Ombudsmenas – pareigūnas, tiriantis skundus dėl netinkamo viešojo administravimo (pvz., institucijose ir įstaigose), žmogaus teisių pažeidimų.

Seimo kontrolierių įstaiga
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Yra nepriklausomas ir nešališkas (panašiai kaip arbitras). Gali būti Ombudsmenų taryba (kolegiali institucija, įstaiga).

Lietuvoje veikia:

Europos Ombudsmenas redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Europos Ombudsmenas.

Seimo kontrolierius redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Seimo kontrolierių įstaiga.

Nuorodos redaguoti