Mokykla ir visuomenė

„Mokykla ir visuomenė“ – Lietuvos pedagogikos, kultūros ir visuomenės mėnesinis žurnalas, ėjęs 19331936 m. Kaune.

Mokykla ir visuomenė, 1933 m. Nr. 1

Žurnalas

redaguoti

Leido nuo Lietuvos mokytojų profesinė sąjungos atsiskyrusi Lietuvos mokytojų pedagoginė draugija „Naujoji mokykla“. Pirmąjį numerį (rugsėjo mėn.) išleido Petras Augustinaitis, Juozas Geniušas, Antanas Purėnas, Vincas Ruzgas, Peliksas Šinkūnas, Juozas Žiugžda. Spausdino „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 31 numeris. [1]

Nagrinėjo mokyklų reformos, švietimo sistemos, mokymo metodikos, mokinių estetinio, dorinio ugdymo, kūno kultūros klausimus, svarstė šalies ekonomikos, politikos ir kultūros problemas, aptarė naujus mokymo metodus.

Bendradarbiavo: Jurgis Ambraška, Alfonsas Gučas, Augustinas Jakučionis, Jonas Laužikas, Vladimiras Lazersonas, Petras Leonas, Antanas Purėnas, Vincas Ruzgas, Juozas Stankevičius, Peliksas Šinkūnas, Stanislovas Tarvydas, Jonas Vabalas-Gudaitis, Genrikas Zimanas, Juozas Žiugžda.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 334 psl.
  2. Mokykla ir visuomenė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 325 psl.