Frico Tiseno paramos fondas

Frico Tiseno paramos fondas (vok. Fritz Thyssen Stiftung) – mokslo paramos fondas Vokietijoje. Būstinė - Kelnas. Teikia stipendijas Vokietijos ir užsienio mokslininkams (remia tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą).

Istorija, vadovybėKeisti

 
Verslininkas Fricas Tisenas (1928 m.)
 
Tiseno dangoraižis Diuseldorfe (Thyssen-Haus) – ThyssenKrupp būstinė (koncernas įsteigtas 1999 m., susiliejus Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp su Thyssen AG)
 
Thyssen plieno gamykla Duisburge

1959 m. liepos 7 d. vokietė Amélie Thyssen (1877-1965) su dukra Anita Gräfin Zichy-Thyssen, atmindamos Fricą Tiseną (1873-1951). Valdydamas apie 100 mln. Vokietijos markių (nominalios vertės) akcijas, Fondas buvo pirmasis didelis privatus savarankiškai veikiantis mokslo paramos fondas Vokietijoje. Fondą valdo Kuratorija, Mokslo taryba ir Valdyba:

StipendijosKeisti

Stipendijas gauna jaunieji mokslininkai paprastai po 1-2 metų nuo daktaro laipsnio įgijimo. Doktorantūra arba habilitacija neremiama. Pagal specifinius paramos projektus remiami ir vyresnio amžiaus mokslininkai.

Tyrimas turi būti nepriklausomas, paremtas asmenine iniciatyva bei moksline idėja, vykdomas aukštojoje mokykloje arba visuomeninėje tyrimų įstaigoje ir pasitarnauti tobulinimuisi (Fortbildung). Fondas tikisi, kad stipendininkas savo paties pasirinktą tyrimo uždavinį įgyvendins visomis savo jėgomis. Stipendininkas teisiškai nėra įpareigojamas atsilyginti mokslo produkcija. Prieš gaudamas stipendiją, stipendininkas privalo įrodyti turįs pakankamą sveikatos draudimą. Stipendija Vokietijoje neapmokestinama. Iš stipendijos gavėjo tikimasi, kad jis savo darbo rezultatus publikuos. Fondas neprisiima pareigos tokios publikacijos remti. Išimtiniais atvejais galima teikti paraišką spausdinimo išlaidoms padengti (Druckbeihilfe), jei tai reikalinga ir būtinoji pagalba negali būti suteikta iš kitos pusės.

Paraiška paprastai gali būti teikiama tik iš aukštosios mokyklos arba visuomeninės tyrimų įstaigos (gemeinnützige Forschungseinrichtung). Pretendentas paraiškos teikimo metu turi būti užbaigęs doktorantūros procesą (Promotionsverfahren): stadija - disputacija arba rigorosumas (baigiamasis egzaminas). Paraiškos gali būti teikiamos nuolat. Paraiškų nagrinėjimas trunka 6-8 savaites.

  • Anketa
  • Gyvenimo aprašymas (CV)
  • Išsamus tyrimo projekto apibūdinimas (tyrimo pavadinimas, tyrimo būklė, savarankiškas įdirbis (preliminarus darbas), planuojama eiga, metodai, planas laike, bendradarbiai, publikacijos atitinkama tema)
  • Patvirtinimas iš numatytos tyrimų vietos, kad yra galimybė dirbti
  • Reikalui esant, sąnaudų planas planuojamai išvykai į užsienį.
  • Biomedicinos tyrimams taikomi papildomi reikalavimai (Merkblatt "Molekulare Grundlagen der Krankheitsentstehung").

Stipendija - 1 700 eurų/mėn. Trukmė - paprastai iki 1 metų. Leidžiamos savarankiškos pajamos iš papildomos mokslinės veiklos iki 500 eurų/mėn. Vaikpinigiai gali būti gaunami pagal stipendininko gyvenamosios (tyrimų) vietos Vokietijos darbo biržoje pateiktą prašymą. Dalykinės ir kelionės išlaidos (knygoms, informacinės kelionės į kitas darbo grupes), tiesiogiai susijusios su moksliniu darbu, gali būti dengiamos 100 eurų kasmėnesine išmoka. Be to, esminės, ypatingos sąnaudos (pvz., dideli kursų mokesčiai) gali būti dengiamos tik esant išankstiniam prašymui. Priemokos esant įvairiems įsipareigojimams (pvz., jeigu su stipendininku jo mokslinio darbo vietoje negyvena šeima), pateikus prašymą galima iki 200 eurų/mėn. išmoka. Dengiant dideles pragyvenimo išlaidas užsienyje teikiamos priemokos (priklausomai nuo valstybės). Rūpinimuisi vaikais (ne vyresniais kaip 12 m.) mokslininkai pateikę prašymą gauna išmoką. Dalinės stipendijos (mažiausiai 50 %) suteikiamos, siekiant stipendininkui suteikti galimybę greta jo mokslinės veiklos pasišvęsti rūpinimuisi savo vaikais.

Tarp stipendininkų yra ir mokslininkų iš Lietuvos:

ŠaltiniaiKeisti

  1. LKI instituto inf. Archyvuota kopija 2011-08-13 iš Wayback Machine projekto.
  2. Istorijos mokslai: stipendininkai
  3. Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung Archyvuota kopija 2011-10-17 iš Wayback Machine projekto. (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 21.12.2006, Forschungskolloquium)

NuorodosKeisti