Mūsų žinynasLietuvos karybos ir istorijos žurnalas, ėjęs 19211940 m. Kaune.

„Mūsų žinynas“ pirmasis numeris, 1921 m.

Istorija

redaguoti

Žurnalą įsteigė Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, leido Spaudos ir švietimo skyrius. Iki 1925 m. ėjo kas tris mėnesius, nuo 1929 m. – kas du, 1929–1940 m. – kas mėnesį. Nagrinėjo karo mokslo, karų istorijos, Lietuvos kariuomenės organizacijos, karių rengimo ir auklėjimo, karinės ginkluotės, Lietuvos istorijos ir tarptautinių santykių raidos klausimus. Tiražas 1000 egz. (1928 m.).

Leido priedus: „Kardas“, 1925 m. „Karo archyvas“, „Karo literatūros rodyklė“, „Karo mokslų draugijos žinios“.[1]

Bendradarbiavo Jonas Basanavičius, Petras Biržys, Viktoras Biržiška, Jurgis Byla, Petras Bytautas, Karolis Dineika, Martynas Yčas, Augustinas Janulaitis, Paulius Galaunė, Kazys Grinius, Vincas Grigaliūnas-Glovackis, Vaclovas Griganavičius, Leonas Gustaitis, Vladas Ingelevičius, Augustinas Janulaitis, Viktoras Jasaitis, Maksimas Katchė, Pranas Kaunas, Stanislovas Kuizinas, Kazys Ladiga, Antanas Mačiuika, Vladas Mieželis, Kazys Musteikis, Povilas Pakarklis, Jonas Petruitis, Petras Purėnas, Antanas Simanas Rėklaitis, Petras Ruseckas, Aleksandras Ružancovas, Kazys Škirpa, Konstantinas Žukas ir kiti. [2]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Mūsų žinynas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 625 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 346 psl.