Lenkijos Liaudies Respublika

oficialus Lenkijos pavadinimas 1944–1989 m

Lenkijos Liaudies Respublika (lenk. Polska Rzeczpospolita Ludowa) – oficialus Lenkijos pavadinimas 19521989 m. Iki tol 1944-1952 m. tas pats valstybinis darinys kaip tarptautinės teisės subjektas egzistavo pavadinimu Lenkijos Respublika. Beveik oficialiu pavadinimu, palaikomu valstybinės propagandos 1944-1989 m. laikotarpiu buvo Liaudies Lenkija (lenk. Polska Ludowa).

Polska Rzeczpospolita Ludowa
Lenkijos Liaudies Respublika

1944 – 1989
Flag herbas
Vėliava Herbas
Himnas
Lenkijos himnas
Location of
Location of
Lenkijos liaudies respublika šaltojo karo metais
Sostinė Varšuva
Kalbos lenkų
Valdymo forma Respublika
Tarybos Pirmininkas
 1952–1964 (pirmas) Aleksandras Zavadskis
 1985–1989 (paskutinis) Voicechas Jaruzelskis
Era Naujausi laikai
 - Įkūrimas 1944 m., 1944
 - Pavadinimo pakeitimas 1989 m.
Plotas
 - 1990 312 685 km²
Gyventojai
 - 1946 23 930 000 
 - 1990 37 970 155 
Valiuta Zlotas

Valstybinė santvarka

redaguoti

Lenkijos Liaudies Respublika buvo socialistinė valstybė. LLR konstitucija buvo priimta 1952 m. liepos 22 d. (laikinoji konstitucija - 1947 m.), esminės pataisos į konstituciją įneštos 1976 m. Įstatymų leidimo valdžia - Seimas, renkamas piliečių 4 metams. Kolektyviniu valstybės vadovu iki 1989 m. buvo Valstybės taryba, renkama Seimo 4 metams (nuo 1989 m. - prezidentas). Įstatymų vykdomoji valdžia - Ministrų Taryba, skirta Seimo.

Konstitucijoje buvo įtvirtintas vadovaujantis komunistinės – Lenkijos jungtinės darbininkų partijos (LKDP) – vaidmuo. Šalyje veikė marionetinės – Jungtinė valstiečių bei Demokratinė – partijos, kurios kartu su LJDP sudarė koaliciją (nuo 1952 m. – Liaudies frontas, nuo 1956 m. – Nacionalinės vienybės frontas, nuo 1983 m. – Nacionalinio atgimimo patriotinis judėjimas). 19651980 m. šalyje veikė parlamentinė opozicija – asociacija ZNAK.

LLR buvo pirmoji socialistinė šalis, kurioje buvo įsteigtas Konstitucinis Teismas (1986 m.) ir ombudsmeno institucija (1988 m.).

Administracinis suskirstymas

redaguoti

Lenkijos teritorija buvo padalinta į vaivadijas (województwo), vaivadijos į apskritis (pavietus, powiat, iki 1976) ir miestų apskritis (powiat grodzki). Apskritys buvo dalinamos į miestus (miasto) ir valsčius (gmina); miestų apskritys dalintos į dzielnicas (dzielnica).

Istorija

redaguoti

Karo pabaigoje sąjungininkams tapo aišku, kad nepavyks į valdžią Lenkijoje grąžinti emigracinės vyriausybės. Jaltos konferencijoje Stalinas, Čerčilis ir Ruzveltas susitarė, kad Lenkijoje iš emigracinės vyriausybės ir protarybinio „Liublino komiteto“ bus suformuota „Laikinoji nacionalinės vienybės vyriausybė“, kuri turės organizuoti šalyje laisvus rinkimus.

Viiškai išvaduota Lenkija buvo gegužės 2 d. Visa jos pramonė ir infrastruktūra buvo sugriauta. Naujoji pramonė pradėta kurti sovietiniais principais, tačiau pradiniame etape Stalinas nesiryžo veikti beatodairiškai. 1945 m. birželio 28 d. į Lenkiją grįžo St.Mikolaičikas ir sutiko vadovauti vadinamajai Nacionalinės vienybės vyriausybei. Ši vyriausybė faktiškai buvo kontroliuojama TSRS.

Potsdamo konferencijoje 1945 m. rugpjūčio mėn. nuspręsta pietinę Rytprūsių dalį ir Vokietijos žemes į rytus nuo Oderio ir Neisės (Pomeranija, Žemutinė Silezija ir dalis Brandenburgo) perduoti Lenkijai. Pagal sutartį su TSRS Lenkijai atiteko Baltstogės sritis.[1]

1946 m. išleisti nacionalizacijos ir žemės reformos įsakai. Maždaug milijonas valstiečių gavo žemės vakarinėse teritorijose.

1947 m. sausio mėn. vykę „rinkimai“ įtvirtino komunistinį režimą. Premjeru tapo komunistas J.Cierankievičius, siekęs vienpartinės valstybės. St.Mikolaičikas pabėgo į užsienį. Emigracinė vyriausybė Londone veikė iki pat 1990 m.

Karo metu nacių vykdytas holokaustas, pokario antisemitinė LLR vyriausybės politika ir dėl to vykusi žydų emigracija, vokiečių priverstinis iškeldinimas iš prijungtų buvusių Vokietijos žemių pavertė LLR praktiškai monoetnine valstybe. LLR gyventojų skaičius padidėjo nuo 27 mln (1954) m. iki 37,97 mln (1990 m.)

LLR gyvavimo metu periodiškai kildavo ekonominės-politinės krizės (1956, 1968, 1970 m., 1981 m.).

Vadovaujant V.Gomulkai kurtas „lenkiškasis kelias į socializmą“: kiek liberalizuota ekonomika, likviduota dauguma kolūkių, normalizuoti santykiai su katalikų bažnyčia, sušvelnėjo cenzūra, vystyta „darbininkų savivalda". E.Gereko laikais ekonomiką bandyta kelti užsienio kreditų pagalba. Užsienio skolai pasiekus 20 milijardų JAV dolerių, 1980 m. kilo didžiulė ekonominė-socialinė krizė, ekonomika nustojo funkcionuoti, šalis buvo prie bado ribos. Generolas Voicechas Jaruzelskis savo rankose sutelkęs visą valdžią, 1981 m. gruodžio mėn. Lenkijoje įvedė karinę padėtį, išsilaikiusią iki 1983 m.

Katalikų bažnyčia LLR buvo pasipriešinimo valdžiai centras. Jos įtaka ypač sustiprėjo 1978 m., kai popiežiumi tapo Krokuvos kardinolas Karolis Voityla. Nepriklausoma profsąjunga „Solidarumas“, 1981 m. inicijavusi streikus, davė pradžią visuomeniniams ir politiniams pokyčiams ir politinės santvarkos pasikeitimui.

1989 m. gruodžio 29 d. Konstitucijoje įteisintas istorinis šalies pavadinimas „Lenkijos Respublika“ (Rzeczpospolita Polska).

LLR Valstybės tarybos pirmininkai:

LLR Ministrų tarybos pirmininkai:

Šaltiniai

redaguoti