Vikipedija:Kritika

   Tai yra Vikipedijos rašinys.
Čia pateikta vieno ar keleto naudotojų (o gal ir visos bendruomenės) nuomonė kai kuriais Vikipedijos tvarkos klausimais.

Šis straipsnis yra apie kritikos pateikimą vikipedijos straipsniuose. Su pačia vikipedija susijusios kritikos straipsniai: Vikipedijos kritika, Vikipedija:Administravimo kritika, Vikipedija:Biurokratų veiklos kritika.

Teiginiai vikipedijos straipsniuose privalo remtis patikimais šaltiniais, taip pat privalo būti suformuluoti neutraliai. Tai taikytina visiems teiginiams be išimčių, todėl biografiniuose ar kituose straipsniuose kai kurių jų išskyrimas kaip „kritikos“ dažnai gali prasilenkti su neutraliu požiūrio tašku.

Netinkamas kritikos išskyrimas redaguoti

Įprastai, straipsniuose neturėtų būti atskiro skyriaus „Kritika“ ar „Kontroversija“. Jei dalykai, dėl kurių aprašomas asmuo ar objektas yra kritikuojami, pagrįsti šaltiniais, jie turėtų būti dedami į pagrindinį straipsnio tekstą tinkamoje vietoje. Pavyzdžiui, koncentracijos stovyklų steigimas turėtų būti paminėtas prie Himlerio veiklos, o ne atskirame skyriuje „Kritika“. Tokio pobūdžio straipsnių skyriai iškrenta iš bendro konteksto (pvz., ankstyvasis gyvenimas, karjeros pradžia, politiko veikla, pasitraukimas iš politikos ir mirtis). Jie tėra atsitiktinių faktų, dėl kurių susilaukta kritikos, rinkiniai. Taip pat, dažnai šie skyriai kuriami norint sušvelninti kritikos susilaukusios veiklos aprašymus, t. y. vietoje konstatavimo, kad aprašomas asmuo darė tą ir tą, konstatuojama, kad jis kritikuojamas dėl to ir to. Jei teiginys remiasi patikimais šaltiniais, nėra reikalo jo švelninti, tai prasilenkia su neutralaus požiūrio taško politika. O jei teiginys nesiremia patikimais šaltiniais, nėra reikalo jo dėti į straipsnį. Be to, šiuose skyriuose tekstas retai būna enciklopediškas ir nuoseklus. Kiekvieno požiūrio šalininkams vis įrašant atsakymą į kito požiūrio taško šalininkų įdėtus teiginius, jie tampa panašesni į dialogus (pvz., kritikai teigia, kad asmuo X atsakingas už n žmonių mirtį, tačiau šalininkai teigia, kad jis ten net nebuvo, bet kritikai teigia, kad pasak kitų šaltinių buvo, tačiau šalininkai teigia, kad šaltiniai nepatikimi, nors kritikai teigia, kad…). Galiausiai, kritikos skyriai dažnai pritraukia trolius ir vandalus, tampa nuolatinės jų veiklos vieta.

Atskiras kritikos skyrius gali būti tik laikinas sprendimas, jei tuo metu straipsnį pildęs autorius neturėjo laiko atidžiai perskaityti anksčiau parašytos medžiagos ir įdėti tuos teiginius ten kur pridera, rišliai įpindamas į tekstą. Tačiau tokie skyriai gali būti pažymėti {{Kritika}}, o ilgiau užsilikę – net ir {{POV}} (neutralaus požiūrio taško pažeidimas) šablonais.

Dėl analogiškų priežasčių nėra skatinamas ir atskirų straipsnių, kuriuose aprašoma vien kritika, kūrimas (pvz., straipsnis Himlerio veiklos kritika).

Tinkamas kritikos išskyrimas redaguoti

Kai kuriais išimtinais atvejais galima kurti atskirą skyrių ar net visą straipsnį apie kažkieno kritiką. Paprastai tai daroma tik tada, kai ta kritika yra plačiai paplitęs reiškinys. Šiuo atveju taikomas reikšmingumo kriterijus, kaip ir bet kuriai kitai sričiai. Geri pavyzdžiai būtų Krikščionybės kritika, Reliatyvumo teorijos kritika, Evoliucijos teorijos kritika, taip pat – kai kurių filosofijos srovių kritika, kai kurių politinių ideologijų kritika, kai kurių įmonių (ar jų veiklos) kritika ir panašiai. Šiais atvejais aprašoma būtent kritika, todėl dažniausiai verta sukurti atskirą straipsnį, o ne viską sudėti į skyrelį. Kaip ir kitais panašiais atvejais, skyrelyje turėtų būti trumpas apibendrinimas ir nuoroda į pilną (pagrindinį) straipsnį apie kritiką. Dažniausiai (bet nebūtinai), jei apie tą kritiką negalima parašyti atskiro straipsnio, ji nėra verta išskirti net ir į skyrelį.

Svarbu, kad būtų aprašoma tik publikuota kritika, o ne straipsnio autoriaus nuomone neigiami dalykai. Šiuo metu veikiančių įmonių ar gyvenančių žmonių kritikos straipsniai, kuriuose nenurodyti šaltiniai arba net nepagrįstas reikalingumas (iš pirmos pastraipos nesimato, kad kritika išties būtų plačiai paplitęs reiškinys), gali būti trinami skubos tvarka be diskusijų.

Taip pat svarbu suprasti, kad prie tam tikrų kritikos teiginių nurodyti šaltiniai (ar prašymas nurodyti šaltinius: {{faktas}}) reiškia tik tiek, kad ta kritika privalo būti publikuota. Ji nebūtinai turi būti teisinga ir straipsnio autorius neprivalo ir neturėtų įrodinėti, kad ji yra teisinga. Jei kritika niekur nebuvo publikuota, jos negalima dėti į straipsnį nepriklausomai nuo jos teisingumo, net jei autorius galėtų jį įrodyti (žr. Vikipedija:Verifikavimas).