Uzbekijos demografija

Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Uzbekijos demografiją.

Populiacijos kitimas 1950−2007 m. Gyventojų skaičius pateikiamas milijonais. (Padidinti grafiką galima ant jo paspaudus kairiu pelės mygtuku)

Gyventojų skaičius: 27 865 738 (2010 m. apskaičiavimai)

Struktūra pagal amžių:

 • 0−14 m.: 28,1 %
 • 15−64 m.: 67 %
 • 65 m. ir vyresni: 4,9 % (2010 m. apsk.)

Gyventojų amžiaus mediana:

 • bendra: 25,2 m.
 • vyrų: 24,7 m.
 • moterų: 25,8 m. (2010 m. apsk.)

Metinis populiacijos prieaugis: 0,938 % (2010 m. apsk.)

Gimstamumas: 17,51 gimimų/1 000 gyv. per metus (2010 m. apsk.)

Mirtingumas: 5,29 mirčių/1 000 gyv. per metus (2010 m. apsk.)

Migracijos indeksas (per metus imigravusių į šalį ir emigravusių iš šalies žmonių skirtumas): -2,84 migrantų/1 000 gyv. (2010 m. apsk.)

Miestuose gyvenančių žmonių procentas: 37 % (2008 m. apsk.)

Miestuose gyvenančių žmonių procento metinis kitimas: + 1,6 % (2005 m. apsk.)

Lyčių santykis:

 • Gimimo metu: 1,06 vyro vienai moteriai
 • Jaunesniems nei 15 metų: 1,05 vyro vienai moteriai
 • 15−64 metų: 0,99 vyro vienai moteriai
 • 65 metų ir vyresniems: 0,75 vyro vienai moteriai
 • Visai populiacijai: 0,99 vyro vienai moteriai (2010 m. apsk.)

Kūdikių mirtingumas per pirmuosius gyvenimo metus: 22,66 mirusiųjų/1 000 gimimų (2010 m. apsk.)

Vidutinė gyvenimo trukmė:

 • bendra: 72,24 m.
 • vyrų: 69,22 m.
 • moterų: 75,44 m. (2010 apsk.)

15 m. ir vyresnių gyventojų raštingumas:

 • bendras: 99,3 %
 • vyrų: 99,6 %
 • moterų: 99 % (2003 m. apsk.)

Pasiskirstymas pagal religijas:

Šaltiniai redaguoti