Ratifikãcija, ratifikãvimas (lot. ratificatio, iš ratus 'teisėtas; galiojantis' + facio 'darau', iš facere 'daryti') – aukščiausios valstybinės valdžios institucijos aktas, kuriuo (pa)tvirtinama tarptautinė sutartis. Ji prieš tai būna pasirašyta įgalioto valstybės atstovo (paprastai – valstybės vadovo, pvz., Prezidento)[1]. Ratifikacija kai kuriose Vakarų šalyse taip pat yra Konstitucijos pataisų tvirtinimas (žr. Konstitucinė teisė).

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo tvarką detalizuoja Tarptautinių sutarčių įstatymas (LR TSĮ 8 str.). Jis numato, kad tarptautines sutartis ratifikuoja Lietuvos nacionalinis parlamentas (t. y. Seimas) įstatymu (8 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ratifikuoti Lietuvos Respublikos Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas savo iniciatyva ar pasiūlius Vyriausybei (8 str. 2 d.). Remiantis 8 straipsnio 1 dalyje nurodytu įstatymu, parengiami ratifikavimo raštai (8 str. 3 d.)[2].

Esminės Tarptautinių sutarčių įstatymo nuostatos Lietuvos teisėje remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija:

84 straipsnio 2 dalis

Respublikos Prezidentas /…/ pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti[3].

67 straipsnio 16 punktas

Seimas /…/ ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus;

138 straipsnis

Seimas ratifikuoja ar denonsuoja šias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis:

1) dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo;
2) dėl politinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusias gynybinio pobūdžio sutartis;
3) dėl atsisakymo naudoti jėgą ar grasinti jėga, taip pat taikos sutartis;
4) dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybių teritorijose;
5) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliose tarptautinėse organizacijose bei regioninėse tarptautinėse organizacijose;
6) daugiašales arba ilgalaikes ekonomines sutartis.

Įstatymuose, taip pat tarptautinėse sutartyse gali būti numatyti ir kiti atvejai, kai Seimas ratifikuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.

10 straipsnio 2 dalis

Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

Vokietija

redaguoti

Vokietijos Konstitucija (59 str. 2 d.)[4] numato, kad tarptautinės sutartys dėl Federacijos politinių santykių arba dėl įstatymų leidybos yra reikalingos pritariamojo įstatymo (vok. Zustimmungsgesetz)[5]. Po ratifikacijos tarptautinės sutarties tekstas skelbiamas įstatymų biuletenyje Bundesgesetzblatt[6].  

Šaltiniai

redaguoti
  1. Ratifikacija (Tarptautinių žodžių žodynas, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985)
  2. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2005-07-07)
  3. Lietuvos Respublikos Konstitucija (LRS teisės aktų bazė)
  4. Text des Artikels 59 des Grundgesetzes
  5. „Ratifikation“ im Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung
  6. Peter Seelmann: Ratifikation. Aus: Europäische Friedensverträge der Vormoderne, in: historicum.net, 2006, URL: http://www.historicum.net/themen/friedensvertraege-der-vormoderne/lexikon/n-z/art/Ratifikation/html/artikel/4200/ca/796f1ca6a5/ Archyvuota kopija 2010-07-06 iš Wayback Machine projekto. (žr. 27.04.2009)