Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Irano demografiją.

Populiacijos kitimas 1880 - 2016 m.
Žemėlapis pagal gyventojų tankumą

Gyventojų skaičius: 66 429 284 (2009 m. apskaičiavimai) ir 2016 metais pasiekė apie 80 milijonų. Įvairios studijos vertina, kad 2050 metais gyventojų skaičius bus apie 100 milijonų.
Etninės grupės:

Struktūra pagal amžių:

 • 0-14 m.: 21,7 %
 • 15-64 m.: 72,9 %
 • 65 m. ir vyresni: 5,4 % (2009 m. apsk.)

Gyventojų amžiaus mediana:

 • bendras: 27 m.
 • vyrų: 26,8 m.
 • moterų: 27,2 m. (2009 m. apsk.)

Metinis populiacijos prieaugis: 0,883 % (2009 m. apsk.)

Gimstamumas: 17,17 gimimų/1000 gyv. per metus (2009 m. apsk.)

Mirtingumas: 5,72 mirčių/1000 gyv. per metus (2009 m. apsk.)

Migracijos indeksas (per metus imigravusių į šalį ir emigravusių iš šalies žmonių skirtumas): -2,62 migrantų/1000 gyv. (2009 m. apsk.)

Miestuose gyvenančių žmonių procentas: 68 % (2008 m. apsk.)

Miestuose gyvenančių žmonių procento metinis kitimas: + 2,1 % (2005 m. apsk.)

Lyčių santykis:

 • Gimimo metu: 1,05 vyro vienai moteriai
 • Jaunesniems nei 15 metų: 1,05 vyro vienai moteriai
 • 15-64 metų: 1,02 vyro vienai moteriai
 • 65 metų ir vyresniems: 0,92 vyro vienai moteriai
 • Visai populiacijai: 1,02 vyro vienai moteriai (2009 apsk.)

Kūdikių mirtingumas per pirmuosius gyvenimo metus: 35,78 mirusiųjų/1000 gimimų (2009 apsk.)

Vidutinė gyvenimo trukmė:

 • bendra: 71,14 m.
 • vyrų: 69,65 m.
 • moterų: 72,72 m. (2009 apsk.)

15 m. ir vyresnių gyventojų raštingumas:

 • bendras: 77 %
 • vyrų: 83,5 %
 • moterų: 70,4 % (2002 m. apsk.)

Šaltiniai redaguoti