Moksleivis (žurnalas)

„Moksleivis“ – Lietuvos mėnesinis žurnalas moksleiviams, ėjęs 19351936 m. Kaune ir 19582001 m. Vilniuje su 19631964 m. pertrauka.

Pirmasis žurnalo numeris, 1935 m.

Istorija

redaguoti

1935–1936 m.

redaguoti

Leistas Kaune vietoje uždrausto žurnalo „Moksleivių varpai“. Žurnalo Nr. 1-9 leido ir redagavo Večeslavas Kuraitis, nuo Nr. 10 leido VDU studentų varpininkų sąjunga, „Varpo“ bendrovė, redagavo Balys Dundulis. Rašė moksleivijos gyvenimo klausimais, spausdino mokslo, literatūros, gamtos pažinimo straipsnius, moksleivių kūrinius. Bendradarbiavo Julius Būtėnas, K. Čaplinskas, J. Gaigalas, Kazys Jakubėnas, Pranas Jonuška, Valerijonas Knyva, Kostas Korsakas, Eduardas Mieželaitis, Antanas Rūkas, Juozas Vaišnoras, Tadas Zaleskis ir kt. Išėjo 21 numeris. Uždarytas uždraudus partijų veiklą Lietuvoje.[1]

1958–2001 m.

redaguoti

Nuo 1958 m. iš pradžių leido LLKJS CK ir LSSR švietimo ministerija, nuo 1969 m. – kartu su laikraščių ir žurnalų susivienijimu „Periodika“, nuo 1990 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija bei žurnalo redakcija. Tiražas: 1981 m. – 105 100, 1985 m. – 70 000, 1997 m. – 3500 egzempliorių.

Spausdino moksleivių grožinius kūrinius, rašinius, reportažus, rašė įvairių meno sričių, moksleivių gyvenimo temomis. Bendradarbiai: Ona Baliukonė, Rimantas Dichavičius, Leonardas Grudzinskas, Virgilijus Juodakis, Stasys Kašauskas, Robertas Keturakis, Pranas Kulikauskas, Vytautas Lomsargis, Paulius Širvys, Marija Žarkauskaitė.[2][3]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 335 psl.
  2. Moksleivis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. // psl. 126
  3. Moksleivis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 339 psl.