Stasys Navickas (1889)

Stasys Navickas (1889 m. rugsėjo 14 d. Virbalyje, Vilkaviškio apskr. – 1962 m. rugsėjo 21 d. Klyvlende, JAV) – vargonininkas, chorvedys, kapelmeisteris, kompozitorius.

Biografija

redaguoti

Virbalyje lankė pradžios mokyklą. 1908 m. baigęs Juozo Naujalio vargonininkų kursus, kurį laiką vargonininkavo Vilniaus gubernijoje (Derevno miestelyje), o 1911 m. pateko į carinės Rusijos kariuomenę. Tarnavo muzikantų pulke Peterburge, grojo pučiamųjų ir simfoniniame orkestruose (diriguojant A. Glazunovui), koncertavo Peterburge, Rygoje, Minske ir kitur. Gerai susipažino su pučiamaisiais instrumentais, kūrinių jiems orkestruote ir instrumentuote. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare.

Grįžęs į Lietuvą, 1921 m. Kauno muzikos mokykloje baigė kapelmeisterio klasę, buvo mobilizuotas ir paskirtas Kauno komendantūros kapelmeisteriu. Vėliau tarnavo laisvai samdomu kapelmeisteriu 12-ajame pėstininkų pulke, kuris, persikėlęs iš Veiverių, 1922 m. apsistojo Alytuje. Buvo Alytaus gimnazijos muzikos mokytojas, moksleivių ir suaugusiųjų chorų vadovas, organizavo pučiamųjų orkestrus, įsteigė muzikos mokytojų kursus, organizavo dainų šventes ir joms dirigavo. Jo vadovaujami gimnazijos moksleiviai 1928 m. pastatė Miko Petrausko operetę „Apvesdinkite ir mane“.

1930 m. Klaipėdos muzikos mokykloje buvo išlaikęs reikiamus egzaminus ir įgijęs muzikos mokytojo cenzą. 1937 m. dirigavo Alytaus miesto dainų šventės jungtiniam chorui, o 1939 m. dainų šventės Alytuje pamaldose giedojo jo diriguojamas choras. Buvo žymiausias to meto Dzūkijos krašto muzikos veikėjas. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, kurį laiką vadovavo Rothenburgo Tauberio chorui, surengė koncertų. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Klyvlende.

S. Navickas žinomas ir kaip kompozitorius. Sukūrė 14 kūrinių pučiamųjų orkestrui, 9 fortepijonui, harmonizavo apie 20 lietuvių liaudies dainų, parašė kūrinių chorams, duetams ir solistams, 11 religinių kūrinių, kantatą apie Steponą Darių ir Stasį Girėną „Argi ne jūs per platųjį Atlantą“ (J. Paukštelio tekstas), operetę „Karalaitė“, harmonizavo J. Schweitzerio „Sancta Maria“ ir E. Bronerio „Lauda Sion“, rašė „Muzikos baruose“ ir kitur. Jo sūnus Tadas Navickas, kompozitorius ir farmacininkas, parašė studiją apie savo tėvą „Muzikas Stasys Navickas“ (1992 m.).

Šaltiniai

redaguoti