Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius – tryliktas pagal svarbą Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje, kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse. Ordino garbės ženkle veiklos sritis žymima kryžių ir juostą (kaspiną ar kaspinėlį) jungiančiame vainike tam tikrą sritį atitinkančiu simboliu. Šiuo ordinu gali būti apdovanojami ir užsienio valstybių piliečiai.

Istorija redaguoti

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ įsteigtas 2002 m. birželio 18 d. Valstybės apdovanojimų įstatymu Nr. IX-957.

Aprašas redaguoti

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius

Kryžius – aukso, penkių galų, padengtas baltu emaliu, 50 mm dydžio. Ant jo oksiduoto sidabro Vytis. Tarp kryžiaus galų saulės spinduliai. Kitoje pusėje: kryžiaus galuose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio herbai, centre užrašas „Pro Lituania“ ir ordino įsteigimo metai „2002“.
Ordino kaspinas – raudono muaro, 40 mm pločio, su dviem geltonos ir žalios spalvos juostelėmis.
Ordino pakaitas – 32 mm ilgio ir 10 mm pločio juostelė su rozete iš ordino kaspinėlio ant aukso galiono.
Miniatiūra – sumažintas (20 mm aukščio) apdovanojimo ženklas, segamas prie ordino kaspinėlio.
Rozetė – 8 mm skersmens, ant aukso galiono.

Ordino ženklai numeruojami. Apdovanojimo ženklo numeris įrašomas į apdovanotam asmeniui įteikiamą ordino diplomą. Ordinais apdovanojama nuosekliai – pradedant nuo žemiausio laipsnio: Riterio, Karininko, Komandoro, Komandoro didžiuoju ir Didžiuoju kryžiais. Kandidatus apdovanoti ordinu teikia: Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai, Ministras Pirmininkas, Vyriausybės nariai. Teikimai ordinų kancleriui pristatomi ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki apdovanojimo dienos. Juose pateikiama kiekvieno kandidato biografija, nuopelnų aprašymas, duomenys apie ankstesnius valstybės apdovanojimus, nurodymas, kokiam apdovanojimui pristatoma, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius nešiojamas ant 40 mm pločio kaklo kaspino, kuris rišamas ant kaklo. Vyrai šio laipsnio kryžių nešioja taip: ordino kaspinas rišamas po marškinių apykakle, o pats kryžius kabo tiesiai po kaklaraiščio mazgu. Moterys ordino kryžių nešioja ant to paties pločio kaspino kokardos, prisegtos kairėje krūtinės pusėje (tam tikrais atvejais moterys šio laipsnio kryžių gali nešioti ir ant kaklo).

Ordino laipsniai redaguoti

Ordino kavalieriai redaguoti

    Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.

Iki 2006 m. gruodžio 12 d. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi buvo apdovanoti 195 asmenys, iš jų per pirmuosius, 2003 m. – 91, iš jų 26 užsieniečiai:

Dekreto data Dekreto Nr. Vardas, pavardė
1 2003-02-03 2042 Rimas Česonis A. (JAV)
2 Vytautas Vaclovas Doniela (Australija)
3 Ona Skaistutė Idzelevičienė
4 Romaldas Idzelevičius
5 Vytautas Kasniūnas (JAV)
6 Arūnas Martinkevičius
7 Nerijus Numavičius
8 Laimutis Pinkevičius
9 Vytautas Radžius (JAV)
10 Leonidas Ragas (JAV)
11 Zdzisław Rapacki (Lenkija)
12 Edward Szymański (Lenkija)
13 Jonas Urbonas (JAV)
14 Alvydas Vasaitis (JAV)
15 Stanisław Żurowski (Lenkija)
16 Jonas Valaitis (JAV)
17 2003-02-19 2064 Halina Kobeckaitė
18 Šarūnas Adomavičius
19 Jurgis Akromas
20 Edminas Bagdonas
21 Viktoras Baublys
22 Rokas Bernotas
23 Audrius Brūzga
24 Juozas Budraitis
25 Dalius Čekuolis
26 Giedrius Čekuolis
27 Gintė Damušytė
28 Darius Degutis
29 Alfonsas Eidintas
30 Jonas Gečas
31 Vaidievutis Geralavičius
32 Neris Germanas
33 Algirdas Gricius
34 Evaldas Ignatavičius
35 Sigutė Jakštonytė
36 Dainius Junevičius
37 Kornelija Jurgaitienė
38 Darius Jurgelevičius
39 Oskaras Jusys
40 Romualdas Kalonaitis
41 Romualdas Kozyrovičius
42 Raimundas Lopata
43 Povilas Malakauskas
44 Rytis Martikonis
45 Deividas Matulionis
46 Egidijus Meilūnas
47 Zenonas Namavičius
48 Vytautas Naudužas
49 Audrius Navikas
50 Justas Vincas Paleckis
51 Jonas Paslauskas
52 Vytautas Petras Plečkaitis
53 Romanas Podagėlis
54 Algimantas Rimkūnas
55 Jonas Rudalevičius
56 Stasys Sakalauskas
57 Valdemaras Sarapinas
58 Asta Skaisgirytė-Liauškienė
59 Gediminas Šerkšnys
60 Rimantas Šidlauskas
61 Aurimas Taurantas
62 Vygaudas Ušackas
63 Petras Vaitiekūnas
64 Ginutis Voveris
65 Petras Zapolskas
66 Artūras Žurauskas
67 2003-02-25 2078 Andrius Meškauskas
68 2003-06-25 130 Viktoras Ašmenskas
69 Aldona Lukoševičiūtė
70 2003-09-16 210 Aleksandras Kosauskas
71 Vytas Nėnius
72 Algimantas Pavilonis
73 Donatas Slanina
77 2003-09-23 222 Egidijus Balčiūnas
75 Alvydas Duonėla
76 2003-12-15 321 Valentinas Mikelėnas
77 2015-02-16[1] 1K-230 Jacques Martin Henri Marie de Larosière de Champfeu
78 2017-02-15[2] 1K-866 Horst-Heinrich Reinhard Brauss
79 Robert Willy Heinrich Huber
80 Zigmantas Kiaupa
81 2017-07-04[3] 1K-1024 Liudas Mažylis
82 2021-02-16[4] Adolfas Laimutis Telksnys

Šaltiniai redaguoti

  1. „DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA“. e-tar.lt. 2015-02-16. Nuoroda tikrinta 2017-02-16.
  2. Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
  3. Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga
  4. https://naujienos.vu.lt/ordinu-uz-nuopelnus-lietuvai-apdovanotas-prof-habil-dr-adolfas-laimutis-telksnys/ Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotas prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys


    Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.