Poručikas (rus. поручик, iš lenk. porucznik) – jaunesniojo karininko (paprastai – leitenanto) laipsnis kai kurių slavų valstybių kariuomenėse.

Poručikų laipsniai ir antpečiai
NATO
kodas
Lietuva Rusija Čekija Lenkija Makedonija Slovakija Slovėnija Kroatija Serbija
OF-D
-

kursantas

podporučik
-
-
-
-
-
-
OF-1

leitenantas

j. leitenantas

leitenantas

poručik

podporucznik

потпоручник

poručik

poročnik

poručnik

potporučnik

v.leitenantas

v.leitenantas

nadporučik

porucznik

поручник

nadporučik

nadporočnik

natporučnik

poručnik
OF-2

kapitonas

kapitonas

kapitán

kapitan

капетан

kapitán

stotnik

satnik

kapetan


Rusijos imperijos armijos laipsniai
Dabartinis laipsnis Carinis laipsnis
(1884–1917)
pulkininkas pulkininkas
papulkininkis papulkininkis
majoras kapitonas
kapitonas štabskapitonas
vyresnysis leitenantas poručikas
leitenantas paporučikis
jaunesnysis leitenantas praporščikas
- zauriadpraporščikas
- papraporščikis
viršila feldfebelis
vyresnysis seržantas vyresnysis puskarininkis
seržantas -
jaunesnysis seržantas jaunesnysis puskarininkis
jefreitorius jefreitorius
eilinis eilinis

Rusijos armijoje poručiko laipsnis pirmą kartą atsirado naujos rikiuotės pulkuose XVII a. viduryje. Minimas 1647 m. veikale „Pėstininkų kovinio rikiavimo mokslas ir gudrybės“ (rus. „Учение и хитрости ратнаго строения пѢхотныхъ людей“). Tuo metu poručikai būdavo kuopų (eskadronų) vadų padėjėjai, patikėtiniai, vėliau – puskuopių ir plutongų vadai.

Vėliau (nuo XVII a. antros pusės) poručikas tapo jaunesniųjų karininkų laipsniu, kuriuo buvo iki 1917 m.

1722–1798 m. poručikai Rangų lentelėje buvo priskirti IX–XII klasėms:

  • XII klasė – pėstininkų poručikai
  • X klasė – artilerijos ir inžinerijos kariuomenės poručikai
  • IX klasė – gvardijos poručikais

1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitono laipsnis pasislinko į majoro vietą. Kartu pasislinko visi laipsniai. Visi armijos poručikai buvo priskirti X-ai klasei, tik gvardijos poručikai liko IX-os klasės. X klasei buvo priskirti kazokų sotnikai, laivyno mičmanai, valdininkų kolegijos sekretoriai.

 
Carinės Rusijos poručiko antpetis

Literatūra

redaguoti
  • Поручик // Объекты военные — Радиокомпас / [под общ. ред. Н. В. Огаркова]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1978. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 6).