Lietuvos inžinierių sąjunga

Lietuvos inžinierių sąjungaLietuvos profesinė visuomeninė organizacija inžinerinei veiklai Lietuvoje plėtoti ir koordinuoti, veikianti Vilniuje, Gedimino pr. 3-19.

Istorija redaguoti

Lietuvos inžinierių sąjunga įkurta 1918 m. Kaune. Iki 1925 m. ir 19361940 m. veikė kaip Lietuvos inžinierių draugija, 1925–1931 m. Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga, 1931–1936 m. Lietuvos inžinierių sąjunga. 1936 m. turėjo apie 300 narių, 6 sekcijas (architektų, chemikų technologų, elektrotechnikų, geodezininkų, mechanikų ir statybininkų), skyrius Šiauliuose ir Klaipėdoje, nuo 1939 m. ir Vilniuje.

Nagrinėjo statybos, eismo, elektrifikavimo, durpynų naudojimo ir kitas technikos ir ekonomines problemas, svarstė standartų normas, darbo saugos problemas, teikė rekomendacijas atitinkamoms įstaigoms, rūpinosi inžinierių ir technikų rengimu. 19291940 m. leido žurnalą „Technika ir ūkis“.

1989 m. įvyko atkuriamasis suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos, įkurtos 1951 m. Niujorke, prezidentas Albertas Jonas Kerelis.

Veikla redaguoti

Svarbiausias tikslas – nacionalinių ūkio programų ir tam tikrų jo šakų plėtros strategijos kūrimas. Skatina sparčiau plėtoti žinių ekonomiką, kurti pilietinę ir informacinę visuomenę. Rengia forumus ir konferencijas. Su Lietuvos mokslų akademija leidžia žurnalą „Mokslas ir technika“ (eina nuo 1959 m.). Bendradarbiauja svarstant aktualius Lietuvai projektus su Lenkijos mokslinių-techninių draugijų federacija dėl elektros tilto, geležinkelio tiesimo, atsinaujinančios energetikos problemų, su Vokietijos inžinierių rūmais. Nuo 1998 m. Europos šalių Inžinierių sąjungos narė.

2008 m. turėjo apie 1000 narių – mechanikų, elektrotechnikų, energetikų, statybininkų, aviatorių. Sąjungai priklauso 10 inžinierių asociacijų, susikūrusių pagal inžinerinės veiklos profilį – elektros energetikos, šilumos energetikos, žemės ūkio technikos, aviacinės technikos. daug prisidėjo rengiant Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, strategiją.[1]

Pirmininkai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos inžinierių sąjunga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. - 232 psl.