Denonsacija

(Nukreipta iš puslapio Denonsavimas)

Denonsãcija, denonsãvimas (pranc. dénonciation,denoncer 'denonsúoti'[1]; iš lot. denuntio 'paskelbiu', 'pranešu') – tarptautinės sutarties nutraukimas; pranešimas, kuriuo valstybė informuoja kitą valstybę, kad nutraukia su ja sudarytą sutartį[2].

Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių denonsavimo tvarką detalizuoja Tarptautinių sutarčių įstatymas (LR TSĮ 14 str.). Jis numato, kad sutartys gali būti denonsuotos ar gali būti sustabdytas jų galiojimas tik vadovaujantis šių sutarčių nuostatomis, tarptautinės teisės normomis bei LR TSĮ įstatymo nustatyta tvarka (LR TSĮ 14 str. 1 d.).

Denonsuoti Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį ar sustabdyti jos galiojimą pagal visuotinai pripažintas tarptautinės teisės normas ir LR TSĮ įstatymo nuostatas nusprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus Lietuvos Respublikos galiojančias ratifikuotas tarptautines sutartis, dėl kurių denonsavimo ar jų galiojimo sustabdymo Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu (jo iniciatyva ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlius) sprendžia Lietuvos Respublikos Seimas (LR TSĮ 14 str. 2 d.)[3].

Esminės Tarptautinių sutarčių įstatymo nuostatos Lietuvos teisėje remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija:

67 straipsnio 16 punktas

Seimas /…/ ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus.

138 straipsnio 1 dalis

Seimas ratifikuoja ar denonsuoja šias Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis:

1) dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo;
2) dėl politinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusias gynybinio pobūdžio sutartis;
3) dėl atsisakymo naudoti jėgą ar grasinti jėga, taip pat taikos sutartis;
4) dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybių teritorijose;
5) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliose tarptautinėse organizacijose bei regioninėse tarptautinėse organizacijose;
6) daugiašales arba ilgalaikes ekonomines sutartis.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Denonsavimas (Zodynas.lt inf.)
  2. Denonsacija (Tarptautinių žodžių žodynas, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985
  3. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2005-07-07)