Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Kipro demografiją.

Gyventojų kitimas 1961–2003 m. Grafike gyventojų skaičius yra pateikiamas tūkstančiais.
Gyventojų amžiaus pasiskirstymas.

Gyventojų skaičius: 1 138 071 (2011 m. apskaičiavimai)

Struktūra pagal amžių:

 • 0–14 m.: 16,2 % (93 280 vyrų ir 88 022 moterys)
 • 15–64 m.: 73,4 % (427 752 vyrai ir 394 578 moterys)
 • 65 m. ir vyresni: 10,4 % (50 761 vyras ir 66 096 moterys) (2011 m. apsk.)

Gyventojų amžiaus mediana:

 • bendras: 34,8 m.
 • vyrų: 33,5 m.
 • moterų: 36,6 m. (2011 m. apsk.)

Metinis populiacijos prieaugis: 1,571 % (2011 m. apsk.)

Gimstamumas: 11,44 gimimų/1000 gyv. per metus (2011 m. apsk.)

Mirtingumas: 6,48 mirčių/1000 gyv. per metus (2011 m. apsk.)

Migracijos indeksas: 10,75 migrantų/1000 gyv. per metus (2011 m. apsk.)

Urbanizacija:

 • mieste gyvenančių žmonių skaičius: 70 % (2010 apsk.)
 • mieste gyvenančių žmonių procento metinis kitimas: 1,3 % (2010–15 m. apsk.)

Lyčių pasiskirstymas:

 • Gimimo metu: 1,05 vyro vienai moteriai
 • Jaunesniems nei 15 metų: 1,06 vyro vienai moteriai
 • 15–64 metų: 1,09 vyro vienai moteriai
 • 65 metų ir vyresniems: 0,77 vyro vienai moteriai
 • Visai populiacijai: 1,04 vyro vienai moteriai (2011 apsk.)

Kūdikių mirtingumas:

 • bendra: 9,05 mirčių/1000 gimimų
 • vyrų: 10,72 mirčių/1000 gimimų
 • moterų: 7,3 mirčių/1000 gimimų (2011 m. apsk.)

Vidutinė gyvenimo trukmė:

 • bendra: 78 m.
 • vyrų: 75,21 m.
 • moterų: 80,92 m. (2011 apsk.)

AIDS/ŽIV:

 • paplitimas tarp suaugusiųjų: 0,1 % (2003 m. apsk.)
 • bendras skaičius: <1000 (2007 m. apsk.)

15 m. ir vyresnių gyventojų raštingumas:

 • bendras: 97,6 %
 • vyrų: 98,9 %
 • moterų: 96,3 % (2001 m. surašymas)

15–24 m. amžiaus gyventojų nedarbo lygis:

 • bendras: 9 %
 • vyrų: 8,6 %
 • moterų: 9,4 % (2008 m. apsk.)

Religijos:

 • stačiatikiai: 73,8 %
 • musulmonai: 18 %
 • kiti: 4 % (2001 m. surašymas)

Etninės grupės:

 • graikai: 77 %
 • turkai: 18 %
 • kiti: 5 % (2001 m. surašymas)

Šaltiniai

redaguoti