Trakų vaivada (lenk. wojewoda trocki) – Trakų vaivadijos aukščiausias valstybinės valdžios pareigūnas, vaivadijos valdytojas bei Abiejų Tautų Respublikos Senato pareigūnas.

Trakų vaivadijos herbas
Trakų vaivadija (pažymėta raudonai) XVII a.

Įgaliojimai redaguoti

Trakų vaivadą skirdavo karalius ir jis pareigas eidavo iki gyvos galvos, jeigu pats neatsisakydavo pareigų (paprastai tapdamas Vilniaus vaivada), arba nebūdavo priešininkų nušalinamas. Vaivada buvo aukščiausias valstybinės valdžios pareigūnas vaivadijoje, vaivadijos bajorų vadas ir vaivadijos bajorų pašauktinių kariuomenės vadas. Jo kompetencijai buvo priskirti administracijos, karo ir teismo reikalai. Jis taip pat rūpinosi vaivadijos miestų, kuriems suteiktos Magdeburgo teisės, apsauga ir tvarka, prižiūrėjo jų matus, saikus ir kainas. Vaivados jurisdikcijai priklausė ir miestų žydų bendruomenės.

Vaivada buvo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Ponų tarybos narys, o nuo 1569 m. Abiejų Tautų Respublikos senato nuolatinis narys. Senate Trakų vaivada turėjo septintą pagal rangą aukščiausią pasauliečių poziciją.

Pareigybė panaikinta po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m.

Trakų seniūnai redaguoti

Paveikslas Kadencija Lietuviškai Lenkiškai
1398 Ginvilas Gynewiłłe
  1412 Jaunius Valimantaitis Jawnis

Trakų vaivados redaguoti

Paveikslas Kadencija Asmuo Tolesnė karjera
  1412-1432 Jaunius Valimantaitis
Jawnis
  1433-1440 Petras Leliušas
Piotr Lelusz
  1440-1443 Jonas Goštautas
Jan Gasztołd
  1443-1458 Jonas Manvydas
Jan Moniwidowicz
  1459-1465 Andrius Sakaitis
Andrzej Sakowicz
  1465 Jonas Vėževičius
Iwaschko Wyazewicz
  1466-1477 Radvila Astikaitis
Radziwiłł Ościkowicz
  1478 Stankus Sudijovaitis
Stanke Sudywogewicz
  1480-1483 Martynas Goštautas
Marcin Gasztołd
  1484-1490 Bagdonas Andriejaitis Sakaitis
Bohdan Andreyowicz
  1490-1497 Petras Jonaitis Mangirdaitis
Piotr Mondigerd
  1498-1505 Jonas Jurgaitis Zaberezinskis
Jan Jurjewicz Zabrzeziński
  1505-1510 Mikalojus Radvila II
Mikołaj Radziwiłł
  1510-1518 Grigalius Astikas
Grzegorz Ościk
  1519-1522 Albertas Goštautas
Olbracht Gasztołd
  1522-1530 Konstantinas Ostrogiškis
Konstanty Ostrogski
  1530-1537 Jonas Zabrezinskis
Jan Jurjewicz Zabrzeziński
1538-1542 vieta buvo laisva stanowisko było nieobsadzone
  1542 Stanislovas Goštautas
Stanisław Gasztołd
1542-1544 vieta buvo laisva stanowisko było nieobsadzone
  1544-1549 Jonas Jurgaitis Alšėniškis
Jan Holszański
  1550-1566 Mikalojus Radvila Rudasis
Mikołaj Radziwiłł Rudy
  1566-1586 Steponas Zbaraskis
Stefan Zbaraski
  1586-1590 Jonas Hlebavičius
Jan Hlebowicz
  1590-1604 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka)
  1605-1626 Aleksandras Chodkevičius
Aleksander Chodkiewicz
  1626-1640 Jonušas Skuminas Tiškevičius
Jan Skumin Tyszkiewicz
  1640-1642 Petras Pacas
Piotr Pac
  1642-1647 Aleksandras Sluška
Aleksander Słuszko
  1647-1651 Mikalojus Abrahamovičius
Mikołaj Abrahamowicz
  1651-1670 Mikalojus Steponas Pacas
Mikołaj Stefan Pac
  1670-1684 Marcijonas Aleksandras Oginskis
Marcjan Aleksander Ogiński
  1684-1688 Kiprijonas Povilas Bžostovskis
Cyprian Paweł Brzostowski
  1688-1689 Jurgis Juozapas Radvila
Jerzy Józef Radziwiłł
  1689-1697 Boguslavas Aleksandras Unichovskis
Bogusław Aleksander Uniechowski
  1697-1703
Kazimieras Vladislovas Sapiega
Kazimierz Władysław Sapieha
  1703-1707 Mykolas Kazimieras Kocielas
Michał Kazimierz Kociełł
  1707-1709 Jurgis Stanislovas Sapiega
Jerzy Stanisław Sapieha
  1710-1730 Kazimieras Dominykas Oginskis
Kazimierz Dominik Ogiński
  1730-1736 Juzefas Tadas Oginskis
  1737-1742 Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko
  1742 Mykolas Juozapas Masalskis
Michał Józef Massalski
  1742-1769 Aleksandras Pociejus
Aleksander Pociej
  1769-1783 Tadas Pranciškus Oginskis
Tadeusz Ogiński
  1783-1788 Andrius Ignotas Oginskis
Andrzej Ignacy Ogiński
  1788-1795 Juozapas Mikalojus Radvila
Józef Mikołaj Radziwiłł
Pareigybė panaikinta po
Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m.

Šaltiniai redaguoti

Kiti straipsniai redaguoti