Technika ir ūkis – iliustruotas technikos žurnalas, ėjęs 1929 m. gruodžio mėn. – 1940 m. gegužės mėn. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga, nuo 1936 m. – Lietuvos inžinierių draugija keturiskart per metus. Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė, F. Sokolovskienės spaustuvė bei G. Lano spaustuvė Kaune.

Rašė įvairiais technikos klausimais, spausdino specialistų straipsnius, technikos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir kt.

Bendradarbiavo Kostas Birulis, Jurgis Čiurlys, Pranas Drąsutis, Vasaris Gorodeckis, Jonas Janickis, Pranas Jodelė, Leonas Kaulakis, A. Macijauskas, Vladas Merkys, Algirdas Leonas Nasvytis, K. Rimkus, Jokūbas Stanišauskas, Jonas Šimkus ir kt.

Redagavo redakcijos komitetas: Bronius Garšva, Kazimieras Gaigalis, Klaudijus Dušauskas-Duž.

Atsakingieji redaktoriai: B. Garšva, Vytautas Mošinskis, Jurgis Vidmantas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 508 psl.

Nuorodos redaguoti