Podoktorantūra

(Nukreipta iš puslapio Podaktarinės studijos)

Podoktorantūra (postdoktorantūra; angl. Postdoc, šnek. „postdokas“) - podaktarinės (savarankiškos) studijos ar (ir) moksliniai tyrimai, vykdomi įgijus daktaro laipsnį. Trukmė: 6-24 mėn. Rečiau - iki 36 mėn. ar net 5 metų (VFR).

Mokslininkas (postdoktorantas) gali tyrinėti pagal specialią darbo arba stažuotės programą mokslo tyrimų įstaigoje gimtojoje valstybėje arba užsienyje. Pvz., gali rengti habilitacijai (rašyti habilitacijos darbą). Tokios „postdaktarinės“ studijos gali vykti paprastoje mokslo įstaigoje arba specialioje. Pvz., Vokietijoje yra steigiama vad. Doktorantūros mokykla (vok. Graduiertenkolleg, Promotionskolleg Doktoratskolleg), kurioje be doktorantų taip pat mokosi ir postdoktorantai (paprastai - habilitantai). Jie kartu dalyvauja bendruose moksliniuose užsiėmimuose (paskaitose, seminaruose), pristato savo tyrimus, diskutuoja, dalyvauja kituose renginiuose.

Lietuvoje siekiama perimti geriausių pasaulio universitetų patirtį. Podaktarinės studijos Lietuvoje modeliuojamos kaip kompetencijų ugdymo ir nuolatinio profesūros atnaujinimo vis didėjančios konkurencijos akademiniame pasaulyje priemonė. Svarbios šios 3 kompetencijos (mokslinės, pedagoginės ir vadybinės). Jaunas mokslininkas (ilgainiui - profesorius) ne tik privaląs produktyviai dirbti mokslinį darbą, bet ir pritraukti geriausius studentus, išmokti rūpintis savos akademinės institucijos socialine ir finansine gerove[1].

Podaktarinėms studijoms vykdyti ir modeliui plėtoti VU Filosofijos fakultetas, VDU ir Lietuvių kalbos institutas gavo ES ir LR ŠMM paramą[2].

Stipendijos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti