Rusijos imperijos armijos laipsniai
Dabartinis laipsnis Carinis laipsnis
(1884–1917)
pulkininkas pulkininkas
papulkininkis papulkininkis
majoras kapitonas
kapitonas štabskapitonas
vyresnysis leitenantas poručikas
leitenantas paporučikis
jaunesnysis leitenantas praporščikas
- zauriadpraporščikas
- papraporščikis
viršila feldfebelis
vyresnysis seržantas vyresnysis puskarininkis
seržantas -
jaunesnysis seržantas jaunesnysis puskarininkis
jefreitorius jefreitorius
eilinis eilinis

Štabskapitonas (rus. штабс-капитан) – Rusijos armijos karininkas,[1] kurio laipsnis žemesnis už kapitoną, bet aukštesnis už poručiką. Kavalerijoje štabskapitono laipsnį atitiko štabsrotmistras, o kazokų kariuomenėje – paesaulis.

Štabskapitono laipsnis Rusijos armijoje įvestas 1797 m.[2] Tuo metu šį laipsnį gavo kuopų vadų pavaduotojai rikiuotei, kurie tada turėjo kapitono poručiko laipsnį.

Iki 1884 m. Rusijoje štabskapitono laipsnis atitiko dabartinį vyresniojo leitenanto laipsnį.
1884 m. Rusijos armijoje buvo panaikintas majoro laipsnis, o kapitonas prilygintas buvusiam majorui (Majorai Raudonojoje armijoje vėl atsirado tik 1935 m.). Tuomet žemesnieji laipsniai pasislinko aukštyn, ir štabskapitonas tapo dabartinio kapitono atitikmeniu, o poručikas – vyresniojo leitenanto.

Vienas istorijoje žinomesnių štabskapitonų – Piotras Nesterovas, kuris atliko pirmąją pasaulyje mirties kilpą.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Штабс-капитан // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.
  2. Павел I. (1830). Об утверждении штабс-капитанских и штаб-ротмирских чинов. XXIV, с 6 ноября 1796 по 1798, № 17716 (Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года leid.). СПб.: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. p. 269.

Nuorodos

redaguoti

Nuotraukos:

Straipsniai