Juozas Šidlauskas

Juozas Šidlauskas
Gimė 1927 m. gegužės 6 d.
Puknioniuose, Pakruojo raj.
Mirė 2015 m. gruodžio 13 d. (88 metai)
Veikla choro dirigentas ir pedagogas.

Juozas Šidlauskas (1927 m. gegužės 6 d. Puknioniuose, Pakruojo raj. – 2015 m. gruodžio 13 d. Vilniuje) – choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija

redaguoti

Mokėsi Linkuvos gimnazijoje ir Panevėžio mokytojų seminarijoje. 19481952 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje (dėst. Mykolas Karka). 19551960 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. Antano Budriūno klasė).

19481957 m. Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo ir merginų choro vadovas. 1950 m. respublikinės dainų šventės konkurse vaikų choras pelnė pirmąją vietą, o merginų – ketvirtąją. 1957 m. I respublikiniam jaunimo festivaliui mokytojas parengė 4-osios vidurinės, pedagoginės ir medicinos mokyklų jungtinį merginų chorą, konkurse tapusį laureatu.

Nuo 1950 m. – ir Panevėžio pedagoginės mokyklos dėstytojas, suorganizavęs 80 dalyvių mišrųjį chorą ir 1952 m. Šiaulių srities meno mėgėjų apžiūroje su juo pelnęs pirmąją vietą. 1955 m. respublikinei dainų šventei parengė 150 dalyvių merginų chorą, pučiamųjų instrumentų orkestrą ir skudučių ansamblį. Choras ir skudutininkai varžybose laimėjo pirmąsias vietas. Taip pat kurį laiką vadovavo ir Panevėžio rajono kultūros namų mišriajam chorui.

Nuo 1957 m. rudens Kauno J. Jablonskio vidurinės mokyklos muzikos mokytojas ir moksleivių choro vadovas. 19571967 m. Kauno politechnikos instituto vyrų choro meno vadovas ir dirigentas. Didelis kolektyvas buvo parengtas Baltijos respublikų 1958 ir 1967 m. studentų dainų šventėms „GaudeamusRygoje ir Tartu, 1963 m. I respublikiniam vyrų chorų sąskrydžiui, 1960 ir 1965 m. respublikinėms dainų šventėms Vilniuje – konkursuose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų. Studentai koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje, dalyvavo televizijos laidoje, išmoko daug sudėtingų Vakarų Europos klasikų ir šiuolaikinių autorių kūrinių.

19671971 m. Kauno medicinos instituto studentų mišriojo choro „Neris“ meno vadovas ir dirigentas. Chorą parengė 1968 m. Baltijos respublikų studentų dainų šventei „Gaudeamus-IV“ Vilniuje ir 1970 m. – respublikinei dainų šventei, su juo koncertavo Lietuvoje, Užkarpatėje ir Leningrade.

Ypač ryškių meninių laimėjimų J. Šidlauskas pasiekė 19591974 m. vadovaudamas Kauno radijo gamyklos nusipelniusiam (1973 m.) mišriajam chorui „Banga“. Kolektyve buvo 100–120 balsingų moterų ir vyrų, kurie išmoko daug sudėtingų kūrinių, dažnai koncertavo Lietuvoje, gastroliavo Rusijoje, Baltarusijoje, Užkarpatėje, Latvijoje, Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje. „Banga“ – 1960, 1963, 1965, 1967 ir 1970 m. respublikinių konkursų laureatė ir absoliučiai geriausias to laikotarpio mišrusis choras Lietuvoje.

1974 m. apsigyvenęs Vilniuje, netrukus Respublikiniuose moksleivių rūmuose suorganizavo dainų ir šokių ansamblį, kuriam 1979 m. suteiktas „Ugnelės“ vardas. Labai daug dėmesio buvo skiriama vaikų ir jaunimo choriniam dainavimui – veikė kelios grupės chorų, kurios turėjo ir atskirus savo mokytojus. Dainų ir šokių studiją lankė iki 700 Vilniaus moksleivių ir dirbo 30 muzikos ir choreografijos pedagogų. Buvo parengta įdomių teminių programų, koncertuota Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Moldavijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje, pirmųjų ir kitų prizinių vietų pelnyta įvairiuose konkursuose.

19861987 m. dirbdamas naujuosiuose moksleivių kultūros rūmuose, į juos sukvietė apie 300 Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, suskirstė juos į atskiras chorų grupes ir su būriu chorvedžių vaikus ir jaunimą mokė dainuoti, rengė koncertus moksleivių tėvams ir visuomenei.

19761981 m. vadovavo Vilniaus finansų – kredito technikumo merginų chorui (60–80 dalyvių), kurį parengė 1978 m. respublikiniam moterų ir vyrų chorų sąskrydžiui Šiauliuose ir 1980 m. respublikinei dainų šventei Vilniuje.

19781988 m. Vilniaus radijo komponentų gamyklos mišriojo choro „Vilnis“ meno vadovas ir dirigentas. Kolektyvas keitėsi koncertais su Lietuvos, Latvijos ir Estijos chorais, surengė įspūdingus savo 20-mečio ir 25-mečio jubiliejinius koncertus, dainavo Rusijos, Bulgarijos ir Vengrijos miestuose. Chorą (60–70 dalyvių) parengė 1980 ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms, dalyvavo su juo konkursuose.

J. Šidlauskas buvo Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių, festivalių ir chorų sąskrydžių dirigentas (1957, 1963, 1965, 1967, 1970 m.), Baltijos respublikų studentų dainų švenčių „Gaudeamus-IV“ Vilniuje (1968 m.) dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys ir pirmininkas. Spaudoje paskelbė muzikinių straipsnių ir chorų koncertų recenzijų, sukūrė dainų chorams ir vokaliniams ansambliams. 1965 m. dirigentui suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas; 1983 m. apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu.

Šaltiniai

redaguoti