.
1435 m. Petras Lvoviškis Turėjo tituliarines Žemaičių vyskupo pareigas, tačiau Žemaičių vyskupijos faktiškai niekada nevaldė.
1434 m.
1435 m. Martynas I Luokiškis
1436 m.
gegužės 18 d.
1439 m.
birželio 8 d.
Jokūbas Trakiškis ar Vilnietis  
1439 m.
birželio 11 d.
1453 m. Baltramiejus I Pultuskietis Kyla abejonių ir dėl šio asmens buvimo Žemaičių vyskupu, nors yra išlikusių dokumentų, patvirtinančių, kad jis buvo renkamas kapituloje. Kai kas mano, jog jis tapatinamas su Petru Lvoviškiu. Pagal turimus šaltinius, tiek vieną, tiek ir antrą žemaičiai išvarė iš savo diecezijos
1453 m.
gruodžio 19 d.
1464 m.
vasario 25 d.
Jurgis Vilnietis
1464 m.
rugpjūčio 8 d.
1470 m.
balandžio 24 d.
Motiejus II Topolietis
1471 m.
vasario 13 d.
1482 m. Baltramiejus Svirenkavičius
1483 m.
vasario 21 d.
1492 m. Martynas II iš Žemaičių Trūksta dokumentų, patvirtinančių, kad jis tikrai buvo Žemaičių vyskupu
1492 m.
spalio 8 d.
1515 m. Martynas II Lintfaras  
1515 m.
liepos 6 d.
1529 Mikalojus Radvila   vyskupo teisės suteiktos 1521 m. liepos 18 d.
1531 m.
vasario 15 d.
1533 m.
sausio 19 d.
Mikalojus III Viežgaila  
Jurgis Talatas (Talaitis) 1533 m.
balandžio 8 d. karaliaus nominuotas Žemaičių vyskupu, tačiau prieš rugpjūčio mėn. mirė nesulaukęs paskyrimo, Žemaičių vyskupu nebuvo konsekruotas
1534 m.
balandžio 13 d.
1555 m.
liepos 18 d.
Vaclovas Virbickis  
1556 m.
balandžio 13 d.
1563 m.
apie lapkričio 16 d.
Jonas Domanovskis  
1564 m.
birželio 21 d.
1564 m.
rugsėjo mėn.
Stanislovas Narkuskis  
1565 m.
birželio 8 d.
1567 m.
rugpjūčio 22 d.
Viktorinas Virbickis  
1567 m.
lapkričio 14 d.
1574 m.
liepos mėn.
Jurgis Petkūnas (Petkevičius)  
1576 m.
sausio 16 d.
1609 m.
balandžio 6 d.
Merkelis Giedraitis  
1610 m.
kovo 29 d.
1618 m.
lapkričio 26 d.
Mikalojus Pacas   mirė 1624 m. rugsėjo 6 d.
1618 m.
lapkričio 26 d.
1626 m.
vasario 13 d.
Stanislovas Kiška  
1626 m.
liepos 20 d.
1631 m.
kovo 24 d.
Abraomas Voina (Vainius)  
1631 m.
birželio 11 d.
1633 m.
sausio 28 d.
Merkelis Geišas  
1633 m.
gruodžio 19 d.
1649 m.
gruodžio 9 d.
Jurgis Tiškevičius  
1649 m.
liepos 9 d.
1659 m.
vasario 5 d.
Petras Parčevskis  
1660 m.
sausio 12 d.
1667 m.
liepos 18 d.
Aleksandras Kazimieras Sapiega  
1667 m.
spalio 3 d.
1695 Kazimieras Pacas  
1695 m.
rugsėjo 19 d.
1708 m.
liepos 4 d.
Jonas Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas  
1710 m.
liepos 21 d.
1713 m.
gruodžio 6 d.
Jonas Mikalojus Zgierskis  
1715 m.
sausio 21 d.
1715 m.
spalio 15 d.
Povilas Pranciškus Sapiega, O. Cist.  
1716 m.
gruodžio 7 d.
1735 m.
gruodžio 7 d.
Aleksandras Mikalojus Gorainis  
1736 m.
lapkričio 19 d.
1739 m.
gruodžio 10 d.
Juozapas Mykolas Karpis  
1740 m.
rugsėjo 16 d.
1762 m.
sausio 31 d.
Antanas Domininkas Tiškevičius  
1762 m.
balandžio 19 d.
1778 m.
sausio 11 d.
Jonas Dominykas Lopacinskis  
1778 m.
kovo 30 d.
1802 m.
gegužės 13 d.
Steponas Jonas Giedraitis  
1802 m.
gegužės 13 d.
1838 m.
liepos 17 d.
Juozapas Arnulfas Giedraitis  
1849 m.
rugsėjo 26 d.
1875 m.
gegužės 29 d.
Motiejus Valančius  
1875 m.
gegužės 30 d.
1882 m.
gruodžio mėn.
adm. Aleksandras Kazimieras Beresnevičius  
1883 m.
kovo 5 d.
1908 m.
gegužės 2 d.
Mečislovas Leonardas Paliulionis  
1910 m.
balandžio 7 d.
1913 m.
rugsėjo 17 d.
Gasparas Felicijonas Cirtautas  
1914 m.
vasario 27 d.
1926 m.
vasario 22 d.
Pranciškus Karevičius  

Vyskupai sufraganai redaguoti

 1. 1628-1643 Jonas Višomirskis (Jan Wyszomirski)
 2. 1643-1647 Jonas Kazakevičius (Jan Kozakiewicz)
 3. 1647-1649 Jurgis Sapžinskis (Jerzy Sęporzyński)
 4. 1651-1677 Stanislovas Jackus Sviesickis (Stanisław Jacek Święcicki)
 5. 1680-1701 Benediktas Žuchovskis (Benedykt Żuchowski)
 6. 1701 Joachimas Skirmantas (Joachim Skirmunt)
 7. 1718-1730 Mykolas Jonas Zenkovičius (Michał Jan Zienkowicz)
 8. 1731-1774 Aleksandras Kazimieras Gorainis (Aleksander Horain)
 9. 1760-1762 Jonas Šemeta (Jan Szemiot)
 10. 1765-1803 Mykolas Chominskis (Michał Chomiński)
 11. 1776-1786 Juozapas Leonas Lopacinskis (Józef Leon Łopaciński)
 12. 1782-1816 Antoninas Malinovskis (Antonin Malinowski)
 13. 1786-1796 Tadas Juozapas Bukota (Tadeusz Józef Bukaty)
 14. 1791-1802 Juozapas Arnulfas Giedraitis (Józef Arnulf Giedroyć) (koadiutorius)
 15. 1824-1829 Ignotas Giedraitis (Ignacy Giedroyć) (koadiutorius)
 16. 1804-1838 Simonas Giedraitis (Szymon Michał Giedroyć) (koadiutorius nuo 1829)
 17. 1848-1849 Kazimieras Dmochovskis (Kazimierz Dmochowski)
 18. 1858-1883 Aleksandras Kazimieras Beresnevičius (Aleksander Kazimierz Bereśniewicz)
 19. 1884-1897 Antanas Baranauskas (Antoni Baranowski)
 20. 1897-1910 Gasparas Cirtautas (Gaspar Felicjan Cyrtowt)
 21. 1919-1926 Juozapas Skvireckas (Józef Skwirecki)

Šaltiniai redaguoti