Petras Dvaranauskas

Petras Dvaranauskas (lenk. Piotr Dworanowski, 1863 m. spalio 20 d. Žečkalnio kaime, Barzdų valsčius, Šakių apskritis1958 m. lapkričio 19 d. Barzdų kaime, Šakių apskritis, palaidotas Marijampolėje) – Romos katalikų kunigas Lenkijoje ir Lietuvoje, spaudos bendradarbis, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas.

Biografija redaguoti

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Teologijos magistro laipsniu baigė Peterburgo dvasinėje akademiją. 1889 m. liepos 25 d. įšventintas kunigu. 1889–1890 m. tarnavo Seinų katedroje vikaru ir aliumnų nuodėmklausiu. Vikaravo Seirijuose (1890–1891 m.), Slavikuose (1891–1892 m.), Vladislavove (1892–1895 m.) ir Raigarde (1895–1898 m.). Tarnavo klebonu Adamonyse (1898–1899 m.), Bužine (1899–1906 m.), Silvanonyse (1906 m.) ir Adamonyse (1906–1910 m.). 1910–1915 m. rezidentas Seinuose. 1915–1918 m. karo pabėgelių kapelionas Voroneže. 1918–1939 m. vėl rezidentavo Seinuose. Slapyvardžiu Daironas bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

Lenkijos lietuvių teisių gynėjas redaguoti

Po lenkų-lietuvių 1918–1919 m. karinio konflikto reziduodamas Seinų bazilikoje rašė Lomžos vyskupui ir Vatikano nuncijui Lenkijoje, kad šiame mieste ir apylinkėse yra keli tūkstančiai lietuvių katalikų, kuriais reikia pasirūpinti. 1919 m. lenkų tikintieji prašė vyskupo išsiųsti P. Dvaranauską iš Seinų. 1920 m. Balstogės vaivadija informavo vyskupiją, kad kunigas, kapinėse savavališkai surinkęs keletą šimtų tikinčiųjų, netinkamai atsiliepė apie Lenkijos valstybę. Tais pačiais metais bažnyčioje pareiškęs, kad greitai nebebus kam lietuviškai mokyti vaikus katekizmo.

1926 m. Suvalkų apskrities policija informavo savo valdžią, kad kunigas agituoja kaimiečius už lietuvių kalbos pamokas mokyklose. 1926 m. Seinų apygardos prokuroras informavo vyskupą, kad tolimesnis P. Dvaranausko buvimas pasienyje su Lietuva yra nepageidaujamas. 1927 m. vasario mėn. Suvalkų apskrities viršininkas įsakė perkelti kunigą į Lomžos arba Ostrolenkos apskritį ir, tik vyskupijai įsikišus, tai nebuvo įvykdyta.

1927 m. gruodį jam uždėtas namų areštas, per kratą rasti keli tūkstančiai zlotų ir litų bei lietuviška religinė spauda. Policija įtarė ruošiant antivalstybinę akciją. 1927 m. gruodžio 14 d. Petras Dvaranauskas buvo deportuotas į Lietuvą. Gyveno Pažaislio vienuolyne prie Kauno. Po Lenkijos-Lietuvos vyriausybių konsultacijų jam ir keliems kitiem ištremtiesiems buvo leista sugrįžti. Vėl atvažiavęs į Seinus, toliau dirbo pastoracinį darbą. Buvo bandoma jį iškelti į kitą vietovę, bet, užstojus Vatikano nuncijui Lenkojoje, P. Dvaranauskas liko Seinų bazilikoje.

Paskutinius gyvenimo metus praleido Marijampolėje, bendraudamas su likimo draugu kanauninku Vincentu Vizgirda.

Šaltiniai redaguoti