Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas

Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkasLietuvos kariuomenės karinis dalinys, veikęs 19181926 m. ir 19341940 m., dislokuotas Alytuje, nuo 1934 m. Klaipėdoje, vėliau Plungėje ir Telšiuose.[1]

Istorija

redaguoti
 
6-ojo pėstininkų Margirio pulko antros kuopos kariai ilsisi prieš žygį Želigovskio fronte.
 
6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko kareivinės Tauragėje, 1939 m.

Pulko įkūrimo data laikoma 1918 m. gruodžio 5 d., kai buvo išleistas įsakymas, patvirtinantis Antrojo pėstininkų pulko suformavimą - Šeštasis pulkas buvo sudarytas iš Antrojo pulko I bataliono. Pulko kariai 1919 m. sausio - birželio mėn. kovėsi su Raudonąja armija prie Jiezno, Žiežmarių, Subačiaus. Birželio mėn. batalionas buvo pavadintas Atskiruoju Marijampolės batalionu, kuris dalyvavo kautynėse su bolševikais, privertęs juos atsitraukti už Dauguvos. Spalio 6 d. Marijampolės batalionas buvo išsiųstas į Šeduvą kovoti su bermontininkais, vėliau batalionas, pavadintas Šeštuoju pėstininkų pulku, perdislokuotas į Kėdainius. 1920 m. lapkričio 20 d. batalionui suteiktas Šeštojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margirio pulko vardas.

1920 m. pulkas dalyvavo kautynėse su lenkais, kur buvo išskaidytas į mažesnius karinius vienetus, kovojo dažniausiai įvairių junginių sudėtyje. Pasibaigus kariniams veiksmams, pulkas buvo dislokuotas Alytuje, o 1926 m. rugpjūčio 31 d. mažinant karines pajėgas, išformuotas. 1934 m. Klaipėdoje atkurto pulko branduoliu tapo vienas iš Septintojo pėstininkų pulko batalionų. 1939 m. pulke buvo du batalionai, tarnavo 1300 karių.

1937 m. pulkui įteiktoje vėliavoje buvo įrašas „Tau, tėvų žeme“. 1939 m. kovo mėn. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, pulkas persikėlė į Plungę, jo II batalionas buvo dislokuotas Telšiuose. Įėjo į Trečiosios pėstininkų divizijos sudėtį.

Pulko tradicijas nuo 2018 m. tęsia Lietuvos ginkluotųjų pajėgų Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas.

Pulko vadai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Šeštasis pėstininkų pulkas, oficialiai Šeštasis pėstininkų kunigaikščio Margio pulkas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIII (Šalc–Toli). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2013. 97 psl.