Rimvydas Petrauskas

Rimvydas Petrauskas (g. 1972 m. spalio 21 d. Vilniuje) – Lietuvos istorikas, Vilniaus universiteto rektorius.

Biografija redaguoti

1990 m. baigė Vilniaus 44-ąją vidurinę mokyklą. 19901997 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1998 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje. Studijavo ir stažavosi Bazelio, Berlyno Laisvajame, Greifsvaldo, Krokuvos universitetuose, Herderio institute Marburge. 2001 m. lapkričio 16 d. Vilniaus universitete apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia“.

Tyrinėjimų kryptis – XIII–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija, Viduramžių recepcija moderniojoje visuomenėje.

Nuo 2007 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, nuo 2010 m. profesorius.

Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas.

2020 m. išrinktas Vilniaus universiteto rektoriumi (nuo 2020 m. balandžio mėn.).

    Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.


Akademinė ir ekspertinė veikla redaguoti

 • Nuo 2017 m. Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys, o nuo 2018 m. – valdybos pirmininkas.[1] Archyvuota kopija 2020-01-03 iš Wayback Machine projekto.
 • Nuo 2016 m. Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys.[2]
 • Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos Vykdymo grupės pirmininkas.[3]
 • 2013-2017 m. Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys.
 • 2008-2013 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.
 • 2006-2010 m. Vilniaus universiteto Mokslo komiteto narys, 2010-2014 m. Vilniaus universiteto senato narys.
 • Nuo 2009 m. Lietuvos istorijos instituto mokslinės tarybos narys, tarybos pirmininko pavaduotojas.
 • 2008-2016 m. Vokiečių istorijos instituto Varšuvoje mokslinės tarybos narys.
 • Nuo 2012 m. Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens) narys.
 • Mokslinių žurnalų „Lietuvos istorijos metraštis“ (nuo 2006 m.), „Istorijos šaltinių tyrimai“ (nuo 2008 m.), „Ukraina Lithuanica: студiї з iсторiї Великого князiства Литовського“ (nuo 2009 m.), „Lietuvos istorijos studijos“ (nuo 2013 m.), „Rocznik Lituanistyczny“ (nuo 2015 m.), "Studies in modern and contemporary history" (nuo 2014 m.), „Studia Źródłoznawcze. Commentationes“ (nuo 2016 m.) redkolegijų narys.Vilniaus universiteto mokslinių leidinių serijos "Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis" redkolegijos pirmininkas (nuo 2015 m.).
 • Pranešimai tarptautinėse konferencijose Vokietijoje, Austrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje.


Projektinė veikla redaguoti

 • 2017–2022 m. mokslo projektas „Jogailaičių epocha ir jos paveldas iki 1795 m. / Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.“ (prof. Rimvydas Petrauskas, projekto dalyvis, Grant Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Lenkijos istorijos draugija).
 • 2017–2019 m. mokslo projektas „Lenkija-Lietuva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politika Melniko unijos laikotarpiu 1499-1501/1506 / Polska-Litwa. Studium w sprawie polityki Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec unii mielnickiej w okresie 1499-1501/1506“ (prof. Rimvydas Petrauskas, projekto dalyvis, Lenkijos nacionalinis mokslo centras / National Science Centre Poland, Lenkijos mokslo akademija).
 • „Brastos taikos (1435) dokumentai: tyrimai ir kritinė edicija / Documents of the Peace of Brest (1435): Research and Critical Edition“ (2014-2017, projekto dalyvis, Lenkijos nacionalinis mokslo centras / National Science Centre Poland, Torunės universitetas).
 • „Politinės, etninės ir konfesinės konfrontacijos Lietuvoje XIII-XV a.“ (2006, mokslininkų grupės projekto vadovas, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).
 • „Valstybinės struktūros XIII-XV a. Lietuvoje“ (2005, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas, Jaunojo mokslininko stipendija).

Įvertinimas redaguoti

 • 2019 m. Lenkijos Respublikos ordinas Kavalieriaus Kryžius už išskirtinius nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą.
 • 2018 m. Gedimino ordino Riterio Kryžius Archyvuota kopija 2020-08-09 iš Wayback Machine projekto. už nuopelnus istorijos moksle ir jo populiarinime.
 • 2013 m. „Patriotų premija“ už knygą Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje (V., 2012, su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu).
 • 2003 ir 2009 m. Vilniaus universiteto Rektoriaus premijos už mokslo darbus.
 • 2019 m. Lietuvos mokslo premija.

Bibliografija redaguoti

 • Petrauskas, R., Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais, Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija : Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 447 p. ISBN: 9786098163124.
 • Petrauskas, R., Galia ir tradicija : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2016, 318 p. : iliustr., faks., portr. ISBN: 9789955238867.
 • Petrauskas, R., (kartu su Dangiru Mačiuliu ir Dariumi Staliūnu), Kas laimėjo Žalgirio mūšį? : istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius : Mintis, 2012, 294 p. ISBN: 9785417010477.
 • Petrauskas, R., (kartu su Dariumi Baronu ir Artūru Duboniu), Lietuvos istorija. T 3, XIII a. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų, Vilnius : Baltos lankos, 2011, 615 p. ISBN: 9955584912 (bendras), ISBN: 9789955235668 (t. 3).
 • Petrauskas, R., (kartu su Jūrate Kiaupiene), Lietuvos istorija. T. 4, Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386 – 1529 m., Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2009, 551 p., iliustr. ISBN: 9789955232391.
 • Petrauskas, R., Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. : sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius : Aidai, 2003, 379 p. ISBN: 995544567X.

Nuorodos redaguoti