Brunėjaus demografija

Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Brunėjaus demografiją.

Gyventojų kitimas 1961–2003 m. Per šį laikotarpį gyventojų skaičius padidėjo keturis kartus. Grafike gyventojų skaičius yra pateikiamas tūkstančiais.

Gyventojų skaičius: 408 786 (2011 m. apskaičiavimai)

Struktūra pagal amžių:

 • 0–14 m.: 25,5 % (52 944 vyrai ir 49 729 moterys)
 • 15–64 m.: 70,9 % (141 121 vyras ir 143 977 moterys)
 • 65 m. ir vyresni: 3,5 % (6881 vyras ir 7238 moterys) (2011 m. apsk.)

Gyventojų amžiaus mediana:

 • bendras: 28,4 m.
 • vyrų: 28,3 m.
 • moterų: 28,6 m. (2011 m. apsk.)

Metinis populiacijos prieaugis: 1,691 % (2011 m. apsk.)

Gimstamumas: 17,74 gimimų/1000 gyv. per metus (2011 m. apsk.)

Mirtingumas: 3,39 mirčių/1000 gyv. per metus (2011 m. apsk.)

Migracijos indeksas: 2,55 migrantų/1000 gyv. per metus (2011 m. apsk.)

Urbanizacija:

 • mieste gyvenančių žmonių skaičius: 76 % (2010 apsk.)
 • mieste gyvenančių žmonių procento metinis kitimas: 2,2 % (2010–15 m. apsk.)

Lyčių pasiskirstymas:

 • Gimimo metu: 1,05 vyro vienai moteriai
 • Jaunesniems nei 15 metų: 1,06 vyro vienai moteriai
 • 15–64 metų: 0,97 vyro vienai moteriai
 • 65 metų ir vyresniems: 0,95 vyro vienai moteriai
 • Visai populiacijai: 1 vyras vienai moteriai (2011 apsk.)

Kūdikių mirtingumas:

 • bendra: 11,15 mirčių/1000 gimimų
 • vyrų: 13,31 mirčių/1000 gimimų
 • moterų: 8,9 mirčių/1000 gimimų (2011 m. apsk.)

Vidutinė gyvenimo trukmė:

 • bendra: 76,37 m.
 • vyrų: 74,09 m.
 • moterų: 78,75 m. (2011 apsk.)

AIDS/ŽIV:

 • paplitimas tarp suaugusiųjų: <0,1 %
 • bendras skaičius: <200
 • mirčių skaičius: <200 (2003 m. apsk.)

15 m. ir vyresnių gyventojų raštingumas:

 • bendras: 92,7 %
 • vyrų: 95,2 %
 • moterų: 90,2 % (2009 m. apsk.)

Religijos:

 • musulmonai: 67 %
 • budistai: 13 %
 • krikščionys: 10 %
 • tenykščių religijų: 10 %

Etninės grupės:

 • malajai: 66,3 %
 • kinai: 11,2 %
 • tenykščiai gyventojai: 3,4 %
 • kiti: 19,1 % (2004 m. apsk.)

Šaltiniai

redaguoti