Vikipedija:Saikingas dėmesys taisyklėms

   Čia pateiktas informacinis Vikipedijos puslapis.
Jis nėra laikomas taisykle, bet aprašo kai kuriuos Vikipedijos tvarkos aspektus.

Vikipedijoje taisyklėms skiriamas saikingas dėmesys. Tai reiškia, kad Vikipedijoje nėra taisyklės be išimties. Tai taip pat reiškia, kad daugeliu atvejų nėra būtina susipažinti su taisyklėmis prieš redaguojant straipsnius.

Nėra taisyklės be išimties

redaguoti

Galimos išimtys nebūtinai turi būti nurodytos pačiose taisyklėse. Tad kai kuriais ypatingais atvejais (turint pakankamai rimtą priežastį) galima taisykles ignoruoti. Kita vertus, tai neatleidžia nuo pareigos išmintingai apsvarstyti tokį sprendimą, o prireikus – jį paaiškinti ir pagrįsti. Lygiai taip pat šis principas neteikia jokių garantijų klaidos atveju. Šiaip ar taip, taisyklės neatsiranda be rimtesnės priežasties.

Be visa ko, „Nėra taisyklės be išimties“ veikia dėl to, kad dauguma Vikipedijos taisyklių aprašo ir paaiškina principus, kurie yra žymiai svarbesni, negu konkrečios taisyklių formuluotės. Tad saikingas dėmesys taisyklėms neretai priešintinas „vikiteisininkavimui“ (angl. Wikilawyering) – įvairiems bandymams apeiti pagrindinius principus, remiantis juos aprašančių taisyklių formuluočių netobulumais.

Suprantama, principas „nėra taisyklės be išimties“ galioja ir sau pačiam lygiai taip kaip kitoms taisyklėms.

Pareiga susipažinti su taisyklėmis

redaguoti

Prieš redaguojant Vikipedijos straipsnius susipažinti su Vikipedijos taisyklėmis yra pageidautina, bet paprastai nėra būtina. Daugelis jų yra suprantamos ir taip (pavyzdžiui, nebūtina tyrinėti Vikipedijos taisyklių, kad pasidarytų aišku, jog nėra gerai nuolat įžeidinėti kitus naudotojus). Kartais dėl to taisyklės nėra formaliai užrašomos ir priimamos, o galioja remiantis sveiku protu, precedentais ir bendru naudotojų sutarimu.

Kita vertus, pareiga naudotojui susipažinti su Vikipedijos taisyklėmis kartais gali atsirasti, pavyzdžiui, kai jomis yra remiamasi diskusijoje.