Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Coat of arms of Lithuania.svg
Lietuvos Respublikos
įstaiga ar institucija
VTEK logo.png
Pavadinimas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Įkurta 1999
Vadovas Edmundas Sakalauskas
Adresas A. Goštauto g. 9, Vilnius
Svetainė https://vtek.lt

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – kolegiali institucija, kurios paskirtis – užtikrinti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms[1]. Atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus, VTEK yra nepriklausoma ir veikia pagal įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, valstybės tarnautojams, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama kištis į VTEK veiklą. VTEK pirmininkas, VTEK nariai ir sekretoriato darbuotojai, atlikdami savo pareigas, veikia nepriklausomai. VTEK jos įgaliojimų srities klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai viešuose posėdžiuose, kuriuose asmenys turi teisę dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę.

VTEK sudaro 5 nariai, kuriuos penkerių metų kadencijai skiria Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba, o tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Institucijos veiklą reglamentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas ir VTEK darbo reglamentas.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais. VTEK pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai negali būti politinių partijų nariais, dalyvauti jų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą[1].

IstorijaKeisti

1997 m. liepos 2 d. Seimas priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kuriame įtvirtinta nepriklausomos VTEK įsteigimo būtinybė. Pirmasis VTEK posėdis įvyko 1998 m. lapkričio 24 d. Jame dalyvavo trys Seimo paskirti nariai: Kęstutis Čilinskas (Ministro Pirmininko teikimu), Zenonas Juknevičius (Seimo Pirmininko teikimu) ir Raimundas Mieželis (Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu)[2].

Nuolat veikiančia institucija, sudaryta iš penkių komisijos narių, VTEK tapo 1999 m. rugsėjo 23 d. Seimo nutarimu. Tuo metu komisiją sudarė: pirmininkas Vytautas Andriulis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimu), nariai Toma Birmontienė (Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu), Antanas Dapšys (Seimo Pirmininko teikimu), Justinas Marcinkevičius (Ministro Pirmininko teikimu) ir Algimantas Dziegoraitis (Lietuvos teisininkų draugijos teikimu)[3] [4]

2000 m. birželio 27 d. Seimas priėmė Lobistinės veiklos įstatymą, pagal kurį VTEK pradėjo kontroliuoti lobistinę veiklą, lobistai - teikti jai savo veiklos deklaracijas, o informacija apie lobistinę veiklą tapo vieša.

Po daugiau nei 20 metų, praleistų įsikūrus Vilniaus gatvėje, 2021 m. lapkritį VTEK persikėlė į A. Goštauto gatvėje esančias patalpas.

StruktūraKeisti

VTEK sudaro penki valstybės pareigūno statusą turintys nariai, Seimo skiriami penkerių metų kadencijai, ir sekretoriatas, sudarytas iš valstybės tarnautojų bei pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų.

VTEK nariu gali tapti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešajame sektoriuje patirtį. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Seimas VTEK narį skiria slaptu balsavimu. VTEK pirmininką iš Komisijos narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas. VTEK narys, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei, priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.

VTEK aptarnauja sekretoriatas. Jį sudaro keturi skyriai: Prevencijos, Tyrimų, Lobistinės veiklos priežiūros ir Administravimo[5].

NariaiKeisti

 • Edmundas Sakalauskas, paskirtas 2017-11-16 Ministro Pirmininko teikimu, nuo 2018-05-30 Seimo paskirtas į VTEK pirmininko pareigas;
 • Evelina Matulaitienė, paskirta 2019-11-20 Respublikos Prezidento teikimu, nuo 2020-01-09 VTEK skyrimu eina pirmininko pavaduotojos pareigas;
 • Dr. Virginijus Kanapinskas, antrai kadencijai paskirtas 2017-11-09 Lietuvos Teisininkų draugijos teikimu;
 • Gediminas Sakalauskas, paskirtas 2021-06-29 Seimo Pirmininko teikimu;
 • Martinas Žaltauskas, paskirtas 2019-12-05 Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimu.

Buvę nariaiKeisti

VeiklaKeisti

VTEK prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas ir Valstybės politikų elgesio kodeksas. Šiais klausimais priima sprendimus bei rekomendacijas, teikia nuomonę ir konsultacijas. Taip pat veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija. Organizuoja ir vykdo švietimą viešųjų ir privačių interesų derinimo, lobistinės veiklos ir tarnybinės etikos temomis.

VTEK uždaviniai[5]:

 • interesų derinimas: padėti asmenims viešajame sektoriuje deklaruoti privačius interesus ir derinti juos su viešaisiais interesais;
 • skaidri įtaka teisėkūrai: užtikrinti, kad asmenys skaidriai darytų įtaką teisėkūrai;
 • tarnybinės etikos politika: koordinuoti tarnybinės etikos politikos formavimą viešajame sektoriuje;
 • privačių interesų deklaravimas: atlikti deklaravimo stebėseną interesų konfliktų rizikos vertinimą ir valdymą, pažeidimų prevenciją viešajame sektoriuje;
 • korupcijos prevencija: įgyvendinti Korupcijos prevencijos įstatymą, užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai;
 • valstybės politikų etika: įgyvendinant Valstybės politikų elgesio kodeksą, padėti valstybės politikams viešajame gyvenime elgtis etiškai.

VTEK nariai kuruoja atskiras VTEK veiklos sritis.

VTEK valdo 2020-01-04 pradėjusį veikti veikti Privačių interesų registrą (PINREG), kuriame viešajame sektoriuje dirbantys asmenys teikia privačių interesų deklaracijas, ir Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS), kurioje savo veiklą deklaruoja lobistai bei įtakdariai teisėkūrai ir jų įtikinėjimą dėl teisės aktų keitimo patyrę asmenys.

IšnašosKeisti

 1. 1,0 1,1 [1] Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas
 2. http://adamkus.president.lt/one.phtml?id=321 Archyvuota kopija 2017-01-18 iš Wayback Machine projekto.
 3. [2] Archyvuota kopija 2021-04-17 iš Wayback Machine projekto. VTEK istoriniai faktai
 4. [3] Seimo 1999 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. VIII-1332
 5. 5,0 5,1 [4] Archyvuota kopija 2021-04-17 iš Wayback Machine projekto. VTEK 2020 m. veiklos ataskaita

NuorodosKeisti