Saudo Arabijos demografija

Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Saudo Arabijos demografiją.

Gyventojų amžiaus piramidė. Vyrai pažymėti mėlynai, o moterys - raudonai. Saudo Arabijos gyventojų piramidė yra neįprasta, nes tarp 20 - 40 m. amžiaus žmonių yra daug daugiau vyrų nei moterų.
Populiacijos kitimas 1961 - 2003 m. Gyventojų skaičius pateikiamas tūkstančiais. (Padidinti grafiką galima ant jo paspaudus kairiu pelės mygtuku)

Gyventojų skaičius: 28 686 633 (2009 m. apskaičiavimai)

Struktūra pagal amžių:

 • 0-14 m.: 38 %
 • 15-64 m.: 59,5 %
 • 65 m. ir vyresni: 2,5 % (2009 m. apsk.)

Gyventojų amžiaus mediana:

 • bendras: 21,6 m.
 • vyrų: 22,9 m.
 • moterų: 19,9 m. (2009 m. apsk.)

Metinis populiacijos prieaugis: + 1,848 % (2009 m. apsk.)

Gimstamumas: 28,55 gimimų/1000 gyv. per metus (2009 m. apsk.)

Mirtingumas: 2,47 mirčių/1000 gyv. per metus (2009 m. apsk.)

Migracijos indeksas (per metus imigravusių į šalį ir emigravusių iš šalies žmonių skirtumas): -7,6 migrantų/1000 gyv. (2009 m. apsk.)

Miestuose gyvenančių žmonių procentas: 82 % (2008 m. apsk.)

Miestuose gyvenančių žmonių procento metinis kitimas: + 2,5 % (2005 m. apsk.)

Lyčių santykis:

 • Gimimo metu: 1,05 vyro vienai moteriai
 • Jaunesniems nei 15 metų: 1,04 vyro vienai moteriai
 • 15-64 metų: 1,29 vyro vienai moteriai
 • 65 metų ir vyresniems: 1,06 vyro vienai moteriai
 • Visai populiacijai: 1,18 vyro vienai moteriai (2009 apsk.)

Kūdikių mirtingumas per pirmuosius gyvenimo metus: 11,57 mirusiųjų/1000 gimimų (2009 apsk.)

Vidutinė gyvenimo trukmė:

 • bendra: 76,3 m.
 • vyrų: 74,23 m.
 • moterų: 78,48 m. (2009 apsk.)

15 m. ir vyresnių gyventojų raštingumas:

 • bendras: 78,8 %
 • vyrų: 84,7 %
 • moterų: 70,8 % (2003 m. apsk.)

Šaltiniai redaguoti