Poručikas

Poručikas (rus. поручик, iš lenk. porucznik) – jaunesniojo karininko (paprastai – leitenanto) laipsnis kai kurių slavų valstybių kariuomenėse.

Poručikų laipsniai ir antpečiai
NATO
kodas
Lietuva Rusija Čekija Lenkija Makedonija Slovakija Slovėnija Kroatija Serbija
OF-D
-
P-kurs.png

kursantas

podporučik
-
-
-
-
-
-
OF-1
Antpetis sausumos 10 leitenantas.png

leitenantas
SA A F1-3Lt 1997.png

j. leitenantas
Lejtinant.png

leitenantas

poručik
Army-POL-OF-01b.svg

podporucznik
Potporucnik-arm.png

потпоручник

poručik
Slovenska vojska cast poroc.jpg

poročnik
Army-HRV-OF-01b.svg

poručnik
1 kov - potporučnik.png

potporučnik
Antpetis sausumos 11 vyresnysis leitenantas.png

v.leitenantas
Starshij Lejtinant.png

v.leitenantas

nadporučik
Army-POL-OF-01a.svg

porucznik
Porucnik-arm.png

поручник

nadporučik
Slovenska vojska cast nadporoc.jpg

nadporočnik
Army-HRV-OF-01a.svg

natporučnik
2 kov - poručnik.png

poručnik
OF-2
Antpetis sausumos 12 kapitonas.png

kapitonas
SA A F2Capt 1997.png

kapitonas

kapitán
Army-POL-OF-02.svg

kapitan
Kapetan-arm.png

капетан

kapitán
Slovenska vojska cast stot.jpg

stotnik
Army-HRV-OF-02.svg

satnik
3 kov - kapetan.png

kapetan


RusijaKeisti

Rusijos imperijos armijos laipsniai
Dabartinis laipsnis Carinis laipsnis
(1884–1917)
pulkininkas pulkininkas
papulkininkis papulkininkis
majoras kapitonas
kapitonas štabskapitonas
vyresnysis leitenantas poručikas
leitenantas paporučikis
jaunesnysis leitenantas praporščikas
- zauriadpraporščikas
- papraporščikis
viršila feldfebelis
vyresnysis seržantas vyresnysis puskarininkis
seržantas -
jaunesnysis seržantas jaunesnysis puskarininkis
jefreitorius jefreitorius
eilinis eilinis

Rusijos armijoje poručiko laipsnis pirmą kartą atsirado naujos rikiuotės pulkuose XVII a. viduryje. Minimas 1647 m. veikale „Pėstininkų kovinio rikiavimo mokslas ir gudrybės“ (rus. „Учение и хитрости ратнаго строения пѢхотныхъ людей“). Tuo metu poručikai būdavo kuopų (eskadronų) vadų padėjėjai, patikėtiniai, vėliau – puskuopių ir plutongų vadai.

Vėliau (nuo XVII a. antros pusės) poručikas tapo jaunesniųjų karininkų laipsniu, kuriuo buvo iki 1917 m.

1722–1798 m. poručikai Rangų lentelėje buvo priskirti IX–XII klasėms:

  • XII klasė – pėstininkų poručikai
  • X klasė – artilerijos ir inžinerijos kariuomenės poručikai
  • IX klasė – gvardijos poručikais

1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitono laipsnis pasislinko į majoro vietą. Kartu pasislinko visi laipsniai. Visi armijos poručikai buvo priskirti X-ai klasei, tik gvardijos poručikai liko IX-os klasės. X klasei buvo priskirti kazokų sotnikai, laivyno mičmanai, valdininkų kolegijos sekretoriai.

 
Carinės Rusijos poručiko antpetis

LiteratūraKeisti

  • Поручик // Объекты военные — Радиокомпас / [под общ. ред. Н. В. Огаркова]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1978. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 6).