Morta Zauniūtė
Gimė 1875 m. kovo 22 d.
Rokaičiai, Pakalnės apskritis
Mirė 1945 m. sausio 10 d. (69 metai)
Vokietija
Tėvai Dovas Zaunius
Veikla Mažosios Lietuvos kultūros ir spaudos darbuotoja, bibliografė

Morta Zauniūtė (1875 m. kovo 22 d. Rokaičiuose, Pakalnės apskritis, Rytų Prūsija1945 m. sausio 10 d. Vokietijoje) – Mažosios Lietuvos kultūros ir spaudos darbuotoja, bibliografė.

Biografija redaguoti

Mokėsi Tilžėje. Tėvas Dovas Zaunius buvo „Birutės“ draugijos pirmininkas, prisidėdavo prie įvairiausių kultūros darbų, rašė eiles. Morta kartu su tėvu priklausė lietuvių parodos Paryžiuje (1900 m.) organizaciniam komitetui, rinko tautosaką, eksponatus Paryžiaus parodai. Drauge su J. Žiliumi ir kt. autoriais sudarė lietuviškų knygų, išleistų Prūsijoje katalogus. Mirus V. Kudirkai, 19001905 m. „Varpo“, „Ūkininko“ ir „Naujienų“ redakcijų administratorė. [1] Vėliau pradėjo tvarkyti socialdemokratų laikraščio „Darbininkų balsas“ praktinius reikalus.

1902 m. Tilžėje atidarė lietuvišką knygyną, per kurį aprūpindavo Rusijoje draudžiama lietuviška literatūra knygnešius, tarpininkavo susirašinėjant JAV, Vokietijos ir Lietuvos visuomenės ir politiniams veikėjams, rėmė LSDP spaudą ir jos darbuotojus, gyvenusius Tilžėje, organizavo socialdemokratinės ir komunistinės spaudos transportavimą bei platinimą. Dėl to ne sykį jos knygyną kratė Tilžės policija. [2]

 
Mortos Zauniūtės „Priedas“

Save laikė žmogumi, susijusiu su spauda, knygomis. Laiškus dažnai pasirašinėdavo – Knygininkė. Susirašinėjo su Povilu Višinskiu, Jonu Jablonskiu, Jonu Vileišiu, Felicija Bortkevičiene, Kaziu Griniumi ir kt. Gerai pažinojo ir bendradarbiavo su Vydūnu, Martynu Jankumi.

1930 m. persikėlė į Klaipėdą pas seserį gydytoją Augustą ir nuo 1935 m. spalio 1 d. gavo valstybinę 100 litų pensiją. Manoma, kad žuvo bėgdama nuo sovietų kariuomenės, šiai puolant Klaipėdą.[3]

Bibliografija redaguoti

  • Zauniūtė, Morta, Žilius, Jonas. Priedas prie Statistikos lietuviškų knygų, atspaustų Prusuose nuo 1864 m. iki pabaigai 1899 m., knygos neužrašytos Statistikoj Zanavykučio ir knygos bei laikraščiai, išleisti nuo 1896 m. iki 1900 m. Surinko Marta Zauniute; sutaisė ir parengė į spaudą Jr. Jonas [J. Žilius]. – Plymouth (Pa): [Pasaulinės parodos Paryžiuje Lietuvių fondo lėšos], 1900 m. (Spauda „Vienybė Lietuvninkų“).

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 573 psl.
  2. Lietuvių enciklopedija, Bostonas -T.35.-P.61
  3. Baltrušaitytė B. Kita užmirštoji – Marta Zauniūtė. Dienovidis, 1995 m. kovo 17 d.