Vytautas Kauneckas

Vytautas Kauneckas (1908 m. spalio 12 d. Rygoje1993 m. rugsėjo 18 d. Kaune) – ekonomistas, Lietuvos politinis veikėjas, vertėjas.

BiografijaKeisti

1922 m. įstojo į Raseinių gimnaziją, dalyvavo „Atžalos“ kuopelės veikloje, buvo jos pirmininku, už tai suimtas. 1928 m. eksternu baigė Raseinių gimnaziją, bet vėl suimtas už priešvalstybinę veiklą. Iš kalėjimo pabėgo į Tilžę, vėliau – į Berlyną, kur jį šelpė Vokietijos socialdemokratų partijos CK sekretorius G. Šmidtas.

1928 m. „Žiežirbos“ narys. 1930 m. Lietuvos socialdemokratų partijos organizacijos užsienyje konferencijoje išrinktas šios organizacijos sekretoriumi. 1930 m. dirbo laikraščio „Kova“ redakcijoje Berlyne, studijavo ekonomiką Berlyno universitete, dalyvavo socialistinės studentų organizacijos, kurios pirmininku buvo Vilis Brandtas, veikloje.

1933 m. sausio mėn. į valdžią atėjus Hitleriui, per Šveicariją išvyko į Paryžių, studijavo Paryžiaus universitete, dirbo radijo dirbtuvėse, rašė laikraščiui „Lietuvos žinios“, Čikagos laikraščiui „Naujienos“, dalyvavo rusų socialdemokratų veikloje. 1940 m. balandžio 20 d. grįžo į Lietuvą ir buvo suimtas. Žlugus tautininkų diktatūrai, paleistas, dirbo ELTA‘oje, paskirtas TASS‘o skyriaus vedėju.

1948 m. vasario 12 d. suimtas už ryšius su pogrindžiu ir nuteistas 10 metų, iki 1955 m. kalintas Sibiro lageriuose Norilske. Lageriuose bendravo su rusų socialdemokratais. 1953 m. birželio 23 d. kalinių maišto metu sužeistas, po dvejų metų gydymo lagerių ligoninėse paleistas. 1989 m. spalio mėn. reabilituotas.

Grįžęs į Lietuvą dirbo vertėju leidykloje „Vaga“. Parašė atsiminimų apie lagerį, rašytoją K. Borutą.[1]

BibliografijaKeisti

prancūzų kalbos išvertė:

ŠaltiniaiKeisti

  1. Vytautas Kauneckas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 604 psl.