Lietuvos ginkluotosios pajėgos

Lietuvos ginkluotosios pajėgosLietuvos kariuomenė ir, įvedus karo padėtį, kitos institucijos: VSAT, VST, VAT, AOTD ir LŠS koviniai būriai.

Dar joms priskirti koviniai žmonių organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir partizanų vienetai, veikiantys okupuotoje Lietuvoje.[1]

Šaltiniai Keisti