Leitenantas (pranc. lieu tenant 'pavaduotojas', lieu 'vieta' + tenant 'užimantis') – jaunesniojo karininko laipsnis kariuomenėje.[1] Leitenanto laipsnis paprastai yra ir laivyne, nors neretai armijos ir laivyno leitenanto laipsniai nesutampa. Leitenantais paprastai vadinami patys žemiausi du ar trys laipsniai:

  • Jaunesnysis leitenantas – žemiausias laipsnis. Daugelis karininkų pradeda karininko karjerą peršokdami šį laipsnį. Daugelyje šalių šio laipsnio nėra.
  • Leitenantas – paprastai pirmasis karininko laipsnis daugelyje valstybių. Dalyje kariuomenių šis laipsnis vadinasi antrasis leitenantas arba subleitenantas.
  • Vyresnysis leitenantas – vyriausias leitenanto laipsnis. Angliakalbėse šalyse jis vadinasi first lieutenant 'pirmasis leitenantas'. Šis pavadinimas pagal kilmę reiškia 'pirmasis kapitono pavaduotojas'.
Armijos leitenantų laipsniai
NATO kodas Bulgarija, TSRS, Rusija JAV Prancūzija Vokietija
OF-D jaunesnysis leitenantas
OF-1 leitenantas antrasis leitenantas (second lieutenant) sous-lieutenant Leutnant
OF-1 vyresnysis leitenantas pirmasis leitenantas (first lieutenant) lieutenant Oberleutnant
OF-2 kapitonas kapitonas (captain) capitaine Hauptmann

Tiesiog leitenantu vadinamas:

NATO šalių leitenantų antpečiai redaguoti

  • Jaunesniojo leitenanto lygis – *
  • Leitenanto lygis – **
  • Vyresniojo leitenanto lygis – ***

Istorija redaguoti

XV a. Prancūzijoje vadovaujančius asmenis, kurie veikė kaip būrių vadų (dažnai vadintų kapitonais) pavaduotojai. Nuo XV a. pabaigos taip vadino kuopų vadų pavaduotojus. Nuo XVII a. antros pusės leitenantas – tai armijos ir laivyno karininko laipsnis.

Rusijoje 1701–1917 m. leitenanto laipsnis buvo tik laivyne.
TSRS Ginkluotose pajėgose leitenanto laipsnis atsirado 1935 m. Šis laipsnis suteikiamas kariškiams, baigusiems karines mokyklas, ir karo prievolininkams, apmokytiems kaip karininkai civilinėse aukštosiose mokyklose. Kartais jis būdavo suteikiamas asmenims, kurie turėdavo pakankamą išsilavinimą ir/ar pakankamą vadovavimo patirtį ar kvalifikaciją (paprastai – karo metu). Jaunesniesiems leitenantams leitenanto laipsnis suteikiamas atitarnavus numatytą laikotarpį ir/ar teigiamai atestuotiems.

Šaltiniai redaguoti

  1. Leitenantas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007