Klaipėdos muzikos mokykla

Klaipėdos muzikos mokykla (KMM) – muzikos mokykla, Klaipėdoje veikusi 19231939 m., iki 1930 m. neoficialiai vadinta Klaipėdos konservatorija. Įkurta Stasio Šimkaus iniciatyva.

Veikla redaguoti

KMM turėjo fortepijono, vargonų, dainavimo, teorijos ir kompozicijos, orkestro (veikė visos simfoninio orkestro instrumentų klasės), nuo 1927 m. ir pedagogikos klases. Kai kurių specialybių programos prilygo konservatorijos programoms. 19231928 m. mokinių skaičius išaugo nuo 114 iki 166, 1928–1930 m. mažėjo – liko tik 65. 1930–1939 m. mokėsi nuo 70 iki 120 mokinių. Iki 1927 m. Klaipėdos muzikos mokykla turėjo internatą – neturtingi gabūs mokiniai buvo nemokamai mokomi ir išlaikomi.

Prie Klaipėdos muzikos mokyklos 1925–1927 m. veikė kursai muzikos mokytojams, buvo leidžiami žurnalai „Muzikos menas“, „Muzika“, „Muzikos atžalos“. Mokykloje buvo mišrus ir vyrų chorai, 1925–1930 m. simfoninis orkestras, kuriam vadovavo S. Šimkus, 1927–1928 m. – Juozas Gaubas. Orkestras daug koncertavo Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose.

1925 m. KMM suvalstybinta, 1930–1937 m. veikė kaip privati muzikos mokymo institucija, 1937 m. vėl suvalstybinta. 1939 m. Vokietijai užgrobus Klaipėdą KMM pavasarį perkelta į Šiaulius, o vasarą uždaryta.[1] Mokyklos veiklą tęsia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija.

Dėstytojai redaguoti

Juozas Bertulis, Jadvyga Čiurlionytė, Stasė Dievaitytė-Skačkauskienė, Sofija Juodvalkienė, L. Putna, R. Mrazas, Zenonas Nomeika, Stasys Vainiūnas, Stepas Sodeika, Balys Sruoga, Vydūnas, vengrų smuikininkai L. Hajosas, M. fon Feheris, rusų dainininkai M. Čerkaskaja ir I. Volkovas, Čekų noneto nariai E. Leichneris, V. Kolenaty Kamilovas, J. Fesenmajeris, L. Rautenkranzas, A. Bursikas, A. Stoupa, J. Brychta, L. Puma, E. Kauckis, vokiečių muzikai B. Dempė, A. Johovas, C. Nemenofas.

Auklėtiniai redaguoti

Domas Andrulis, Eduardas Balčiūnas, Juozas Bertulis, Motiejus Budriūnas, Vincas Deniušis, Antanas Grudzinskas, Kostas Gurevičius, Antanas Ilčiukas, Viktoras Jauniškis, Kazimieras Jovaiša, Jeronimas Kačinskas, Kazys Knoras, Juozas Kudokas, Zigmas Leškevičius, Antanas Makačinas, Vytautas Marijošius, Alfonsas Mikulskis, Adolfas Narbutas, Stasys Navickas, Jonas Novakauskas, Juozas Pakalnis, Kazys Paulauskas, Antanas Skridulis, Stepas Sodeika, Juozas Strolia, Jonas Švedas ir kiti lietuvių muzikai.

Vadovai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Danutė PetrauskaitėKlaipėdos muzikos mokykla. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 218 psl.