Valstybės teatras

Valstybės teatras – pirmasis profesionalus lietuvių teatras, įsteigtas Kaune. Sudarė operos ir dramos trupės (nuo 1920 m.) ir baleto trupė (nuo 1925 m.).

Istorija redaguoti

 
Valstybės teatras 1921 m.
 
Stasio Ušinsko sukurtas kostiumų projektas Balio Sruogos spektakliui „Milžino paunksmė“, 1934 m.

Profesionalaus lietuviško teatro kūrimąsi skatino periodiškai rengiami lietuviški vakarai, draugijos, jų profesionalėjimas po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. 1920 m. pabaigoje veikė „Lietuvių meno kūrėjų draugija", sujungus „Skrajojamojo teatro", vadovaujamo Juozo Vaičkaus, Konstantino Glinskio 1919 m. Vilniuje įsteigtos „Teatro studijos" pajėgas sukurta „Dramos vaidykla" (1920 m.) Kaune.

1920 m. lapkričio mėn. pasirašytos pirmosios teatro sutartys su tokiais aktoriais, kaip Juozas Staniulis, Petras Kubertavičius, Ona Kurmytė, Polė Tendžiulytė, Antanina Vainiūnaitė, Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė, Viktoras Dineika, Povilas Mačinskas. Pirmasis pastatytas spektaklis buvo Hermano Zudermano „Joninės” įvyko 1920 m. gruodžio 19 d. (režisierius J. Vaičkus).

1922 m. teatras suvalstybintas. Aktorius rengė Valstybės teatro vaidybos mokykla, įsteigta 1924 m. Aktorių mokyklai vadovo K. Glinskis, B. Dauguvietis, A. Oleka-Žilinskas, A. Sutkus. 1931 m. įkurtas Valstybės teatro skyrius Šiauliuose, 1935 m. iš Šiaulių perkeltas į Klaipėdą, Iki Antrojo pasaulinio karo įvyko apie 170 premjerų. Į repertuarą įėjo ne tik lietuvių autorių, bet ir rusų, latvių ir kitų Vakarų Europos klasikų, dramaturgijos veikalai. 1940 m. įkurtas Vilniaus valstybinis teatras.

Žymiausi režisieriai redaguoti

Konstantinas Glinskis, Borisas Dauguvietis, Andrius Oleka-Žilinskas, Michailas Čechovas, Antanas Sutkus.

Iškilesni pastatymai redaguoti

Vinco Krėvės „Šarūnas” (1929 m.), Viljamo Šekspyro „Hamletas” (1932 m.), Nikolajaus Gogolio „Revizorius” (1933 m.), Fridricho Šilerio „Marija Stiuart” (1937 m.) ir Petro Vaičiūno pjesės „Patriotai” (1926 m.), „Nuodėmingas angelas” (1927 m.), „Tikruoju keliu” (1933 m.), „Prisikėlimas” (1936 m.) ir t. t.

Pagrindiniai aktoriai redaguoti

Pagrindinių vaidmenų atlikėjai buvo aktoriai Petras Kubertavičius, Juozas Laucius, Stasys Pilka, Henrikas Kačinskas, Antanina Vainiūnaitė, Ona Rymaitė, Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė, Ona Kurmytė, Jurgis Petrauskas, Viktoras Dineika, Elena Žalinkevičaitė, Vladas Sipaitis, Ona Juodytė, Mečys Chadaravičius ir kt.

Pagrindiniai scenografai redaguoti

Vladas Didžiokas, Jonas Gregorauskas, Olga Dubeneckienė, Mstislavas Dobužinskis, Adomas Galdikas, Liudas Truikys, Stasys Ušinskas, Jonas Surkevičius ir kiti.

Taip pat skaitykite redaguoti

Šaltiniai redaguoti