Kazimieras Knoras (g. 1921 m. liepos 17 d. Stabinėje, Telšių rajonas) – Lietuvos chorvedys, pedagogas, dainininkas, vargonininkas, kompozitorius mėgėjas.

Biografija

redaguoti

Paūgėjęs mokėsi, o suaugęs dirbo įvairius darbus. 19441945 m. sovietų valdžios kalintas Telšių kalėjime. 1946 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, kur choro dirigavimo mokė Juozas Karosas, Klemensas Griauzdė ir Juozas Matutis, solinio dainavimo – Petras Visockis. Mokydamasis dvejus metus dainavo Klaipėdos muzikinio dramos teatro chore.

Nuo 1948 m. Priekulės vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, choro organizatorius ir vadovas. 19501955 m. Švenčionėlių pedagoginės mokyklos muzikos mokytojas ir choro vadovas. 19551991 m. Kapsuko pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas, kurį laiką – ir choro vadovas.

Be pedagoginio darbo, nuolat vadovavo mėgėjų chorams ir vokaliniams ansambliams. 19601965 m. ir 19711975 m. vadovavo Kapsuko cukraus fabriko vyrų chorui „Garsas" (1965 m.). Chorą lankė 40–50 dainininkų, kuriuos išmokė apie 100 klasikinių ir šiuolaikinių autorių kūrinių ir surengė per 150 koncertų – dainavo Kapsuke, Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Gardine ir kitur, dalyvavo televizijos laidose, Kapsuko ir Kauno dainų šventėse. Buvo parengtas 1963 m. I respublikiniam vyrų chorų sąskrydžiui Vilniuje ir 1973 m. moterų ir vyrų chorų sąskrydžiui Šiauliuose, 1965 ir 1975 m. respublikinėms dainų šventėms Vilniuje.

19651970 m. vadovavo Kapsuko buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato mišriajam chorui (50 dalyvių). Kolektyvą paruošė 1970 m. respublikinei dainų šventei ir įvairiems kultūros renginiams, išmokė apie 50 įvairių kūrinių ir surengė arti 100 koncertų.

Nuo 1990 m. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios vargonininkas ir 30 žmonių mišriojo choro vadovas. Chorą išmokė daug giesmių ir mišių: G. Zanglo „Šv. Liudviko mišias“, K. Knoro „Šv. Vincento mišias“ ir P. Sližio „Šv. Petro ir Povilo mišias". Pasižymėjo ir kaip dainininkas (baritonas), daug koncertavęs ir dalyvavęs respublikiniuose konkursuose (1962 m. tapo laureatu).

Parašė muzikinių referatų, sukūrė apie 150 dainų chorams, vokaliniams ansambliams ir solistams, taip pat instrumentinės muzikos. 1996 m. išleido savo kūrybos rinkinius: „Esu čia, gimtine“, „Šv. Vincento mišios ir giesmės“ ir „Šiokiadienių mišios“, sudarė ir išleido dainynėlį „Dainuokim visi" (1996 m.). K. Knoras 1981, 1988, 1995 ir 1996 m. Marijampolėje surengė savo kūrybos autorinius koncertus. Dirigavo Marijampolės rajono dainų šventėse, konsultavo meno mėgėjų kolektyvus.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.