NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) – Europos Sąjungoje galiojanti vieninga teritorijų skirstymo į regionus sistema, pradėta taikyti 1972 m., siekiant turėti vieną aiškią Europos Sąjungos teritorijos padalijimo sistemą, kad Bendrija galėtų naudoti ir palyginti regionų statistiką.

Trijų pagrindinių lygmenų diagrama (Eurostatas)

Istorija redaguoti

Pirmuosius bandymus kodifikuoti teritorijas Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metais atliko prancūzai, siekę palengvinti pašto darbą ir 1790 m. departamentams suteikę skaitmeninius indeksus nuo 01 iki 83. Vėliau indeksai buvo suteikti apskritims ir savivaldybėms. Departamentų ir apskričių numeravimas taip įsišaknijo net kasdieninėje prancūzų kalboje, kad numeraciją pradėta naudoti net tik pašto koduose, bet ir automobilių valstybiniuose numeriuose, ir net socialinio draudimo pažymėjimuose.

Europos Sąjungoje beveik trisdešimt metų, įgyvendinant ir papildant NUTS klasifikaciją buvo išsiverčiama valstybių narių ir Komisijos „džentelmeniškais susitarimais“, kuriuos sudaryti pavykdavo kartais tik po ilgų ir sunkių derybų. Pirmasis bandymas įteisinti statistinę klasifikaciją buvo 1988 m. liepos 15 d. priimtas Europos Tarybos reglamentas EEC 2052/88 dėl struktūrinių fondų. Pagal šį reglamentą buvo nustatyti penki statistiniai lygmenys, pradedant didžiausia teritorija ir baigiant mažiausia:

  • NUTS I – dažniausiai visa šalis, bet kai kuriais atvejais gali būti ir smulkesni teritoriniai dariniai, susiję su federacine šių šalių santvarka (pvz., Vokietijos žemė, Belgijos regionas);
  • NUTS II – santykinai dideli regionai (Prancūzijos, Italijos regionas, Ispanijos autonominė provincija; Nyderlandų provincijos);
  • NUTS III – tarpinis lygmuo tarp regiono ir municipaliteto (Vokietijos apskritis, Prancūzijos departamentas, Švedijos lėnas, Suomijos žemė);
  • NUTS IV – savivaldybė (Prancūzijos, Švedijos komuna, Vokietijos municipalitetas);
  • NUTS V – už savivaldybes smulkesni teritoriniai vienetai (seniūnija).

Teisinis pagrindas redaguoti

Europos Bendrijų statistikos valdybai Eurostat reikalaujant ir siekiant suteikti NUTS teisinį statusą, 2000 m. pavasarį buvo pradėtas rengti naujas reglamentas. NUTS reglamentas buvo patvirtintas 2003 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, galiojančiu nuo 2003 m. liepos 1 d. sukurta teisinė regionų klasifikavimo sistema, kad Bendrijoje būtų galima rinkti, rengti ir platinti suderintą regioninę statistiką. NUTS buvo praplėsta 2004 m. įstojus 10 naujų narių ir 2007 m., prie Europos Sąjungos prisijungus Bulgarijai ir Rumunijai. Sistema taikoma visai Europos ekonominei erdvei (EFTA), kuri apima 27 Europos Sąjungos šalis, taip pat į ją įeina Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. Statistiniam palyginimui NUTS kodai suteikti ir kitoms valstybėms, kurios juos pradeda naudoti ir pačios.

Struktūra redaguoti

Pagal NUTS klasifikaciją Pirmame lygmenyje visos valstybės narės padalintos į sveiką regionų skaičių. Kiekvienas regionas padalintas į NUTS 2 lygio regionus, o šie į NUTS 3 lygio regionus. Iš pradžių NUTS klasifikaciją sudarė tik šie trys regionų lygiai, vėliau buvo įvesti dar du, skirti pažymėti mažesnių teritorijų kodams. Tačiau, atsižvelgdama į vis didėjantį informacijos poreikį vietose, Komisija sudarė naują tarpregioninę informacijos sistemą, pirmiausiai suklasifikuodama Bendrijos vietos administracinius vienetus LAU angl. Local Administrative UnitsVietiniai administraciniai vienetai. Ši sistema suderinta su NUTS ir atitinka anksčiau vartotus NUTS IV ir NUTS V. LAU lygiai nustatyti pagal NUTS principus, paskutinis ir mažiausias LAU 2 lygis pastovus visose valstybėse narėse, paprastai jį atitinka „savivaldybės“ arba „bendruomenės“ sąvoka. LAU sistema naudojama valstybių vidaus statistikoje.

Kodų sistema redaguoti

NUTS kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę pagal standarto ISO 3166-1 alpha-2 kodą (išimtis Didžioji Britanija, kurios kodas GB pakeistas į UK). Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys nuo 0 iki 9, žymintys regioną ir regiono subregioną. Jeigu regionų yra daugiau, prie indekso pridedamos raidės abėcėlės tvarka. Tik JAV, Kanada ir Australija savo valstijas ir provincijas žymi atskirai.

Lygmenys redaguoti

Ne visos valstybės turi visus NUTS lygmenis. Pavyzdžiui, Liuksemburgas, kaip administracinis vienetas, apima ne tik visus tris NUTS lygius, bet ir LAU 1 lygmenį. Kad būtų mažiau painiavos, reglamentuotas gyventojų skaičius kiekviename statistiniame regione.

Lygmuo Minimalus Didžiausias
NUTS 1 3 milijonai 7 milijonai
NUTS 2 800 000 3 milijonai
NUTS 3 150 000 800 000

Valstybių lygmenys redaguoti

 
NUTS-1
 
NUTS-2
 
NUTS-3
Valstybė NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
Airija IE Airija 1 Kraštai 2 Regionai 8
Austrija AT Žemių grupė 3 Žemės 9 Apskričių grupė 35
Belgija BE Regionai 3 Provincijos 10 Apskritys 43
Bulgarija BG Regionai 2 Planavimo Regionai 6 Sritys 28
Čekija CZ - 1 Kraštų grupės 8 Kraštai 14
Danija DK - 1 - 1 Amtai 15
Estija EE Estija 1 Estija 1 Apskričių grupės 5
Graikija GR Regionų plėtros grupės 4 Kraštai 13 Prefektūros 51
Ispanija ES Autonominių bendruomenių grupės 7 Autonominės bendruomenės 17 Provincijos 50
Seuta ir Melilija 2 - 2
Italija IT Regionų grupės 5 Regionai 20 Provincijos 110
Jungtinė Karalystė UK Anglijos regionai 9 Anglijos grafystės; Didysis Londonas 30 Metropolinės grafystės arba apskričių grupės 93
Velsas 1 Velso grafysčių grupės 2 Savivaldžios Velso grafystės 12
Škotija 1 Škotijos teritorijos 4 Savivaldžios Škotijos teritorijos arba vietinės korporacijos 23
Šiaurės Airija 1 Kraštas 1 Apskritys 5
Kipras CY Kipras 1 Kipras 1 Kipras 1
Kroatija HR Kroatija 1 Regionai 2 Apskritys 21
Latvija LV Latvija 1 Latvija 1 Regionai 6
Lenkija PL Vaivadijų grupės 6 Vaivadijos 16 Pavietų grupės 45
Lietuva LT Lietuva 1 Lietuva 1 Apskritys 10
Liuksemburgas LU Liuksemburgas 1 Liuksemburgas 1 Liuksemburgas 1
Malta MT Malta 1 Malta 1 Salos 2
Nyderlandai NL Kraštai 4 Provincijos 12 Regionai 40
Portugalija PT Kontinentinė Portugalija 1 Regionų koordinavimo komisijos 5 Municipalitetų grupės 30
Azorų salos ir Madeira 2 - 2 - 2
Prancūzija FR Zonos 8 Regionai 22 Departamentai 96
Užjūrio departamentai 1 Užjūrio departamentai 4 Užjūrio departamentai 4
Rumunija RO Rumunija 1 Plėtros regionai 8 Apskritys ir Bukareštas 42
Slovakija SK Slovakija 1 Kraštų grupės 4 Kraštai 8
Slovėnija SI Slovėnija 1 Slovėnija 1 Statistiniai regionai 12
Suomija FI Žemyninė Suomija 1 Provincijos 4 Regionai 20
Alandų salos 1 - 1 - 1
Švedija SE Švedija 1 Nacionalinės teritorijos 8 Provincijos 21
Vengrija HU Regionų grupės 3 Regionai 7 Apskritys ir Budapeštas 20
Vokietija DE Žemės (Länder ir Bundesländer) 16 Apygardos 41 Apskritys 439
EU-28 - 98 - 273 - 1324
Šveicarija CH Šveicarija 1 Regionai 7 Kantonai 26

Pavyzdžiai redaguoti

Nuorodos redaguoti