Kardas (žurnalas)

Kardas – Lietuvos karininkų iliustruotas žurnalas, leistas 19251940 m. Kaune.

Istorija Keisti

Pradėjo leisti Karo mokslo draugija du kartus per mėnesį. Nuo 1929 m. vasario ėjo kartą per mėnesį kaip žurnalo „Mūsų žinynas“ priedas, vadinosi „Karo mokslo draugijos žinios“. Nuo 1933 m. gegužės 15 d. „Kardą“ leido Lietuvos karininkų ramovė du kartus per mėnesį. Spausdino Raidės spaustuvė, nuo 1933 m. Spindulio spaustuvė Kaune. Tiražas 1925 m. – 1000 egz., 1938 m. – 2000 egz.

Bendradarbiavo Jurgis Byla, Vytautas Bulvičius, M. Butavičius, Stasys Dabušis, B. Gentvilas, K. Gabriūnas, Vincas Grigaliūnas-Glovackis, Antanas Januševičius, Pranas Kaunas, Antanas Mačiuika, Vytautas Maželis, Vladas Mieželis, Jonas Noreika, Jonas Petruitis, K. Slašauskas, J. Šepetys, Konstantinas Žukas ir kt.

Redaktoriai Keisti

Kazys Skučas, Vincas Jonuška, Petras Biržys, Jonas Asevičius-Acukas, Juozas Balčiūnas, Vytautas Steponaitis, Aleksandras Šimkus, Liudas Zibavičius (nuo 1938 m. pabaigos). [1]

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 205-206 psl.

Nuorodos Keisti

Žurnalo elektroninės versijos PDF formatu Archyvuota kopija 2010-12-09 iš Wayback Machine projekto.