Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalisLietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanojami asmenys, po 1990 m. kovo 11 d. pasižymėję kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.

1928 m. medalio aversas

Istorija

redaguoti

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio pavyzdžiu paimtas 1928 m. vasario 27 d. įsteigtas medalis, kurio projekto autorius – tremtyje žuvęs dailininkas Adomas Smetona, patikslinus užrašą medalio reverse. Jį gamino Šveicarijos firma „Huguenin Frères de Le Locle“. Iš viso buvo pagaminta 12 000 medalių.

Dabartinį Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį kaldina Lietuvos monetų kalykla. Kaspinas gaminamas Danijos firmoje „Morch and Sons“.

Aprašas

redaguoti

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis žalvarinis, apskritas. Priešakinėje medalio pusėje kraštu eina 2,5 mm pločio ir 0,5 mm aukščio briauna. Medalyje yra reljefinis dviejų sukryžiuotų rankose laikomų kardų vaizdas; viena ranka – su šarvu ir perkirstu kardu. Vaizdo horizonte matyti Gedimino pilis, nuo kurios įstrižai medalio eina perkirsta grandis. Kitoje pusėje medalio kraštu eina tokia pat, kaip ir priešakinėje pusėje, briauna; šalia briaunos eina reljefinės ąžuolo ir lauro šakos, kurios apgaubia įrašą „Lietuvos savanoriui“ (1928 m. buvo įrašas „SAVANORIUI“). Kaspinas žalias, su trim raudonomis juostelėmis.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojama šio medalio komisijos teikimu. Komisiją sudaro pirmininkas ir 3 nariai. Komisiją skiria ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanoja krašto apsaugos ministras.

 
1928 m. medalio reversas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami ir ginkluoto pasipriešinimo 19401990 m. okupacijoms dalyviai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti kariais savanoriais, ir tie, kuriems ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) struktūrų vadovybės buvo suteikusios pasižymėjimo ženklus, taip pat asmenys, pasižymėję organizuojant ginkluoto pasipriešinimo karių savanorių padalinius ir jiems vadovavę.

Medalistai

redaguoti

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanoti 2901 asmuo (2006 m. gruodžio 11 d. duomenimis). 1992 m. sausio 9 d. medaliu apdovanotas Gintaras Ališauskas. Pirmieji 79 asmenys apdovanoti 1995 m. lapkričio 21 d. minint Lietuvos kariuomenės dieną:

 1. Gintaras Ališauskas
 2. Andrius Almanis
 3. Juozas Antanaitis
 4. Nijolė Bagočiūnienė
 5. Alfonsas Bajoras
 6. Rimantas Baltušis
 7. Sigitas Bartuška
 8. Stanislovas Sigitas Biskys
 9. Rinaldas Bosas
 10. Česlovas Braziulis
 11. Audrius Butkevičius
 12. Gytautas Čepukas
 13. Vilius Danys
 14. Aldona Deveikienė
 15. Zita Dijokienė
 16. Vladas Drupas
 17. Janina Garuolytė
 18. Jonas Gečas
 19. Algirdas Genys
 20. Petras Gineitis
 21. Vytautas Giniotas
 22. Sigitas Golubkevičius
 23. Petras Grušas
 24. Alfonsas Gudaišis
 25. Valdas Jakštas
 26. Audronė Janušauskaitė
 27. Česlovas Jezerskas
 28. Gediminas Jucaitis
 29. Sigitas Juodis
 30. Jonas Juodka
 31. Bronislovas Juozaitis
 32. Gediminas Jurčiukonis
 33. Povilas Kalvaitis
 34. Žydronė Karčiauskienė
 35. Vitas Antanas Kelevišius
 36. Gintautas Kopalinskas
 37. Eugenijus Krančiukas
 38. Valerijus Krisikaitis
 39. Edvardas Levickis
 40. Vytautas Linkevičius
 41. Algis Liorentas
 42. Rimas Litvinas
 43. Arvydas Maldžius
 44. Zenonas Marcinkevičius
 45. Algis Mateika
 46. Kazys Aloyzas Mickevičius
 47. Zigfridas Orentas
 48. Alvydas Panavas
 49. Žilvinas Pastarnokas
 50. Renius Paškevičius
 51. Gintaras Petkevičius
 52. Ričardas Pocius
 53. Jonas Purlys
 54. Vytautas Reklaitis
 55. Mečislovas Rynkevičius
 56. Petras Ročius
 57. Valdemaras Rupšys
 58. Juozas Simanavičius
 59. Dainius Skėraitis
 60. Algis Slavinskas
 61. Artūras Surgailis
 62. Valdas Šiaučiulis
 63. Arvydas Šidlauskas
 64. Česlovas Šlegaitis
 65. Juozas Tunaitis
 66. Jonas Užurka
 67. Mindaugas Vaidila
 68. Rimvydas Vaitiekūnas
 69. Algimantas Vaitkaitis
 70. Feliksas Vaitkaitis
 71. Aleksandras Gediminas Valinčius
 72. Jonas Algirdas Veselka
 73. Bronislovas Vizbaras
 74. Juozas Vytautas Voveris
 75. Juozas Adomas Zaramba
 76. Vaclovas Žagaras
 77. Stasys Žegunis
 78. Balys Žilanas
 79. Povilas Žilinskas
 80. Jonas Vytautas Žukas
 81. Aleksandras Liudvikas Žemaitis
 82. Saulius Guzevičius

Nuorodos

redaguoti