Religija – išgyventas susitikimas su šventybe ir jos paveikto žmogaus atsakomoji veikla.[1] Apibrėžiant plačiau, religija tai savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįstamų ontologinių etinių pažiūrų ir su jomis susijusių ritualų sistema, kuriai paprastai būdingas tikėjimas anapusine realybe, pomirtiniu gyvenimu, antgamtinėmis jėgomis ir antgamtinėmis būtybėmis (animizmas) bei tokio pobūdžio tikėjimų suponuojamas antgamtinių jėgų, antgamtinių būtybių, vad. šventųjų asmenybių, šventųjų vietų, šventųjų relikvijų ir fetišų garbinimas.

Įvairių religijų simboliai
Abraominių religijų (alyvinė spalva) bei dharminių religijų (geltona spalva) paplitimas pasaulyje.

Religijotyros požiūriu religija apibrėžiama kaip įsipareigojimų visuma tam, kas laikoma aukščiausiu, neginčijamu ir šventu (žmogiški, dieviški, imanentiški, transcendentiški individai, turintys ypatingą žinojimą, galią); autoriteto perduota, suvokta ar apreikšta ypatingoji tiesa, mokymas, įstatymas.[2]

Etimologija redaguoti

Paties pavadinimo religija kilmė siejama su lotynų kalba, tačiau dėl tikslios etimologijos ginčijamasi ne vieną šimtmetį, pateikiami bent keletas aiškinimų. Ciceronas knygoje Apie dievų prigimtį (De natura deorum 45) religijos sąvoką kildino iš žodžio (lot. relegere) kas reiškia kruopščiai laikytis taisyklių. Laktancijus kildino iš veiksmažodžio surišti (lot. religari), nes su Dievu esame surišti (lot. religati) pamaldumo saitais.[3][4]

Akademinės studijos redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Religijotyra.

Teologija koncentruojasi į konkrečios religijos tikėjimo ir doktrinos klausimus, priimant jas kaip nekvestionuojamą autoritetą, tuo tarpu religijos studijos tiria religijas kaip istoriškai susiformavusias sistemas, remiantis ne religijų autoritetų doktrinomis ir skelbiamais tikėjimais, bet moksliškai patikrintais faktais.

Teorijos redaguoti

Mokslo pasaulyje religija dažniausiai suprantama kaip senovės žmonių bandymų paaiškinti žmogaus, Visatos ir įvairių gamtos fenomenų kilmę bei prasmę pasekmė. Dalis mokslininkų (įvairių „sociologinių mokyklų“ atstovai) mano, kad kiekviena konkreti religija atsiranda kaip savotiškas istoriškai susiformavusios etinių normų sistemos papildinys, skirtas bendruomenės gerovei ir stabilumui užtikrinti: konkrečios bendruomenės nariams iš kartos į kartą laikantis tam tikrų tradicinių etinių normų, kurios yra naudingesnės visai bendruomenei, nei pavieniams jos nariams, ilgainiui kaip šių tradicinių normų išsaugojimo laidas neišvengiamai susiformuoja religinis tikėjimas.[5][6][7] Abraominėse religijose tikima paskutinio teismo dalia (eschatologija), suteikiama amžinojo gyvenimo viltis (soteriologija). Dharminėse religijose pabrėžiama karmos bei samsaros reikšmė.

Religijos esmė redaguoti

Religijos esmė yra neracionalus vidinis šventybės pajautimas, pasaulio skirstymas į „šventa“ ir „pasaulietiška“ (profaniška). Šventybė žmogaus viduje pasireiškia numinozinėmis jausenomis – šiurpulingu slėpiniu (mysterium tremendum), didybe (majestas), žavesiu (fascinans), gaivališkumu (orge). Šventybinių pasireiškimų (hierofanijų) sukeltos šios jausenos vėliau žmogaus sąmonėje praeina asociacijų ir schematizacijos procesus ir įgauna racionalias išraiškas – įvardijamos, įpavidalinamos, įgauna moralinį krūvį. Religijos esmė nesusijusi su jokiais moraliniais, dogmatiniais pavidalais, nei su etinėmis idėjomis ar papročiais – tiek kanibalizmas, žmonių aukojimas, tiek vedantiškas visatos vienio suvokimas ar sufijų mistiko šokis remiasi tomis pačiomis religinėmis jausenomis.[8]

Religinė išraiška redaguoti

Daugumos religijų išpažinėjai periodiškai meldžiasi, švenčia su savuoju tikėjimu susijusias šventes, skaito arba studijuoja šventuosius raštus, teikia dvasinę, psichologinę bei kitokią pagalbą savosios konfesinės grupės nariams. Visa ši tikinčiųjų veikla, arba religinė praktika pačių tikinčiųjų paprastai laikoma tiek pat reikšminga kaip ir savosios religijos dogmatų išpažinimas tarp kitatikių ar pasaulietinėje aplinkoje.

Istorinės religijos redaguoti

 
Giobekli Tepė laikoma seniausia pasaulyje šventykla.

Dauguma mokslui žinomų išnykusių religijų (kaip ir dauguma dabar gyvuojančių) buvo politeistinės arba henoteistinės, t. y. tokios, kurių išpažinėjai garbino daugiau nei vieną dievybę. XIX–XX a. religijotyrininkai aiškino, kad visos svarbiausios politeistinių religijų dievybės yra palaipsninės gamtos objektų bei reiškinių personifikacijos „produktai“.

Savita religija buvo itin svarbus kiekvienos senovės civilizacijos komponentas. Vakarų šalyse iš jau išnykusių senovės religijų geriausiai pažįstamos:

Enteogenai redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Enteogenai.

Enteogenai nuo seno vartoti religiniuose ritualuose įvairiose pasaulio kultūrose.[9][10] Enteogenus naudojusių kultūrų geografija apima visus žemynus, spėjama, nuo mezolito, galbūt paleolito laikų jie veikė meną, mitus ir kultūrą.[9][10] Tarp labiau žinomų ritualizuoto enteogenų naudojimų pavyzdžių galima paminėti Somos kultą Indijoje vediniu periodu, Eleusino misterijas Senovės Graikijoje.[9] R. Gordon Wasson iškėlė hipotezę, kad pati religinė pajauta galėjo išsivystyti enteogenų dėka. Juos, anot jo, žmonės atrado atsitiktinai rankiodami maistą. Tačiau daugelis religijotyrininkų nepalaiko tokios teorijos. Nepaisant to, enteogenai suvaidino svarbų vaidmenį religijų istorijoje. Šių dienų tyrimai atskleidė, jog haliuciogenai leidžia peržengti žmogaus suvokimo ribas, suteikia galimybę patirti gilius mistinius išgyvenimus. Anot mokslininkų, jie sukelia giliai užgniaužtas, protu nesuvokiamas pasąmonines reakcijas iškeldami į paviršių galutinės dieviškos tikrovės patyrimus.[11]

Dabartinės religijos redaguoti

Šiuolaikinių religijų ištakos glūdi Ašiniame laike, kuomet buvo pradėtos skelbti dorovinės ideologijos didžiųjų žmonijos išminčių (Sokrato, Platono, Mahavyros, Budos, Zaratustros, Laodzi, Konfucijaus, judeo-krikščioniškų pranašų ir kt. apie 500–300 m. pr. m. e).[12][13] Daugiausia išpažinėjų turinčios religijos (2010 m. duomenimis):[14][15]

Pavadinimas Išpažinėjų skaičius Atsiradimo laikas ir vieta Kulto vieta
Krikščionybė 2,2 mlrd. (31,5 %) I a. Judėjos provincijoje bažnyčia, cerkvė
Islamas 1,6 mlrd. (23,2 %) VII a. Arabijoje mečetė
Hinduizmas 1 mlrd. (15 %) III tūkstm. pr. m. e. Indijoje mandyras
Budizmas 500 mln. (7,1 %) apie 500 m. pr. m. e. Indijoje pagoda, vatas, vihara
Sikhizmas 25 mln. (0,38 %) apie 1500 m. Pandžabe guruvala
Judaizmas 15 mln. (0,23 %) VII–VI a. pr. m. e. Judėjoje sinagoga
Daoizmas 8 mln. apie V a. pr. m. e. Kinijoje neturi
Bahajų tikėjimas 5 mln. XIX a. viduryje, Persijoje šventykla
Džainizmas 4,25 mln. VI a. pr. m. e. Indijoje šventykla
Šintoizmas 3 mln. apie I tūkstm. pradžią Japonijoje šventykla

Islamas – sparčiausiai auganti religija. Spėjama, kad 2050 m. bus panaši dalis tiek krikščionių, tiek musulmonų pasaulyje.[16]

Šamanizmas paplitęs beveik visame pasaulyje. Jis praktikuojamas kai kurių Azijos, Afrikos, Amerikos, Australijos, Polinezijos tautų. Apie 405 mln. pasaulio gyventojų priskiriami liaudies religijų išpažinėjams (neįtraukiant hinduizmo, šintoizmo).[17] Kinijoje tradicinės kinų tikybos, daoizmo, budizmo bruožai persipynė į sinkretinį tikėjimą, kuris dar vadinamas „kinų liaudies religija“. Japonijoje taip pat sinkretiškai paplitusi tradicinė religija šintoizmas. Hinduizmas yra skėtinė sąvoka, kuria aprėpiamos tradicinės indų tikybos. Užsacharės Afrikoje krikščionybės bei islamo pasekėjai dažnai įtraukia ir tradicines tikėjimo praktikas.

Ateizmas redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Ateizmas.
 
Ateistų pasiskirstymas pasaulyje

Dalis žmonių (apie 1,1 mlrd.)[18] mano, kad visos religijos yra iš esmės neempirinės, dogmatiškos pažiūrų sistemos, ir todėl nesikliauja jokia religija. Esą bet kuri grynai racionali pažiūrų sistema būtų greičiau mokslas nei religija, o visiškai nedogmatiška religija yra iš principo neįmanomas dalykas. Kita vertus, religijotyros požiūriu nereligingumas nėra įmanomas, nes žmogus pasąmonongai vis vien vadovaujasi „šventybės-profanybės“ skirtimi ir išgyvena su tuo susijusius neracionalius potyrius.

Lietuvoje redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Religija Lietuvoje.

Religinės bendrijos, Lietuvoje pripažintos tradicinėmis:[19]

 
Vilniaus katedra

Naujieji religiniai judėjimai, veikiantys Lietuvoje:[20][21][22]

 
Romuviečių sueigos vieta, Žemaičių alkas, Šventojoje.

Šaltiniai redaguoti

Vikisritis: Religija

Vikicitatos

 
Wikiquote logo
Puslapis Vikicitatose
 1. Mensching G. Die Religion. Erscheimmgsformen, Strztklurtypenund Lebensgesetze.-Stuttgart, 1959.- S. 18-19.
 2. Aušra Pažėraitė. Religijotyra. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIX (Pre-Reu). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2011
 3. Kristina Gudelytė-Lasman. Religija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIX (Pre-Reu). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2011
 4. „Religion“. Etymology Dictionary. Nuoroda tikrinta 2021-01-17.
 5. Big Gods for Big Groups, Princeton University Press, 2013-08-25, ISBN 978-1-4008-4832-4 
 6. Hackett, Robert (2017-12-25). „Which Comes First, Big Cities or Big Gods?“. Nautilus. Suarchyvuotas originalas 2021-01-26. Nuoroda tikrinta 2021-01-12.
 7. Fuentes, Agustin. The creative spark: how imagination made humans exceptional. New York, New York. ISBN 978-1-101-98394-2. OCLC 954224182.
 8. Beresnevičius, Gintaras 1997. Religijotyros įvadas, Vilnius: Aidai
 9. 9,0 9,1 9,2 Godlaski, Theodore M (2011). „The God within“. Substance Use and Misuse. 46 (10): 1217–1222. doi:10.3109/10826084.2011.561722. PMID 21692597.
 10. 10,0 10,1 Senvaitytė, Dalia. Psichotropiniai augalai lietuvių tradicijoje. Liaudies kultūra. 2006/4 (109). ISSN 0236–0551. PDF. VDU.
 11. „Drug cult“. Encyclopedia Britannica. Nuoroda tikrinta 2021-03-31.
 12. Baumard, Nicolas; Hyafil, Alexandre; Boyer, Pascal (2015-09-25). „What changed during the axial age: Cognitive styles or reward systems?“. Communicative & Integrative Biology. 8 (5). doi:10.1080/19420889.2015.1046657. ISSN 1942-0889. PMC PMCPMC4802742. PMID 27066164. {{cite journal}}: Patikrinkite |pmc= reikšmę (pagalba)
 13. „What came first: all-seeing gods or large societies?“. The Economist. 2019-03-21. Nuoroda tikrinta 2019-03-28.
 14. „The Global Religious Landscape“. Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 2012-12-18. Nuoroda tikrinta 2016-07-27.
 15. „Other Religions“. Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 2012-12-18. Nuoroda tikrinta 2016-07-27.
 16. „The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050“. Pew Research Center. Nuoroda tikrinta 2020-03-18.
 17. „Folk Religionists“. Pew Research Center's Religion & Public Life Project.
 18. „Religiously Unaffiliated“. Pew Research Center's Religion & Public Life Project.
 19. Lietuvos gyventojai pagal tikybą 2001 ir 2011 m. surašymų duomenis.
 20. Sud. M. Ališauskienė „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ VDU, Versus aureus, 2014 m. PDF
 21. Naujieji religiniai judėjimai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XVI (Naha-Omuta). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009
 22. Lietuvos gyventojai pagal tikybą 2001 ir 2011 m. surašymų duomenis.

Literatūra redaguoti